Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Dit protocol is door het bisdom Paramaribo uitgegeven naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de COVID-19-maatregelen door de Surinaamse overheid en het openstellen van gebedshuizen voor samenkomsten per 5 juli 2020. (red)

RK BISDOM PARAMARIBO
05 JULI 2020

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om te participeren in een viering of om op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen, zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen zijn.

Algemeen
Alle maatregelen die door het nationaal covid-19 managementteam zijn aangekondigd, zijn ook strikt van toepassing op allen die in de kerk bijeenkomen. Deze zijn:
• een minimale afstand van 1,5 tot 2 meter rondom personen in acht nemen, ook in de banken van de kerk tijdens de dienst; dit geldt eveneens voor degenen die op het altaar aanwezig zijn (priester, misdienaren, lectoren etc.) en voor de leden van het koor;
• met inachtneming van de minimale afstand van 1,5 tot 2 meter tussen personen mogen er zoveel mensen in de kerk plaatsnemen zolang de ruimte daarvoor het toelaat; dit geldt echter tot een maximum van 200 personen!!!
• het verplicht dragen van mond- en neusbedekking, ook in de kerk; dit geldt ook voor allen die een functie hebben tijdens de viering: priester, diaken, lector, acolieten/misdienaren, koorzangers, kerkmeesters, koster etc. De mond- en neusbedekking wordt alleen weggehaald bij het innemen van de communie; het is de voorganger wel toegestaan om tijdens de rite op het altaar de mond- en neusbedekking af te zetten, mits de gaven op het altaar gedekt zijn;
• het wassen of ontsmetten van de handen bij het binnentreden van het kerkgebouw; dit geldt bovenal voor de priesters, kosters en misdienaren;
• hoesten en niezen in papieren zakdoekjes of in de elleboog;
• mensen met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten, koorts, keelpijn etc.) mogen zich niet in de kerk begeven.

Specifiek liturgisch
De eerder aangekondigde maatregelen voor het bijwonen van de liturgie in de katholieke kerk blijven ook onverkort van kracht. Deze zijn:
• bij het binnentreden van het kerkgebouw wordt er geen wijwater gebruikt voor het kruisteken; bij het maken van het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt; dit geldt eveneens voor het drievoudig kruisteken vóór het evangelie;
• vanwege de minimale afstand van 1,5 tot 2 meter is het gebruik van wierook niet mogelijk en dient tot nader order achterwege gelaten te worden; dit geldt eveneens voor de besprenkeling met wijwater;
• in de offergang worden alleen de ciborie, de kelk en de ampullen meegedragen; het is aan te bevelen dat degenen die de gaven naar het altaar dragen handschoenen aan hebben; zoniet, dan moeten zij eerst de handen ontsmetten voordat zij de gaven oppakken; het dragen van bloemen, kaarsen, collecte en andere spullen in de offergang wordt tot nader order achterwege gelaten;
• bij het bidden van het Onze Vader houden de gelovigen elkaars handen niet vast; bij de vredeswens blijft eenieder op zijn/haar plaats en worden er geen handen geschud, maar wij wensen elkaar de vrede met een buiging naar elkaar toe;
• de collecte wordt gedaan in een collectebus op een goed zichtbare plek in de kerk; het rondgaan in de kerk voor het ophalen van collecte tijdens de viering is niet toegestaan;
• de voorganger (priester, diaken of leek) wast of ontsmet de handen voordat de ciborie, kelk en ander liturgisch vaatwerk wordt aangeraakt; dit geldt eveneens voor de misdienaars/acolieten en degenen die meedoen in de offergang;
• er wordt geen communie op de tong uitgereikt;
• de voorganger (priester, diaken of leek) draagt bij het uitreiken van de communie verplicht een mond- en neusbedekking;
• degenen die geen communie mogen ontvangen maar wel de zegen van de priester willen, doen dit ook op 1,5 tot 2 meter afstand van de priester;
• nablijven en napraten na de viering kan alleen indien er voldoende ruimte is buiten het kerkgebouw waar de gelovigen op 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar kunnen vertoeven; bijeenblijven binnen het kerkgebouw is niet toegestaan;
• degenen die daartoe verantwoordelijk zijn, moeten erop toezien dat alle gebruikte spullen in de kerk worden ontsmet na elke viering.

Overig
• toediening van het doopsel, vormsel en eerste h. communie is tot nader order uitgesteld; het doopsel van 1 (één) persoon mag wel, met inachtneming van de algemene maatregelen;
• biechten gebeurt niet in de biechtstoel, maar in een goed geventileerde ruimte waar de priester en biechteling op 1,5 tot 2 m afstand van elkaar zitten; de priester geeft absolutie zonder de biechteling aan te raken;
• bij ziekenzalving, huwelijk en uitvaart moet te allen tijde de regel van 1,5 tot 2 meter afstand in acht worden genomen; felicitaties of condoleances geschieden zonder fysieke aanraking;
• devotioneel gebed bij beelden of iconen in de kerk geschiedt zonder aanraking van de beelden of iconen; indien er meerdere personen tegelijk bidden moet ook de 1,5 tot 2 meter afstandsregel in acht worden genomen.

SAMEN KUNNEN WIJ VOORKOMEN DAT HET VIRUS ZICH VERDER VERSPREIDT!

Laat ons samen bidden, op voorspraak van onze zalige Petrus Donders, voor genezing van allen die ziek zijn.

U kunt het protocol hieronder downloaden in het Nederlands en Engels.

OMHOOG Jaargang 64, editie 26, 5 juli 2020Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: