Recht en waarheid maken vrij (2)

De preek van mevrouw M. Ghafoerkhan bij de Herdenkingsdienst in de Kathedrale Basiliek op vrijdag 8 december 2017 voor de 15 Surinaamse burgers die 35 jaar geleden om het leven zijn gebracht!

Aoezo – billahi-minassjaitanir- Radjiem,

Bismillahir-Rahmanir-Rahiem!

 

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de boze influisteringen van de duivel

en ik begin in de naam van Alllah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden,

de Barmhartige, de Genadevolle.

Meester van de dag van het Oordeel.

U aanbidden wij en U smeken wij om hulp.

Leid ons op het Rechte Pad

het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt verleend.

Niet van degenen op wie toorn is neergedaald,

noch van degenen die dwalen, Amien!

 

Zusters en Broeders: Assalaam Alaikoem wa Rahmatoellahi, wa Barakatu!

Moge de vrede en zegeningen van de Almachtige op ons allen rusten!

 

Gisteren was het precies 35 jaar geleden dat een groep militairen, diep in de nacht,  op de deur bonsten van mijn zwager Harold Riedewald met de mededeling dat zij, in opdracht van de Bevelhebber, hem moesten ophalen.

In die dagen kon het ook dat je door “anderen” van je huis kon worden gehaald. Het moet , denk ik, een geruststelling voor Harold zijn geweest dat de Bevelhebber hem had laten roepen en ophalen!

Niets vermoedend over wat er gebeurde deed mijn zusje Jenny de volgende dag alle moeite om medicijnen die Harold dagelijks gebruikte aan zijn vriend en collega Slim Thijm, voor hem mee te geven.

Slim ging op pad  naar het Fort en daar werd hem gezegd dat Harold niet daar was. Hij moest naar de Memre Boekoe Kazerne! Daar aangekomen werd hem gezegd dat hij terug moest naar het Fort want Harold was hier niet!

Slim werd zo boos over dit “van het kastje naar de muur sturen.” Hij vertelde ons dat hij toen de medicijnen op het bureau van de secretaresse van de Bevelhebber dropte en haar vroeg ervoor te zorgen dat hij de medicijnen kreeg. Hoe konden wij toen weten dat Harold nooit meer medicijnen hoefde te gebruiken?

Lieve Mensen,

Wij zagen Harold weer toen wij, met 10 familieleden naar het Mortuarium mochten komen om afscheid van hem te nemen. Toen wij op het afgesproken uur bij het Mortuarium aankwamen was er daar al totale chaos en een zee van mensen.

Vóór ons was de familie van Cyril Daal aan de beurt maar toen zijn naam werd opgeroepen drongen zoveel mensen zich naar voren,  de poort wijd open stoottend.

De Bevelhebber had in een televisie toespraak eerder bekendgemaakt dat mensen op de vlucht waren geschoten en daarbij om het leven waren gekomen. Maar toen wij Harold in het Mortuarium zagen had hij duidelijk zichtbaar een schotwond in zijn linkerslaap. De rest van zijn lichaam was met een laken bedekt.

Ik wist nooit dat ik zo hard kon gillen, samen met Jenny. Wij wisten toen zeker dat Harold niet op de vlucht gedood was. Een grote leugen dus. Op die dag heb ik ook grote mannen, vrienden van Harold gezien die als kinderen huilden, zich aan elkaar en aan die amandelboom daar vasthoudend.

De begrafenisdag, met eerst de uitvaartdienst in de Wanica Kerk zal ik nooit uit mijn geheugen krijgen. Onder andere de liederen “Opé mi sa go kibri” dat Harold graag zong, en vooral het “Mi kondre tru mi lobi ju” toen de kisten uit de kerk werden gedragen, blijven daar als gegrift .

Ik zei kisten omdat daar ook afscheid werd genomen van Mr. Eddie Hoost en Journalist Jozef Slagveer. Zoveel verdriet, zoveel tranen.

Zusters en Broeders,

Het thema voor vandaag is: Recht en Waarheid maken vrij, woorden  uit  ons volkslied. Hoe vaak zingen we ons volkslied, maar dringt het wel tot ons door wat we zingen? En zo ook onze gebeden. Vaak ratelen we ze op terwijl wij heel bewust de woorden moeten uitspreken en ons best moeten doen ernaar te leven.

De H.Q vermeldt in het hoofdstuk 4, de verzen 105 en 106: “Waarlijk hebben Wij het Boek met de waarheid aan jou geopenbaard, opdat je recht zult kunnen spreken tussen de mensen met behulp van wat Allah aan jou geleerd heeft.”

Wij moeten de waarheid niet verwarren met onwaarheid, en de waarheid ook niet verbergen wanneer we die kennen.

Zegt het heilig Boek verder: En wees niet iemand die voor de oneerlijken pleit.

Allah houdt waarlijk niet van degene die onbetrouwbaar is, zondig;

Zij proberen zich te verbergen voor de mensen, en zij kunnen zich niet verbergen voor Allah. Hij weet altijd wat zij doen.

O jullie die geloven, wees handhavers van het recht, getuigen voor Allah, zelfs als het tegen julliezelf is, of ouders of naaste verwanten.

En verdraai de waarheid niet, Allah is Zich immer bewust van wat jullie doen.

Zie! Jullie zijn degenen die voor hen kunnen pleiten in dit wereldse leven, maar wie zal voor hen bij Allah pleiten op de dag van de Opstanding?

Zeg: Mijn Heer beveelt gerechtigheid. Weten zij niet dat Allah weet wat zij geheim houden en wat zij bekendmaken?

Wanneer zal de hulp van Allah komen?

De hulp van Allah is waarlijk nabij!

In jullie midden moet er een groep zijn die uitnodigt tot het goede; het juiste beveelt en het foute verbiedt. En dit zijn degenen die succesvol zijn !

Lieve mensen, laat het zo zijn dat wij tot die groep mogen horen die dagelijks ervaart hoe recht en waarheid je vrij maakt. Als ik naar mijn kinderen kijk die al zo lang dit onrecht ervaren en nu ook hun moeder kwijt zijn, kan ik niet anders dan een beroep doen op iedereen om zich te houden aan recht en wet. Het zal ook u vrij maken en onze Heer is waarlijk de Barmhartige, de Genadevolle.

Tot slot smeek ik de Almachtige om onze Shahieds, onze martelaren te belonen met een prachtige plaats in Zijn Paradijs, en moge Hij ook alle nabestaanden kracht geven en leiden op het Rechte Pad, Amien!Categorieën:BISDOM, verslag

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: