Maria Boodschap of aankondiging van de Heer

Door pater Martin Noordermeer omi –

Maria Boodschap
Op 25 maart viert de Kerk het feest van Maria Boodschap. Zo is dit feest altijd aangeduid in de volksmond; de nadruk was meer op Maria dan op de Heer. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 11 oktober 1962 tot 08 december 1965, wil de Kerk op dit feest meer de nadruk gaan leggen op de Heer. Het gaat om Hem en niet om Maria. Men wil het feest weer de naam teruggeven zoals het die vroeger heeft gehad nl. de Aankondiging van de Heer.
De engel Gabriël komt bij Maria in Nazareth om Haar te vragen of Zij Moeder wil worden van de Verlosser en Zij stemt er in toe door te antwoorden: “Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Zijn Woord!” God heeft Haar uitgekozen, maar Hij laat de mens toch vrij om ja of nee te antwoorden. Hij had Maria – MIRJAM in het Hebreeuws – wel op een bijzondere manier begunstigd door Haar te vrijwaren van de erfzonde, dat wil zeggen dat zij Onbevlekt Ontvangen is in de schoot van Haar moeder, Anna. Mirjam’s moeder heette Anna en haar vader was Joachim.

Meer over de Maria-feesten vind u hier in Omhoog. Ga hiervoor naar de zoekbalk onderaan.

Aankondiging van de Heer
De betekenis van dit feest wordt het beste weergegeven door de lezingen van die feestdag. De eerste lezing wordt gehaald uit het boek Jesaja 7,10-14. Dit is de grote profetie van Jesaja die zegt: “Luister dan Israël, dit zegt de Heer: Een meisje zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en de naam, of rol van dat kind zal zijn EMMANUEL, God-met-ons.”
Een eeuw later zal de profeet Micha verkondigen: Hetgeen Jesaja heeft voorspeld zal werkelijkheid worden en het zal gebeuren in Bethlehem in Juda, want zo staat er geschreven: ‘En Gij, Bethlehem in Ephrata, al zijt ge klein onder de steden van Juda, toch zal er, zeg ik U, iemand uit U voortkomen die over Israël zal heersen. Dan neemt Hij de macht in handen en weidt Zijn volk als een goede herder ….”
De antwoordpsalm is psalm 40 met als antifoon: “Zie ik kom Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde……” Bij het lezen van deze psalm kunnen we zeggen dat de tekst zowel toepasbaar is op Maria als op Haar Zoon Jezus. Voor beiden was het een genoegen de wil te doen van God de Heer.

Zacharias en Elisabeth
De derde lezing is de Brief aan de Hebreeën: “…Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam, gezegd: God, U verlangde geen brandoffers meer van dieren. U hebt Mij een lichaam gegeven om het als een offer te geven. Toen zei Ik: Hier ben ik om Uw wil te doen, God, zoals in de Boeken staat geschreven…”
Het evangelie van deze feestdag is uit Lc. 1/26-38. Toen Elisabeth, bloedverwante van Maria al 6 maanden zwanger was, stuurde God een engel naar Nazareth, in Galilea. Hij moest bij Maria zijn. Gabriël was ook al bij Zacharias geweest toen hij als priester mocht voorgaan om het wierookoffer te brengen in het “Heilige der Heiligen” van de tempel in Jeruzalem. Die eer was hem te beurt gevallen na de gebruikelijke loting in de groep. Bij die plechtigheid in het binnenste van de tempel, verscheen Gabriël die hem aankondigde dat Elisabeth, zijn vrouw, nog een zoon zou krijgen aan wie hij de naam Johannes moest geven. Dit was iets heel bijzonders voor Elisabeth omdat “het niet meer ging volgens de wijze der vrouwen”, een delicate formulering om te zeggen dat ze geen kind meer kon krijgen.

Het Angelus
Dezelfde Gabriël vraagt Maria’s medewerking om Gods heilsplan uit te voeren en vraagt Maria of Zij Moeder wil worden van de Zoon van God. De engel brengt Haar, net zoals voor Zacharias, werkelijk de “BLIJDE BOODSCHAP”.
Toen Maria hoorde dat Elisabeth, haar bloedverwante, zwanger was en zich al in de zesde maand bevond, ging Maria naar Ein Karim, de plaats waar Zacharias en Elisabeth woonden om, zoals dat in die tijd de gewoonte was, haar diensten aan te bieden aan de toekomstige moeder, in de laatste maanden van de zwangerschap. Toen Maria haar nicht Elisabeth ontmoette, sprong het kind van vreugde op in haar schoot. Elisabeth begroette Maria met de woorden: “Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen. Wat een eer voor mij, dat de Moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk.”

Naar aanleiding van dit gebeuren dat wij gedenken op 25 maart is er ook een heel bekend gebed ontstaan dat dagelijks gebeden wordt om 12:00 uur ‘s middags en 18:00 ’s avonds. Het staat bekend onder de naam het Angelus, naar de eerste woorden in het latijn: “Angelus Domini Nuntiavit Mariae…
Het is elke dag te horen op Radio Immanuel om 12:00 en 18:00.
Vg: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
AL: En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Vg. Zie de Dienstmaagd des Heren,
Al: Mij geschiede naar Zijn Woord.
Vg. En het Woord is mens geworden,
Al: en het heeft onder ons gewoond.
Vg. Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Al: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Vg: Laat ons bidden:
Heer, wij hebben door de Boodschap van de Engel de menswording van Christus Uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: Stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van Zijn verrijzenis, door Christus Onze Heer.
Al: Amen…

OMHOOG Jaargang 66, editie 11, 20 maart 2022Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: