Druppels liefde: De nieuwigheid van de verlossende boodschap

door pater Ricardo de Carvalho CSsR –

“Actiecentrum”
Na het verslag van de doop – het begin van de openbare activiteit – en van de verleidingen in de woestijn – als symbolisch kader – , plaatst Matteüs Jezus in Galilea, om preciezer te zijn in Kafarnaüm, dat het “actiecentrum” zal zijn in de eerste fase van de missie van de leraar.
Volgens een van zijn manifeste doelstellingen – om te laten zien dat Joodse profetieën in Jezus vervuld worden – , past de auteur van het evangelie een mooie tekst uit Jesaja toe op zijn leermeester: het is het “licht dat schijnt in de duisternis”.
Het lijkt erop dat hij geen betere portiek had kunnen vinden om het verhaal te beginnen. Meteen daarna gaat hij in op twee beslissende zaken: de beknopte verkondiging van zijn boodschap (het zogenaamde kerygma) en de roeping van de eerste discipelen.

“Metanoia”
Wat de boodschap betreft, valt het qua vorm op dat deze exact dezelfde is als die van Johannes de Doper (Mt 3,2), waarschijnlijk nog een teken van de interesse van de eerste christenen om Johannes als een van hen voor te stellen.
Inhoudelijk legt het een dubbel accent: de aankondiging van de nabijheid van het Koninkrijk en de overeenkomstige oproep tot “bekering” (“metanoia”): bekering is noodzakelijk omdat het Koninkrijk nabij is. Wat kan dat vandaag voor ons betekenen?
We kennen de lezing die met deze woorden is samengesteld vanuit een mythisch bewustzijn en vanuit het mentale model, waarbij de nadruk wordt gelegd op het spirituele en individualistische aspect, zowel van bekering als van verlossing.

“Verborgen schat”
De boodschap is echter enorm rijker en dieper: het spreekt van nieuwheid en verandering. De nieuwigheid zit hem in de aankondiging: de nabijheid van het Koninkrijk. Als we onder Koninkrijk verstaan, niet een soort mythisch “territorium” maar het ultieme geheim van de werkelijkheid, het enige dat in staat is om te reageren op ons diepste verlangen, omdat het uiteindelijk onze identiteit vormt, zullen we in staat zijn om de urgentie te begrijpen die voortkomen uit de woorden van de wijze man uit Nazareth.
En het lijkt duidelijk dat dit is waar Jezus naar verwees: de “verborgen schat” die, eenmaal ontdekt, ervoor zorgt dat iemand zich met vreugde vult en afstand doet van alles om het te bereiken (Mt 13,44).
Die “schat”, de enige die echt de moeite waard is – lijkt Jezus te zeggen – ligt al binnen ons bereik. We hoeven het alleen maar te zien… en daarvoor moeten we ons bekeren.

“Op een andere manier zien”
De betekenis van de bekering wordt geopenbaard in de gebruikte Griekse term: “Metanoia” (Meta-nous = voorbij de geest). In tegenstelling tot de gebruikelijke betekenissen in preken en catechismussen, die er woorden van vernedering, wroeging of zelfs schuldgevoel aan leken toe te schrijven, verwijst zo’n term naar iets diepers.
Het is een uitnodiging om uit de routine van de geest te komen – de inertie van wat al bekend is of de kooi van onze gedachten, vooroordelen en labels – , om “op een andere manier te kunnen zien”. Een zien dat ons in staat stelt om de realiteit van het Koninkrijk precies vast te leggen, dat wil zeggen, wat het geheim van de Werkelijkheid en onze diepste Kern vormt, wat religies “God” hebben genoemd en dat niets anders is dan het Ene Mysterie van alles wat het is.

Door het te ontdekken, ervaren we Volheid. Omdat het niet een apart “Iets” is dat we moeten bereiken, maar onze diepste identiteit, gemeenschappelijk en gedeeld met alles en iedereen. Door het te ontdekken, komt men uit onwetendheid, verwarring en lijden. Maar we kunnen het alleen zien als we de juiste visie aannemen, dat wil zeggen, als we het vermogen ontwikkelen dat aanwezig is, vaak “slapend” in ons allemaal. Dit vermogen, dat we spirituele intelligentie kunnen noemen, wordt in het evangelie “metanoia” of bekering genoemd.

OMHOOG Jaargang 67, editie 05, 29 januari 2023Categorieën:column, geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: