5e Missie Congres van de Americas

Christus’waarden en Blijde Boodschap
De afgelopen week, van 11-14 juli, werd in Bolivia het 5e Missie Congres van de Americas gehouden. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) zijn de Latijnsamerikaanse bisschoppen een krachtig beleid gaan ontwikkelen. Elke tien jaren komen ze samen in een steeds breed voorbereide vergaderweek, CELAM genaamd, waar zij hun visie bespreken over wat belangrijk is voor het kerkelijk leven. Ze hebben belangrijke keuzen gemaakt over hoe wij Christus verkondigen, over wat voor een soort kerkgemeenschap wij zouden moeten zijn en hoe wij de actieve beleving van het geloof overdragen aan onze jeugd die omringd wordt door zoveel moeilijke zaken. De bisschoppen denken ook steeds weer na over hoe wij als Kerk kunnen omgaan met de grote vraagstukken die onze mensen bezig houden zoals armoede en onrecht, immigratie, achterstelling van inheemsen, milieuvervuiling en vernietiging van het Amazone-oerwoud. Ze zoeken naar een beleid om Christus’ waarden en Blijde Boodschap nog beter concreet te doen doorwerken in de samenlevingen van de Americas.

‘Missionaire leerlingen van Christus’
Er zijn in de Americas vele moeilijke uitdagingen maar er is ook nog steeds veel geloof en goedheid. De bisschoppen zetten daarom samen een beleid uit om in de catechese de jongeren en volwassenen te vormen tot actieve gelovigen, die hun geloofservaring in Christus weten uit te dragen naar anderen om zich heen. De bisschoppen streven ontwikkelingen na in de beleving van de liturgie, die ervoor moeten zorgen dat katholieken zich werkelijk geraakt en gevoed voelen door de liturgische vieringen in hun parochies en waarbij liturgie en catechese gezamenlijk de mensen uitdagen tot groei in het geloof. De latijnsamerikaanse bisschoppen vatten die visie samen in de term “missionaire leerlingen van Christus” zijn. Met die term roepen zijn alle gelovigen op om zich laat raken door de zorgen en de hoop van de medemensen in nood, door de vraagstukken van hun samenleving en zich als Christus’ actieve leerlingen in te zetten voor zowel het verspreiden van het geloof als voor een betere, rechtvaardigere en humane samenleving.

‘De Americas in missie: het evangelie is vreugde’
De Kerk in Mexico, die erg groot, creatief en actief is, en rond de 100 miljoen katholieken telt, begon eind zestiger jaren in de lijn van de visie en het beleid van de grote Latijnsamerikaanse bisschoppenconferenties nationale Missie Congressen te organiseren. Het doel hiervan was om de katholieke bevolking van Mexico te mobiliseren en te vormen in zo’n actief, missionair bewustzijn. Tegen 1977 had de Mexicaanse Kerk reeds zes van deze nationale Missie Congressen gehouden en werd besloten om dit initiatief uit te breiden naar geheel de Latijnsamerikaanse Kerk toe. Zo werden er in 1977, 1983, 1987, 1991 en 1995 vijf grote Latijnsamerikaanse Missie Congressen gehouden. Toen besloot men ook de katholieken van de VSA, Canada, en ons Caribisch Gebied erbij te betrekken en vond in 1999 het 1e Missie Congress van de Americas plaats met als thema: “De Americas in Christus: zout van de aarde”. Om de vijf jaar werd er een volgend Missie Congress gehouden om de groei en het enthousiasme gaande te houden. Zo werd dan van 11-14 juli in de stad Santa Cruz in Bolivia het 5e Missie Congress van de Americas gehouden met als thema: “De Americas in missie: het evangelie is vreugde”.

Vreugde in het hart van God
Er is gewerkt aan een bijzonder inspirerende tekst waarin we de krachtige visie van Paus Franciscus overal terugvinden. Ook horen we zijn encycliek “Evangelii Gaudium”/”De vreugde van het Evangelie” natuurlijk ook terug in het thema van het Congress. De tekst denkt na over de vreugde die in het hart van God altijd blijft leven, en van waaruit God onvermoeibaar de krachten van het duister terugdringt en verlossing brengt. De tekst kijkt heel realistisch naar de grote problematieken van deze tijd, maar vanuit de vreugde van de zekerheid van Gods actieve liefde en betrokkenheid bij Zijn Schepping.

Eerste Caribische Missie Congress 2019
Pater Kross, die sinds vorig jaar augustus de regionaal coördinator van de Pauselijke Missiewerken (PMW) in onze Caribische Regio is, woont dit Congress bij, samen met de Jamaicaanse priester Kingsley Asphall. Als PMS Regionale Coördinator is pater Kross in nauwe samenwerking met Aartsbisschop Jason Gordon van Port of Spain, Trinidad, en diens organiserende werkgroep, reeds bezig met voorbereidingen om de rijkdom en inspiratie van dit 5e Missie Congress van Bolivia te brengen naar een 1e Caribisch Missie Congress dat we van 19-22 september volgend jaar zullen houden op Trinidad. Dan zullen we met delegaties van alle Caribische (AEC) bisdommen, ons vier dagen bezighouden met de thema’s en visie van het Congress van Bolivia, om ook in onze regio deze krachtige impuls tot groei en geloof te laten doorwerken. We zullen daar de komende tijd steeds meer van horen.

OMHOOG Jaargang 62, editie 28, 15 juli 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: