Ons bisdom is jarig!

Paul Tjon Kiem Sang –

Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat paus Pius XII het apostolisch vicariaat van Suriname had verheven tot Bisdom Paramaribo. Vermeldenswaard is dat deze paus overleed op 9 oktober van datzelfde jaar, dus het is best mogelijk dat hij ons bisdom toen als laatste heeft verheven. De ondertekening van de documenten die de verheffing tot bisdom hadden bezegeld, vond plaats op 28 juni 1958 op de vooravond van het feest van de HH. Petrus en Paulus.

Met de verheffing tot bisdom wordt een geloofsgemeenschap een zelfstandig gebiedsdeel in de wereldwijde kerk, met een eigen, residerende bisschop. De geloofsgemeenschap gaat door een aantal fasen heen voordat ze dat punt bereikt. In ons geval zijn er tussen 1683 en 1817 vier vestigingspogingen geweest en het was pas bij de vierde dat de vestiging van de rooms-katholieke kerk definitief werd. Dat was het prille begin: een groepje gelovigen, geleid door slechts enkele priesters die de kiem van ons bisdom waren. De eerste daad die zij pleegden was het opzetten van een schooltje. De volgende, cruciale stap op weg naar de definitieve erkenning van de geloofsgemeenschap in Suriname als kerk door Rome is de aankoop van het gebouw dat wij heden ten dage kennen als de kathedraal. Frater Schalken schrijft in zijn boek Historische Gids: 300 jaar R.K. gemeente in Suriname als volgt: “24 maart 1824: de heer E.J. van den Bergh wordt door het kerkbestuur gemachtigd om het toneelgebouw ‘De Verrezene Phoenix’ met aanhorige gebouwen en erven, eigendom van het Joods toneelgezelschap ‘Het Nieuwe Comediegemeenschap,’ te kopen voor 70.000,00 guldens van de gemachtigde Salomon de la Parra. De koopakte wordt ondertekend op 24 maart 1824.”

De aankoop van het gebouw dat later als kathedraal zal dienen en enkele andere feiten maakten dat in 1825 het gezag over de missie van Suriname overgaat van de vice-superior van de Hollandsche Zending van het Aartspriesterdom Holland en Zeeland naar de Propaganda Fide (een van de congregaties van het Vaticaan). Vanaf dat moment is de r.-k.-kerk in Suriname een apostolische prefectuur. In 1843 verandert dat naar de status van provicariaat onder de rechtsmacht van de apostolisch vicaris van Curaçao. Mgr. Schepers wordt dan benoemd tot provicaris. En dan tenslotte in 1852 de laatste stap vóórdat een gemeenschap tot zelfstandig bisdom wordt verheven: Suriname wordt een apostolisch vicariaat en wordt achtereenvolgens door niet minder dan zeven apostolisch vicarissen geleid, t.w.: Mgr. Schepers, Mgr. Swinkels, Mgr. Schaap, Mgr. Wulfingh, Mgr. Meeuwissen, Mgr. Van Roosmalen en tenslotte Mgr. Kuypers. Laatstgenoemde wordt dan ook de eerste bisschop van Paramaribo wanneer de verheffing tot bisdom in 1958 plaatsvindt.

Onze verjaardag vieren wij dit jaar met een toevallige bijkomstigheid. Tenminste, als het inderdaad toeval is. Er is een gezegde: toeval is wanneer God anoniem wil blijven. Het zij zo. Maar vandaag worden in totaal 550 levensmiddelenpakketten verdeeld onder behoeftige personen en gezinnen. Het Fonds Populorum Progressio (een bureau van het door paus Franciscus ingestelde Departement voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling) heeft ons bisdom uitgekozen als een van de kerkelijke gebieden dat in aanmerking komt voor speciale steun t.b.v. de armen i.v.m. de covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan. Dit fonds, waarvan het secretariaat is gevestigd in Bogotá, heeft een bedrag van USD10.000,00 gedoneerd voor het verstrekken van voedselpakketten aan de meest behoeftige personen en gezinnen in ons land. Dit bedrag was goed voor 450 pakketten met een waarde van SRD300,00. Er waren echter veel meer aanvragen en toen is besloten om het aantal pakketten te verhogen naar 550 met een bijdrage van het bisdom zelf en enkele andere welwillende donoren, waaronder de firma Lucky Store, die ook heel spontaan heeft geholpen met het inkopen van de goederen, het samenstellen en distribueren van de pakketten.

Als bisdom zijn we verheugd dat wij onze verjaardag op deze manier kunnen vieren: een traktatie voor de meest behoeftigen van onze samenleving!Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Dit is op OMHOOG herblogden reageerde:

    Een terugblik bij 63 jaar bisdom Paramaribo!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: