19 maart feestelijke hoogmis in de St.-Jozef Geyersvlijt

Pater Kumar Irudayasamy –

Hoogfeest H. Jozef
Op 19 maart vieren wij het hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. Jozef is geboren in Bethlehem uit het koninklijke geslacht van David. Wat weten we eigenlijk van hem? Niet meer dan dat de Bijbel ons vertelt dat hij een eenvoudige handwerksman was, een timmerman in Nazareth. Niet zozeer door zijn afkomst, maar door voedstervader van Jezus te worden, is hij hoog in aanzien gestegen. Wat zegt de Bijbel ons nog meer over de H. Jozef? Die verhaalt ons slechts dat hij rechtvaardig was en trouw zijn hoge roeping als beschermer van Jezus en de Maagd Maria heeft vervuld.
De bitterste uren van zijn leven waren wel die toen hij vernam dat Maria reeds zwanger was voor zij gingen samenwonen en hij erover nadacht in stilte van haar te scheiden. Hij wilde Maria niet in opspraak brengen. (Mt.1,19) Deze bitterste uren mogen we beslist tot het verlossingswerk rekenen. Toen verscheen hem in een droom een engel met de boodschap dat wat in Maria was verwekt het werk was van de H. Geest. De H. Schrift zegt dat hij na deze mededeling Maria bij zich in huis nam. En dan zien we de H. Jozef verder heel bescheiden in de heilsgeschiedenis op de achtergrond aanwezig zijn.

Patroonheilige
Volgens een oude traditie is Jozef vóór het openbare leven van Jezus gestorven. Hij had dus de mooiste dood die een mens maar kan hebben: in de armen van Jezus en Maria is hij heengegaan. Zo nederig is hij ook eeuwenlang door de geschiedenis van de Kerk gegaan. Pas in de 15e eeuw na Christus begint zijn verering die werd bevorderd door de H. Brigitta van Zweden en de H. Bernardus van Siëna. In 1621 werd zijn feest op 19 maart voor heel de kerk voorgeschreven.
Paus Pius IX heeft hem tot patroon van de Kerk verheven. Tevens geldt hij als de patroon van een zalige dood. Paus Johannes XXIII heeft zijn naam opgenomen in de Romeinse canon van de H. Eucharistie en zo bidden wij die in elke eucharistieviering in het dankgebed na de consecratie. Redenen genoeg om een voorbeeld aan die nederige H. Jozef te nemen, hem te vereren en aan te roepen voor een zalige dood.

Patroonsfeest St.-Jozef
In parochie Noord hebben we in Geyersvlijt de Sint-Jozefkerk; Sint-Jozef staat als patroon van deze kerk. We hebben op 18 december jl. het 25-jarig bestaan van de kerk gevierd en we blijven dit feest gedenken gedurende dit hele jaar. Daarom zullen wij het komende patroonfeest groots vieren. Wij hebben op donderdag 19 maart a.s. om 18.00 uur een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk in Geyersvlijt. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering. Intussen is vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, deze feestelijke hoogmis beperkt tot een kleine groep werkers van de kerk. (red)
Op de jubileumdag hebben we een gedenkprentje uitgegeven met het gebed op voorspraak van Sint-Jozef dat wij dan samen bidden:
Nabije God, Vader van ons allen, wij danken U,
dat 25 jaar geleden de Sint-Jozefkerk werd ingezegend.
U heeft ons de voedstervader van het goddelijke kind Jezus,
H. Jozef geschonken als patroonheilige van onze kerk.
Hij staat als beschermheilige van de heilige Kerk,
onze kerkgemeenschap en parochie.
Wij bidden U,
schenk ons op voorspraak van H. Jozef de eenheid onder allen,
onder onze gezinnen, families en onder de gelovigen.
O, H. Jozef op voorspraak van u bidden wij
om veel priester- en kloosterroepingen,
heilige priesters en leken. God laat uw zegen altijd op ons rusten.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

OMHOOG Jaargang 64, editie 10, 15 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: