Vaticaan: Boodschap voor de Ramadan en Ied-al-Fitr

Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog

Christenen en Moslims:
van concurrentie naar samenwerking

Boodschap voor de Ramadan en Ied-al-Fitr
1439 H./2018 A.D.

Vaticaanstad

 

Dierbare Moslimbroeders en –zusters,

In zijn Voorzienigheid heeft de Almachtige God u de gelegenheid geschonken om wederom te mogen vasten gedurende de maand Ramadan en het feest van Ied-al-Fitr te vieren.

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog onderschrijft het belang van deze maand en de grote inspanning van moslims over heel de wereld om te vasten, te bidden en de gaven van de Almachtige te delen met de armen.

Indachtig de gaven die door de Ramadan worden verkregen, sluiten wij ons bij u aan in dankzegging tot de Barmhartige God voor zijn goedheid en mildheid, en wij doen u onze hartelijke beste wensen toekomen.

De gedachte die wij bij deze gelegenheid met u willen delen, dierbare Moslimbroeders en –zusters, heeft te maken met een wezenlijk aspect van de relatie tussen christenen en moslims: de noodzaak om over te gaan van concurrentie naar samenwerking.

Te vaak werd in het verleden de relatie tussen christenen en moslims gekenmerkt door een geest van concurrentie, waarvan de negatieve gevolgen heden ten dage zichtbaar zijn: jaloezie, beschuldigingen over en weer, en spanningen. In sommige gevallen hebben deze geleid tot gewelddadige confrontaties, in het bijzonder daar waar religie tot instrument is gemaakt, bovenal vanwege eigen belang en politieke motieven.

Dergelijke interreligieuze concurrentie schaadt het imago van religies en hun volgelingen, en het kweekt het idee dat religies geen bronnen zijn van vrede, maar van spanningen en geweld.

Om deze negatieve gevolgen te voorkomen en te overstijgen, is het belangrijk dat wij als christenen en moslims bewust worden van de religieuze en morele waarden die wij met elkaar delen, en tegelijkertijd onze verschillen erkennen. Door te erkennen wat wij met elkaar gemeen hebben en door onze legitieme verschillen te respecteren, kunnen wij een stevigere basis leggen voor vreedzame relaties, en overgaan van concurrentie en confrontatie naar een effectieve samenwerking voor het algemeen welzijn. Dit komt in het bijzonder ten goede aan de meest behoeftigen en stelt ons in staat om geloofwaardig te getuigen van de liefde van de Almachtige voor heel de mensheid.

Wij allen hebben het recht en de plicht om te getuigen van de Ene Almachtige die wij aanbidden, en om ons geloof te delen met anderen, wiens religie en religieuze gevoelens wij tegelijkertijd respecteren.

Opdat wij vreedzame en broederlijke relaties mogen bevorderen, laat ons dan samenwerken en elkaar eren. Op deze manier verheerlijken wij de Almachtige en bevorderen wij harmonie in de samenleving, die steeds meer multi-etnisch, multireligieus en multicultureel wordt.

Wij besluiten met de beste wensen voor een vruchtbare vastentijd en een vreugdevolle Ied-al-Fitr, en wij verzekeren u van onze solidariteit in gebed.

Vanuit het Vaticaan, 20 april 2018
Jean-Louis Kardinaal Tauran
Voorzitter

Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCI
SecretarisCategorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: