Van de bisschop

Vrijdag 15 november was er een personeelsuitstapje naar junglekamp Carolina. In een ontspannen sfeer heeft het personeel van Dienst Management Administratie, pastoraal centrum, Asewa ‘Otono, het kerkelijk museum en het bisschopshuis een gezellige dag doorgebracht. Er waren leuke interactieve spelen, een stevige, goed verzorgde maaltijd en een zuurstofrijke omgeving. De bussen waren door het Nationaal Leger ter beschikking gesteld.

De Surinaamse Islamitische Vereniging aan de Keizerstraat vierde haar 90-jarig bestaan en Mgr. Karel Choennie was uitgenodigd. In zijn felicitatieboodschap benadrukte de bisschop het belang van de goede banden tussen de verschillende godsdiensten in Suriname. Mgr. Choennie vroeg aandacht voor het vertrouwen in geestelijke leiders, temidden van een tijd waarin het vertrouwen in overheid en instituten van de overheid afneemt. De bisschop schetste de klimaatcrisis en riep op voor bewustwording en actie, vooral omdat de crisis in grote mate wordt veroorzaakt door menselijk handelen, waarin er weinig respect is voor de schepping en de overige schepselen van God.

In ons land is gearriveerd de eerwaarde heer Dick Verbakel uit het bisdom Rotterdam. Hij is er op uitnodiging van het pastoraal centrum en zal lessen verzorgen aan de kaderopleiding, gesprekken voeren met kandidaat-diakens, diakens, de priester-student, leden van de rouwverwerkingsgroep en leden van het ziekenpastoraat. Dick Verbakel zal advies uitbrengen aan het pastoraal centrum en aan de bisschop.

Onder grote belangstelling vierde diaken Guillaume Karsters zijn 65e verjaardag in de tuin van het bisschopshuis op maandag 19 november. Het was een heel druk maar leuk verjaardagsfeestje. Het is duidelijk dat diaken Guillaume een goede band heeft met zijn parochiemedewerkers en geledingen van het bisdom.

Mgr. Karel Choennie ontving vorige week het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NGB bood de bisschop een studiebijbel van het NGB aan en enkele geïllustreerde perikopen in het Saramaccaans en Aukaans. Perikopen zijn tekstfragmenten uit de bijbel. De delegatie was benieuwd of er belangstelling is voor de bijbel in gewone taal, zonder de Deutero-canonieke boeken. Voorts deed zij de suggestie aan de bisschop om bij de nieuwe druk een aanbeveling van zijn hand op te nemen. De delegatie bestond uit: Erny van Axel van het SBG, de heer Buitenwerf en Paul Doth van het NBG en Marijke ten Cate, illustrator van de prentenbijbel.

Onder leiding van een werkgroep is een woonhuis in Devisbuiten omgebouwd tot kerk. De werkgroep heeft heel wat gelovigen geregistreerd waaruit de behoefte blijkt aan een kerk waar de gemeente bijeen kan komen. Devisbuiten valt in de parochiegemeenschap van St.-Alfonsus. Mgr. Karel Choennie had samen met de parochiepriester en de parochieraad van St.-Alfonsus een gesprek met de werkgroep in Devisbuiten. Nelson Pavion, trekker van de werkgroep, informeerde de bisschop en de overigen over de omstandigheden en de behoefte aan een kerk. De gelovigen bestaan voor het grootste gedeelte uit Saramaccaners. De werkgroep heeft enthousiast gewerkt aan het project. Het kerkgebouw is bijna af behoudens enkele kleine zaken zoals een altaar, tabernakel en banken. Op dit moment is men nog bezig met de toilettengroep. De planning is om de inwijding te doen op 26 januari 2020, daags na het feest van de bekering van de apostel Paulus. De naam van de kerk zal zijn: St.-Pauluskerk.

OMHOOG Jaargang 63, editie 43, 1 december 2019 en editie 44, 8 december 2019Categorieën:BISDOM, verslag

Tags: , , , , , , , , ,

2 replies

  1. Gaarne info over rouwverwerking , waar kan je aanmelden.

    Like

    • De lotgenotengroep van de St.-Alfonsusparochie komt elke derde donderdag van de maand om 6 uur ‘s avonds bijeen in de parochiezaal. U kunt het beste contact maken met het secretariaat van de St.-Alfonsus op het nummer 473379.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: