Advent: tijd om het vuil buiten te zetten

Het oorspronkelijke artikel van pater Robert McTeigue SJ werd gepubliceerd op 16 december 2015 op aleteia.org. en hieronder vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh.

Hoe weet je wanneer het tijd is om het vuil buiten te zetten? Wanneer de stank ondraaglijk begint te worden, is een betrouwbaar, maar ontoereikend antwoord. Hoe weet je wanneer het tijd is om het vuil buiten te zetten? Wanneer er zoveel vuil is dat er geen ruimte is om nieuwe goede dingen te ontvangen, is een minder voor de hand liggend maar niettemin een accuraat antwoord. Hoe weet je wanneer het tijd is om het vuil buiten te zetten? Wanneer er zoveel vuil is dat je de goede dingen die hebt niet meer kan vinden – of je je zelfs niet meer kan herinneren dat je ze had. Dat antwoord is belangrijker dan je denkt.

Voorbereiding
Laten we dit alles hierboven verbinden aan advent. De Geschriften van deze tijd vermanen ons om ons voor te bereiden op de komst van de Heer, Hem te ontvangen en Zijn weg te bewandelen. Deze vermaningen kunnen verschillende dingen bedoelen, maar ik betwijfel of hiermee bedoeld wordt dat wij gaan shoppen voor kerst of aan zoveel mogelijk kerstdiners deelnemen. Het kan ook niet zijn dat het een oproep is fu set’un srefi voor allerlei kerstvieringen die weinig of niks te maken hebben met Christus. Wat het ook mag zijn, ik ben er zeker van dat het ons oproept tot vergiffenis als onderdeel in de voorbereiding op Zijn komst: de troon in ons hart schoon en rein maken zodat Christus Koning Zijn rechtmatige plaats mag innemen.
Onze eerste stap in de voorbereiding op de komst van de Heer is om het ruikende vuil van onze zonde naar buiten te brengen door vergiffenis te vragen aan God en aan onze naasten. Geen berouw tonen over onze zondes blokkeert ons van de gemeenschap met God en onze naasten. Laten we dus ons advent-traject van voorbereiding beginnen met de meest voor de hand liggende stap: biechten! Laten we meegaand zijn in de missie van Christus en accepteren dat de bevrijding van de zonde overwonnen is met Zijn eigen Bloed. Het zou onverstandig zijn dat niet te doen. En waar mogelijk, laten we ons verzoenen met onze naasten, vragen om vergiffenis en het goed maken waar we fout zijn geweest.

Vergiffenis
Om ons voor te bereiden op de komst van de Heer tijdens deze advent moeten we de troon in ons hart schoonmaken, zodat Christus mag regeren over ons vanuit het centrum van onze ziel. Dat betekent dat we giftig vuil moeten uitstoten, zoals idolen en geweldige mensen die wij toegestaan hebben om zich te nestelen in ons hart. In het bijzonder moeten we afwijzen de wrok en bitterheid in ons jegens anderen die ons onrecht hebben aangedaan.
Ik heb mensen gekend die hun wrok jarenlang hebben gekweekt, ervan hebben genoten en zelfs hebben gekoesterd. Hun geliefde wrok veranderde in afschuwelijke, jaloerse idolen die geen liefde tolereerden in de harten van de mensen waarin zij woonden. Alsjeblieft, zet het vuil van wrok buiten en streef naar vergiffenis – want zelfs Christus kan weinig doen in een hart dat overvloeit van bitterheid.

Goed bezig zijn
Ik merkte bij het begin op dat vuil de goede dingen in het hart moeilijk of onmogelijk maakt te vinden of te herinneren. Hier moeten we spreken over het probleem om onszelf te vergeven en leren vergevend te leven. Ja, we moeten open en eerlijk zijn in het bekennen van onze eigen tekortkomingen, omdat alleen als wij erkennen zondaars te zijn, we gered kunnen worden. Wanneer wij onszelf vergeven, nemen we daarmee het vuil van zelfhaat weg en maken het gemakkelijker om het goede werk dat God reeds in ons gestart is, te vinden en er dankbaar voor te zijn.
Advent is een tijd voor vergiffenis. Laten we bidden voor genade van diepe vergeving: onze zonde bekeren, onze genade uitbreiden naar anderen en ook naar onszelf. Wanneer we dat doen, dan kunnen we zelfverzekerd zijn dat wij wijs gehandeld hebben en goed bezig zijn om ons voor te bereiden op de komst van de Heer.

OMHOOG Jaargang 63, editie 43, 1 december 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: