De kerstvreugde duurt eeuwig

Jo-Ann Ooft-Monsels

Kinderboek
De vreugde des Heren zal onze kracht zijn (Nehemia 8,11). Dit gedeelte uit de bijbel in combinatie met het kerstverhaal, heb ik de afgelopen maanden keer op keer gelezen om moed te putten voor het schrijven van een volgend kinderboek. Voor het eerst zou ik een kinderboek schrijven over een verhaal dat niet fictief was. Het kerstverhaal is geen sprookje. Het is een waargebeurd verhaal over God die zijn eniggeboren zoon naar de wereld stuurt om die te redden van zonde en verderf. Het verhaal over de geboorte van Jezus Christus is ook niet per se een makkelijk verhaal voor een kinderboek. Het verhaal gaat over zwangerschap, terwijl in de huishoudens van mijn jonge lezers niet altijd op een gezonde manier over seksualiteit en zwangerschap wordt gesproken. Het kerstverhaal maakt het er niet makkelijker op, want in het geval van Maria raakt ze zwanger van de Heilige Geest. De vreugde des Heren moest mijn kracht zijn bij alle inlevingsvermogen over wat er in een kinderhoofdje kan omgaan, bij het lezen over de wonderbaarlijke zwangerschap van Maria. Zouden de ouders dit deel van het verhaal met geloof kunnen voorlezen aan hun kinderen

Respect
De vreugde van de Here was ook mijn kracht bij het schrijven van dit kinderverhaal over Jezus, wetende dat het een universeel verhaal is over liefde en tegelijkertijd een verhaal waar ook het Surinaams kind zich in terug moet kunnen vinden. Bij de illustraties van het verhaal, kregen alle engelen het uiterlijk van een Surinaamse bevolkingsgroep. Dit is nodig voor de herkenbaarheid bij het Surinaamse kind weet u wel. Het kinderboek werd geschreven met respect voor de historische, religieuze en spirituele waarde van het kerstverhaal. De titel van het kinderboek is: De geboorte van Jezus Christus. Uiteraard is dit boek niet geschreven om enkel op eerste en tweede kerstdag gelezen te worden. De bijbel zegt het mooi: Want al zo lief, heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, zodat eenieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

Vreugde van de Heer
Zoals eerder gezegd is het kerstverhaal geen luchtig verhaal voor een kinderboek. Historisch gebeuren er politiek ingrijpende maatregelen om het kerstkindje Jezus Christus te vinden en te doden. Het verhaal zit vol spanning over een kritiek moment in de liefdesrelatie van Maria en Jozef, die twee jaar lang gebukt gaan onder allerlei politieke maatregelen vanaf de hoogzwangere Maria die ver reist voor de volkstelling tot aan de kindermoorden door Herodes. En doorheen alle ellende blijft het echtpaar verbonden met de Here God en krijgt concrete instructies om hun relatie en hun kind steeds in veiligheid te brengen. We lezen door dit alles heen dat de vreugde van de Here God hun kracht blijft en dat de Here God zelf de koning van hun hart blijft.

Merkwaardig bezoek
Dan is er een merkwaardig bezoek van koningen die met geschenken Maria en Jozef bezoeken. Deze koningen hebben lang de ster gevolgd die wees in welke stad de Zoon van God is geboren. Ze brengen hem in Betlehem geschenken; goud dat duidt op het koningschap van de Here Jezus vanaf zijn geboorte, mirre die duidt op de dood die deze enig geboren Zoon zal sterven, omdat hij gegeven is als losprijs voor de zonden van mensen en wierook die duidt op de eeuwige aanbidding van de ware Messias, de Christus die voor altijd aanbeden gaat worden. De koningen eerden het kindje Jezus met geschenken die bijdroegen aan de financiering van de vluchtroute naar Egypte van Maria, Jozef en het kindje Jezus. De Here God kon hun geschenken hoe groot of klein ook, gebruiken voor een enorme impact, het kindje Jezus ontsnapte aan de kindermoord van Herodes.

Gezegend nieuw jaar
Kinderen zijn de toekomst, dus die kindermoord staat voor mij symbool voor het vernietigen van de toekomst van een generatie door slecht beleid van de Herodes van die tijd. Maar prijs God voor die offers van de mensen die de Here Jezus ernstig zoeken en hem eren met de schenken die ze hebben. Sang mi abi me gi, Yu mi Helpiman. Ook in 2023 kunnen we de Here Jezus eren, zodat komende generaties zullen weten dat de ware Messias al geboren is en de koning van hun hart wil zijn. Ik hoop dat de vreugde van de Here God bij die zoektocht uw kracht is en blijft.
Aan alle lezers een gezegend nieuw jaar toegewenst vol goddelijke inzichten, vreugde en krachtig geloof!

OMHOOG Jaargang 67, editie 02, 8 januari 2023Categorieën:geloof en leven

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: