Saamaka en Matawai in de kathedrale basiliek

door Thanya Soké- Fonkel –

Christelijke kerken bijeen
Als een kleurrijke ruiker kwamen de Saamaka en Matawai (gemeenschappen) bij elkaar in de kathedrale basiliek om de Heer te loven en te prijzen. Gestoken in klederdracht in allerlei kleuren en patronen kwamen groot en klein van verschillende christelijke kerken bij elkaar. Het was een bijzondere interkerkelijke dienst, gehouden op zondag 13 november jl. Aanwezig waren gelovigen van de rooms-katholieke Kerk (RK), de Evangelische Broedergemeente (EBG), volle evangelie-gemeenten en andere christelijke kerken zoals de Zevende Dag adventisten en de Vergadering van gelovigen (ook wel genoemd Konmakandra fu bribiwan). Belangstellenden en andere genodigden waren ook aanwezig.

Eenheid van christenen
President Chan Santokhi had pastor Harold Pultoo en diens vrouw afgevaardigd om namens hem de dienst bij te wonen. Om 18.00 uur werden de aanwezigen verwelkomd met muziek van het praise team. Het werd een avond van zang, dans en gebed. De interkerkelijke dienst is een initiatief van verschillende christelijke leiders. Het idee is niet geheel nieuw. In 2007 was er al een interkerkelijke dienst gehouden in de Grote Stadskerk van de EBG. Toen was de RK er niet bij. De interkerkelijke dienst moedigt aan om samen op te trekken en te werken aan de eenheid van christenen. Men komt zo steeds meer van elkaar te weten en elkaar te respecteren. Het thema van de dienst is ‘Saamaka, eside, tide ku amanjan’. Dit staat voor ‘Saamaka, het verleden, het heden en de toekomst’.

Proces
Het coördinatieteam voor de dienst bestond uit Franklin Jabini van de Vergadering der gelovigen, apostel Asoinda Haabo van de Volle evangelie gemeente, bisschop Renold Pansa van de EBG en diaken Nelson Pavion van de RK. Zij werkten aan de samenkomst van de Saamaka en de Matawai gemeenschappen. Deze twee groepen wonen in het binnenland van Suriname, met name de districten Sipaliwini en Brokopondo. Er waren in het verleden spanningen in het Boven-Suriname gebied tussen Saamaka-leden van de Volle evangelie en van de EBG. Christelijke leiders hebben sindsdien jarenlang gewerkt aan een proces van vergeving, respect en verzoening. Als uitvloeisel hiervan werd een interkerkelijke dienst georganiseerd in 2007. Nu, vijftien jaren later kwam de behoefte om deze dienst weer te organiseren. Nu zijn er meer kerken gevraagd te participeren, waaronder de RK.

Geschiedenis
Om het verleden te begrijpen gaf Franklin Jabini een historische uiteenzetting. In 1765 begonnen de Moravische broeders uit Hernhut met zendingswerk onder de Saamaka aan de Gran Rio. Door onderlinge conflicten kwam er een splitsing in de stam. De groep die zich afsplitste was de Matawai. Zij vestigden zich aan de Saramaccarivier. In 1855 riep God door middel van een droom Adiri bij de Matawai op om zich te bekeren en te geloven in Zijn Zoon. Bij zijn doop nam hij de naam Johannes King aan. Hij werd pionier van de EBG in Matawai. In 1892 had Paulus Anake een bijzondere ervaring in het geloof. Hij wordt gezien als een wegbereider van de Volle evangelie kerk in het Saamaka gebied. In 1907 gingen missionarissen van de RK in het Saamaka-gebied. Twintig jaren later, in 1927, werd op uitnodiging van Thomas Pobosi een r.-k kerk gebouwd in Gran Rio. 95 jaren later wordt een interkerkelijke Saamaka en Matawai dienst gehouden in de Basiliek met de boodschap dat God van iedereen houdt.

Zere plekken
In de dienst werd door pastor Asoinda Haabo en diaken Nelson Pavion aandacht geschonken aan vergeving, eenheid en liefde. Er werden schriftlezingen gehaald uit Matt. 12,17-21 en Handelingen 2,1-13. De nadruk werd gelegd op het geloven in de Here Jezus in plaats van in de kerk. Geloven in de Heer brengt ons bij elkaar. Geloven in de kerk zorgt voor teleurstellingen en staat éénwording in de weg. Franklin Jabini motiveerde het doel van de avond door de vinger te leggen op zere plekken. Hij benoemde enkele vooroordelen van de verschillende kerken binnen de Saamaka gemeenschap. Tussen deze groepen bestaan er verschillen, conflicten, maar ook komische verhalen. Naast elkaar tracht elke denominatie op haar manier invulling te geven aan het contact tussen de mens en de Here Jezus. Dat is een belangrijke overeenkomst tussen deze kerken.

Geslaagde avond
Onder de aanwezigen waren verschillende leden van het traditioneel gezag aanwezig. Enkele zijn ook geestelijke leiders. De verschillende kerkelijke tradities kwamen goed tot uiting. De samenwerking tussen de verschillende geestelijke leiders zorgde voor een geslaagde avond. Er waren optredens van koorgroepen, solozang van gitaristen, zang artiesten, gospel dans, drama en een sëkëtie groep. Het geheel was haast volledig in de Saamaka taal en het publiek werd erbij betrokken. De Saamaka liederen galmden in hoge noten door de basiliek. De Matawai kon wat meer van zich laten zien en horen. De avond werd omstreeks 21.00 uur afgesloten met gebeden van verschillende geestelijke leiders waaronder bisschop Pansa van de EBG. De positieve sfeer werd compleet toen alle geestelijke leiders zich op het podium begaven. Zij gaven elkaar de hand en demonstreerden eenheid onder christenen. Het onze vader werd gezamenlijk gebeden in de Saamaka taal.

Samen verder
Het streven is om de interkerkelijke dienst jaarlijks te organiseren. Volgens Franklin Jabini wordt nagedacht over de toekomst van de Saamaka en de Matawai. Er wordt ook daaraan gewerkt. Dat kan niet zonder het verleden te kennen en bewust te zijn van het heden. De boodschap naar de samenleving toe is dat de Saamaka en de Matawai samen met andere groepen deel uitmaken van de multiculturele samenleving van Suriname. Zij moeten samen met elkaar verder. In deze tijd van snelle veranderingen is het belangrijk dat we een leven leren leiden van liefde, ongeacht de verschillen en meningsverschillen die er zijn.

‘Onze vader’ in de Saamaka taal
U Tata
U Tata a liba,
Di Në fii musu dë limbo limbo
té dou,
di tii u di Könu fasi fii
musu tjaa u go a fesi.
Di poozian fii musu dë
a goonliba leti kuma fa
a dë a Gadu kondë.
Dau di njanja di dë fanoudu dau
fuu pasa di daka.
Noi pu’u a bëë leti kuma
fa u seei tu ta puu
déé adjabëë ma fuu a bëë.
Na buta u fuu miti soni
kwetikweti,
Ma tjaa u a di së u bunu.
Wë biga hii déé köndë,
Ku hii déé poozian,
Ku hii suti fasi tuu dë a I mau u
té u nöömö.
Sö a dë.

OMHOOG Jaargang 66, editie 46, 20 november 2022Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Geweldig. Heel goed

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: