Broederlijke solidariteit en ondersteuning AEC

Door Melvin Mackintosh –

Opmerkelijke steunbetuiging
In een brief gedateerd 18 oktober 2018 aan hun broeder, de bisschop van Rome, hebben de bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) hun vertrouwen uitgesproken in paus Franciscus en zijn leiderschap. Dit tegen het licht van de recente kritieken op de Heilige Vader als gevolg van de onthullingen van misbruikschandalen door priesters in de Katholieke Kerk. Alle bisdommen in het Caribisch Gebied, waaronder ook bisdom Paramaribo, maken deel uit van de AEC.

De AEC geeft aan, net als de paus en de meeste van hun broeders, zeer bedroefd en beschaamd te zijn over deze schandalen die de kerk pijnlijk hebben getroffen. In een adem spreken ze hun waardering uit voor de manier waarop de Heilige Vader het hoofd biedt aan deze ontluikende tragedie en het schip van Petrus loodst door de woelige en verraderlijke wateren. De bisschoppen van de AEC betuigen hun broederlijke solidariteit met paus Franciscus en geven hun volledige ondersteuning aan de Heilige Vader.
In deze opmerkelijke steunbetuiging spreken de bisschoppen zich ook uit over de recente aanvallen op de paus en noemen het zelf een geregisseerde inspanning om de last van deze misbruikschandalen te leggen op de schouders van de Heilige Vader en hem zelf de schuld voor deze zonden en misdaden van anderen te geven. De bisschoppen vermoeden dat de insinuaties tegen de paus voortvloeien uit andere motieven dan de waarheid en het welzijn van de Kerk. De AEC geeft aan dat zij met al wat in hun vermogen ligt, ervoor zullen zorgen dat de gelovigen in hun zorg in waarheid lopen. ‘Zij zullen u blijven ondersteunen met hun gebeden.’ De brief, ondertekend door Mgr. Gabriel Malzaire, bisschop van Roseau en voorzitter van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie, is hieronder volledig opgenomen.

Brief AEC aan paus Franciscus
18th October, 2018

His Holiness
Pope Francis
Bishop of Rome
Vatican City
Rome

Beloved Brother in Christ,

Greetings of Peace on this Feast of St. Luke!

Our hearts are still full of the joy which was ours when we met you in April during our ad limina visit. That encounter between brothers, which Peter facilitated with so much fraternal affection and concern, sent us back to our dioceses renewed in our service of God’s people and uplifted by Easter life and joy.

More recently we have been witnesses with the universal Church to the unfolding of the increasingly painful stories of sexual abuse by clergy which has left most of us saddened and ashamed. We have heard your own anguish as you have dealt firmly and wisely with the unfolding tragedy.

However, more recently, we have realized that there now seems to be an orchestrated effort to lay on you as Supreme Pontiff a burden of responsibility and even guilt for the sins and crimes of others. Common sense and an understanding of the time frames involved in these events indicate to us that these insinuations must flow from motives other than truth and the welfare of the Church.

We, the Bishops of the Antilles, wish to extend to you, Pope Francis, our fraternal solidarity and prayerful support as you guide the barque of Peter in these stormy and treacherous waters. We affirm our ever grateful confidence in your ministry and leadership at this time. We will do whatever we can to ensure that the faithful in our care walk in the truth. They will continue to support you with their prayers.

May the Peace of Christ to which you bear such powerful witness sustain you. May the intercession of our Lady of the Rosary always plead your cause.

Yours in the Service of Christ,

Most Reverend Gabriel Malzaire.
Bishop of Roseau
President of the Antilles Episcopal Conference

Niet de eerste
De steunbetuiging van de AEC-bisschoppen aan de paus is niet de eerste. Eerder hebben bisschoppen uit andere delen van de wereld reeds op diverse manieren de paus laten weten dat zij hem ondersteunen. Bij vrijwel alle steunbetuigingen is het argument tweeledig. Aan de kant heeft het sowieso te maken met het feit dat de paus gebukt gaat onder de grote schande en de felle kritiek die wereldwijd – maar vooral in het Westen – op het hoogste gezag van de kerk wordt uitgestort. Het is voor de paus zelf – net als voor elke andere oprechte katholiek – al heel pijnlijk om geconfronteerd te worden met deze ernstige misdaden, gepleegd door priesters, religieuzen, en zelfs ook bisschoppen. Daarbovenop wordt dit schandaal gretig aangegrepen door een wereld, die het vanouds altijd op de kerk gemunt heeft, om de de kerk c.q. de paus een flinke trap te geven.

Andere motieven
De steun aan de paus door zijn confraters wordt aan de andere kant ook geboden omdat helaas blijkt dat niet alleen de vijandige wereld buiten de kerk alle pijlen op hem afvuurt, maar dat er ook van binnen de kerk uit er een samenzwering is tegen het gezag van paus Fransiscus. Bij elke pauskeuze zullen er personen of groepen zijn die het daar niet mee eens zijn. Eenieder mag zijn eigen zienswijze hebben over de persoon van de paus en hoe die de kerk leidt. De kerk is groot genoeg om plaats te bieden aan eenieder, ook degenen met uiteenlopende meningen. Wat er thans gebeurt is echter niets anders dan lafhartig en gemeen. Een bepaalde stroming in de kerk – die zich vooral kenmerkt door zijn ultra-rechtse, conservatieve (en vaak ook nog archaïsche) denken – gebruikt nu de schandalen van seksueel misbruik om het gezag van de huidige paus – en misschien hem zelf – volledig neer te halen. Gewoon omdat zij het niet eens zijn met bepaalde theologische inzichten van de paus, die verder helemaal niets te maken hebben met seksueel misbruik.

Bidden voor de kerk
Niets anders kan desastreuzer zijn voor de cohesie binnen een groep als wanneer interne strubbelingen en conflicten de vorm nemen van samenzweren om het gezag te ondermijnen en neer te halen. Een bedrijf of organisatie kan helemaal kapot gaan als men binnen de organisatie niet het respect kan opbrengen om eerlijk in dialoog te gaan met elkaar en zelfs het gezag ook openlijk laten weten waar men het niet mee eens is. Maar zodra er verborgen agenda’s zijn, valse voorwendselen en gemene samenzwering, zal dat uiteindelijk niet alleen het gezag treffen, maar de hele groep. Als gelovigen moeten wij daar ernstig voor waken: in de universele kerk, maar ook in eigen bisdom. Eenieder heeft de vrijheid om het oneens te zijn met het gezag. Maar kom daar ook openlijk voor uit en ga niet op achterbakse wijze het gezag van de kerk ondermijnen. Want daarmee wordt uiteindelijk de integriteit van heel de kerk ondermijnd, en wij mogen nooit vergeten dat de kerk niet toebehoort aan pausen, bisschoppen of priesters, maar aan God zelf!

OMHOOG Jaargang 62, editie 41, 04 november 2018Categorieën:geloof en leven, persbericht

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: