Zondag van het Woord van God

“Ik verklaar hierbij dat de derde zondag door het jaar zal worden gewijd aan de viering, studie en verspreiding van het woord van God. Die ‘Zondag van het Woord van God’ zal dus een passend onderdeel zijn van die tijd van het jaar waarin we worden aangemoedigd om onze banden met het joodse volk te versterken en te bidden voor christelijke eenheid.”
paus Franciscus

Derde zondag door het jaar
In de apostolische brief met als titel Aperuit illis, gepubliceerd in september 2019, heeft paus Franciscus de ‘Zondag van het Woord van God’ ingesteld. Hiermee moet het belang van de heilige Schrift benadrukt worden. “Een dag gewijd aan de Bijbel moet niet worden gezien als een jaarlijkse gebeurtenis, maar eerder als een gebeurtenis die het gehele jaar duurt. We moeten dringend groeien in onze kennis en liefde voor de Bijbel en de opgestane Heer,” schrijft de paus. “Om deze reden moeten we een nauwere relatie met de heilige Schrift ontwikkelen, anders blijven onze harten koel en onze ogen gesloten, getroffen door zoveel vormen van blindheid.” De Zondag van het Woord van God valt op de derde zondag van de liturgische kalender, dit jaar op 26 januari 2020.

Viering, studie en verspreiding
Paus Franciscus schrijft verder dat “de Bijbel geen verzameling is van geschiedenisboeken of een kroniek. Hij is volledig gericht op de integrale redding van de persoon. Christus Jezus klopt aan onze deur door de woorden van de heilige Schrift. Als we zijn stem horen en de deur van onze geest en hart openen, zal hij binnentreden in ons leven en voor altijd met ons zijn.” De Zondag van het Woord moet “gewijd zijn aan de viering, de studie en de verspreiding van het woord van God,” aldus de paus. Hij voegt eraan toe dat het geen toeval is dat deze zondag valt in een periode van het jaar waarin veel kerken de band met het jodendom versterken en bidden om eenheid onder de christenen. “Dit is meer dan een tijdelijk toeval. De viering van de Zondag van het Woord van God heeft oecumenische waarde, omdat de Schriften aan degenen die luisteren het pad naar authentieke en standvastige eenheid aanwijzen.”

Extra aandacht en verering
Het is aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen hoe zij deze speciale zondag plechtig vorm willen geven, volgens de paus. Maar, zo voegt hij eraan toe, het is wel “belangrijk dat de heilige tekst in de eucharistie op een troon wordt gezet, opdat de aandacht van de bijeengekomen gelovigen gericht wordt op de normatieve waarde van Gods woord”. Franciscus benadrukt dat het in de liturgie van deze zondag uitermate passend is dat het proclameren van de Bijbellezingen extra aandacht krijgt en dat er in de preek op gewezen wordt dat Gods woord verering verdient. Pastores zouden bijvoorbeeld op die dag ook bijbels kunnen uitdelen en gelovigen nog eens goed uitleggen hoe belangrijk het is dat zij dagelijks met de heilige Schrift omgaan, “vooral door middel van lectio divina”, een manier om biddend de Bijbel te lezen. “Bisschoppen zouden (die zondag) de rite van de aanstelling van lectoren kunnen vieren of voorlezers een gelijkaardige opdracht kunnen geven om daarmee het belang van de proclamatie van Gods woord in de liturgie te benadrukken,” schrijft de paus. Ook stelt hij voor om gelovigen op te leiden tot goede lectoren.

Bisdom Paramaribo
In bisdom Paramaribo is de Bisschoppelijke Jaaractie 2019, de geldinzamelingsactie van de bisschop van Paramaribo, net afgerond. De BJA2019, gehouden van 29 juni tot en met 29 december 2019, had als thema de Bijbel, het levende Woord van God. De verzamelde gelden zullen in 2020 besteed worden aan projecten en programma’s in ons bisdom die kennis, beleving en actualisering van Gods woord in het leven van elke gelovige moeten bevorderen. Op die manier zullen wij ook het gehele jaar door groeien in kennis en liefde voor de Bijbel.

(bron: KN, KRO-NCRV)

Foto Vatican News


Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Dit is op OMHOOG herblogden reageerde:

    Komende zondag vieren wij de Zondag van het Woord van God. Deze werd in 2019 door paus Franciscus ingesteld en voor het eerst gevierd in 2020.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: