Update gebedswake 24 uur voor de Heer

Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, doet de volgende mededeling in verband met de gebedswake 24 uur voor de Heer. Onderaan de tekst kunt u de mededeling ook downloaden.


Paramaribo, 18 maart 2020

Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo
alle andere belangstellenden

Dierbare zusters en broeders,

Onze jaarlijkse gebedswake ‘24 uren voor de Heer’ die in de Veertigdagentijd wordt gehouden, stond wederom gepland voor dit jaar. Vanwege de maatregelen die ter beperking van de verspreiding van het virus COVID-19 zijn ingevoerd, hebben wij intern overlegd over de voortgang van deze gebedswake. Wij zijn het allen erover eens dat juist in deze tijd van crisis, waarbij de hele mensheid getroffen wordt door de coronapandemie, gebed en wel intens gebed onontbeerlijk is. Derhalve hebben wij besloten om de 24 uren voor de Heer voortgang te laten vinden, zij het wellicht onder strenge voorwaarden, die wij hieronder aangeven:

  1. de 24 uren gebedswake start op vrijdagmiddag 20 maart om 12:00 uur met een Eucharistieviering in de kathedraal en eindigt op zaterdagmiddag 12:00 uur wederom met een Eucharistieviering. ZOWEL TIJDENS DEZE VIERINGEN ALS GEDURENDE DE VOLLEDIGE 24 UREN ZULLEN ER STEEDS NIET MEER DAN 50 PERSONEN IN DE KERK WORDEN TOEGELATEN. Aan degenen die zich in de kerk bevinden zal gevraagd worden dat men op ruime afstand van elkaar zit of knielt;
  2. allen die van plan zijn om op een bepaald moment gedurende de 24 uren in de kathedraal aanwezig te zijn, dienen zich vooraf aan te melden. Dit geldt ook voor degenen die reeds gevraagd zijn om voor te gaan in gebed of zang. Aanmelding geschiedt bij het Pastoraal Centrum op telefoonnummers 476888 of 424245 of via Whatsapp op 898 8993;
  3. helaas kunnen wij vanwege de noodzakelijk te houden afstand tussen personen niet voorzien in de gelegenheid tot biecht; wij bevelen daarom van harte aan dat u zelf een gewetensonderzoek doet en in gebed vraagt om vergeving. Een formulier voor het gewetensonderzoek vindt u op onze websites (bisdom, Omhoog) en via social media;
  4. om zoveel mogelijk gelovigen deel te kunnen laten nemen aan deze gebedswake zal de aanbidding in de kathedraal te volgen zijn via live streaming op de Facebookpagina van het Bisdom. Gebedenboekjes kunt u voor SRD20.00 kopen bij het Pastoraal Centrum;
  5. wij lezen Gods Woord gedurende de 24 uren en bidden voor alle slachtoffers van Covid-19 en dat de Heer zijn hand genezend door de wereld laat gaan.

Uw bisschop,

__________________
+Karel ChoennieCategorieën:BISDOM

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: