Nieuw organogram bisdom Paramaribo

door Paul Tjon Kiem Sang –

In een bijeenkomst met het voltallige personeel van het bisdom, presenteerde Mgr. Choennie op vrijdag 16 november jl. het nieuwe organogram van het bisdom. Bij de vaststelling van dit organogram is zoveel als mogelijk uitgegaan van de kerkrechtelijke voorschriften voor de structuur van de bisdomorganisatie. Een belangrijke verandering daarbij is de invulling die gegeven wordt aan de curie van het bisdom. Lange tijd werd de curie gezien als raadsorgaan ten behoeve de bisschop, waarvoor specifieke personen door de bisschop werden geselecteerd om daarin zitting te nemen.

In het nieuwe organogram is de curie, zoals door het kerkelijk recht is aangegeven, het collectief van personen die leiding geven aan de verschillende uitvoerende organen van het bisdom. Canon 469 van het kerkelijk recht bepaalt immers: “De diocesane curie bestaat uit de instituten en personen die bisschop bijstaan in het bestuur van het gehele bisdom, vooral in de leiding van de pastorale activiteit, in de zorg voor het beheer van het bisdom, alsook in de uitoefening van de rechterlijke macht.” De instituten waaruit de curie thans bestaat zijn: het Pastoraal Centrum (voorheen Dienst GCC), de Dienst Management & Administratie, de afdeling Media & Communicatie, Onderwijs, de afdeling Maatschappelijke Inzet (w.o. alle r.-k.stichtingen) en tenslotte de Kerkelijke Rechtbank. De personen die leiding geven aan deze verschillende instituten behoren regelmatig overleg te plegen o.l.v. de vicaris-generaal, die de moderator van de curie is. Daarnaast maakt de kanselier ook deel uit van de curie: “De voornaamste taak van de kanselier is ervoor te zorgen dat de akten van de curie opgesteld en verzonden worden, en dat deze in het archief van de curie bewaard worden” (can. 482).

Behalve de curie heeft de bisschop ook een viertal raden ter beschikking, die hem bijstaan in het bestuur van het bisdom. Dit zijn raden die ook door het kerkelijk recht worden voorgeschreven of aanbevolen. In sommige gevallen is de bisschop verplicht een of meerdere van deze raden te horen, in weer andere gevallen kan de bisschop geen handelingen verrichten zonder de goedkeuring/toestemming van een of meerdere van deze raden. Het gaat hierbij om: de Priesterraad, het College van Consultoren, de Raad van Economische Aangelegenheden en de Pastorale Raad.

Tenslotte moet vermeld worden dat ook is besloten om tot naamsverandering over te gaan bij een van de uitvoerende instituten: de Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie heet voortaan het Pastoraal Centrum, zoals dat in vele bisdommen ook wordt aangeduid. In de communicatie met onze externe partners is dit veel gemakkelijker, omdat Dienst GCC vaak om heel wat uitleg vroeg.

OMHOOG Jaargang 62, editie 44, 25 november 2018Categorieën:BISDOM, verslag

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: