Eucharistische aanbidding 24 uur voor de Heer

Melvin Mackintosh –

Er volgt spoedig een update!

Gebedswake
Op vrijdag 20 maart om 12.00 uur ’s middags start in de kathedrale basiliek in Paramaribo de gebedswake 24 uur voor de Heer. 24 uren achtereen, in de middag, ’s avonds, ’s nachts tot de volgende dag op zaterdag 21 maart zal de kathedrale basiliek geopend zijn en kan men er terecht om in stilte te bidden of mee te doen met een van de groepen die zullen voorgaan in smeekbeden, bijbelreflectie, rozenkransgebed, kruiswegbeoefening of vrije gebeden. De gebedsvormen worden afgewisseld met momenten van stille aanbidding en meditatie. Na de eucharistieviering waarin Mgr. Wilhelmus de Bekker celebreert, wordt het Allerheiligste uitgestald.
Het thema voor deze vijfde editie van de gebedswake 24 uur voor de Heer is de Bijbel, het levende Woord van God, in lijn met het Jaar van het Woord van God, dat loopt tot 30 september 2020. Alle deelnemende groepen zijn gevraagd om het thema te verwerken in hun gebedsvorm en overwegingen. Het gebedenboekje Heer, kom mij te hulp, dat speciaal voor de gebedswake 24 uur voor de Heer wordt uitgegeven, maar ook voor andere devoties geschikt is, zal ook deze keer te koop zijn.
Tijdens de gebedwake is er ook gelegenheid tot biechten. Verschillende biechtvaders, priesters, zullen op elk moment gedurende de 24 uur voor de Heer in de kathedrale basiliek aanwezig zijn om de biecht af te nemen. Ook dit jaar is er een verscheidenheid aan groepen die zullen deelnemen: van religieuze organisaties, congregaties zoals die van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara tot en met werkgroepen en pastorale organisaties zoals het ziekenhuispastoraat en Stichting Marriage Encounter Suriname. Eenieder wordt uitgenodigd om mee te doen met dit mooie initiatief en deel te zijn van een universele gebedswake. Net als de opening zal de sluiting plaatsvinden met een eucharistieviering op zaterdag 21 maart om 12.00 uur. Elders in dit blad vindt u een compleet overzicht van de gebedswake 24 uur voor de Heer.

Contact met God
De Pauselijke Raad ter bevordering van de Nieuwe Evangelisatie lanceerde in 2014 het initiatief ’24 uur voor de Heer’. Het idee voor dit initiatief is de oproep aan alle katholieken overal in de wereld om zich in diezelfde periode geheel vrij te maken voor toewijding aan de Heer Jezus Christus. In zijn apostolische brief Misericordia vultus riep paus Franciscus op tot enkele aanvullingen op de kalender van het kerkelijke jaar en nam ’24 uur voor de Heer’ hierin op. De eucharistische aanbidding 24 uur voor de Heer dient gehouden te worden op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze wordt dan ook in verschillende bisdommen in de wereld op hetzelfde tijdstip gehouden.
Ons contact met God bestaat vooral uit gebed. We kennen verschillende gebedsvormen: het dankgebed, de verootmoediging, smeekbeden, lofprijzing en aanbidding. De aanbidding kan op verschillende manieren: stil of luidop met gebed of zang. Bij eucharistische aanbidding staan we niet alleen stil bij de aanwezigheid van Christus in de eucharistische gedaanten, maar ook bij het Woord dat God tot ons spreekt, het werk van de heilige Geest, de vrede die God ons geeft door Zijn Zoon, het lijden van Christus en Zijn verrijzenis.
‘De biecht als sacrament van de goddelijke barmhartigheid dient weer een meer centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen,’ zegt paus Franciscus. We richten ons tot God omdat we ons ervan bewust zijn dat Hij barmhartig is. God is de enige die ons van onze zonden kan reinigen. Deze gebedswake is volgens paus Franciscus een gunstige gelegenheid om het sacrament van de biecht intens te beleven. Door dit sacrament van de verzoening vindt men de weg weer om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken.

OMHOOG Jaargang 64, editie 10, 15 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Beste,

    Wordt er ook rekening gehouden met het aantal mensen in de kerk? Niet meer dan 100 personen?

    Van mijn kant een verzoek dat de mensen niet te dicht op elkaar zitten.

    Zijn er mensen die dit in de kathedraal kunnen coordineren?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: