Het gedwongen vertrek van de Medische Zending uit West-Suriname

Door pater Toon te Dorsthorst OMI –

Voldongen feit
Nu een jaar geleden per 1 november 2017 zijn de poliklinieken van Washabo, Apura, Tapuripa, Donderskamp, Corneliskondre en Kalebaskreek in opdracht van de president van Suriname overgenomen door het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie. Let wel, de opdracht kwam niet van de minister van Volksgezondheid, maar van de president. Het bestuur van de Medische Zending (MZ) stond voor een voldongen feit. Blijkbaar is de propagandaspreuk ‘meedenken, meebeslissen en meedoen’ reeds lang vergeten. Op Washabo bevestigde de kapitein van het dorp me deze week nog dat er geen dorpsvergadering over deze gewichtige beslissing is gehouden. De overname was ook voor hem een verrassing. Wat is er aan deze plotselinge beslissing of mogen we zeggen ‘coup’ voorafgegaan?

Financiering werk Medische Zending
Sinds de MZ tientallen poliklinieken in ons bosland heeft gebouwd en beheerd, is er een overeenkomst met de overheid dat de MZ verantwoordelijk is voor alle eenmalige kosten, zoals de bouw van de poliklinieken en woningen voor het personeel, de inventaris en transportmiddelen. De variabele kosten, zoals salarissen, medicijnen en brandstof worden door de overheid betaald in de vorm van subsidie aan de MZ. Die subsidie kwam vaak mondjesmaat en soms erg laat. Soms moest er gedreigd worden met staking om betaling af te dwingen. De laatste jaren werd een deel van de goedgekeurde subsidie helemaal niet uitbetaald. Dat de serviceverlening van de MZ aan de bevolking hieronder noodgedwongen moest lijden is niet verwonderlijk. In De Nationale Assemblee werd herhaaldelijk geklaagd dat de MZ geen goede service verleende, zonder de gedeeltelijke en late betaling door de overheid erbij te vermelden.

Overheid zwaar in gebreke
Over 2017 was de begroting van de MZ voor de ruim 55 poliklinieken in het gehele bosland SRD 33 miljoen. Deze begroting is voor SRD 27 miljoen door DNA goedgekeurd. Uiteindelijk heeft de MZ slechts SRD 22 miljoen ontvangen van de overheid. Dat is dus SRD 5 miljoen minder dan het goedgekeurde bedrag.
Een kind kan begrijpen dat je dan bij de uitvoering van je werk in grote problemen komt. Vooral als je in aanmerking neemt dat je op de betaling van de salarissen niet kunt bezuinigen. Het grote tekort gaat dus drukken op aanschaf van medicijnen, brandstof en preventieve zorg. Zo is het niet betalen van de goedgekeurde begroting dus de oorzaak dat de Medische Zending haar dienstverlening slechts gedeeltelijk kon waarmaken. Dezelfde overheid zegt dan dat MZ haar werk niet goed doet en dat ze daarom zonder overleg haar poliklinieken in West-Suriname overneemt. Dat is wat er gebeurd is met de 6 poliklinieken van de Medische Zending in West-Suriname.
Het zou niet meer dan redelijk zijn dat het Mungra Medisch Centrum de Medische Zending financieel vergoedt voor de poliklinieken en de woningen voor de gezondheidsassistenten, die abrupt zijn overgenomen en waarvoor het MMC nooit een cent betaald heeft.

OMHOOG Jaargang 62,Categorieën:geloof en leven, persbericht

Tags: , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: