Zonder de Heilige Geest is als een auto zonder motor

Cheryl Jacott-Daal –

Seminar Leven in de Geest
Herken je dit symbool? Het symboliseert de Heilige Geest. Het bevat zowel een teken van een witte duif alsook vuurvlammen. Weet je dat de Heilige Geest mensen van binnenuit verandert en vurig kan maken? De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) heeft tijdens het seminar Leven in de Geest het vuur van de Holy Spirit aangestoken bij 41 deelnemers. De werking van de Geest is aangewakkerd door ‘een lucifer’ te gebruiken om ‘de kaars’ in de deelnemers aan te steken. Het seminar is gestart op 6 januari en er zijn vervolgens acht wekelijkse bijeenkomsten gehouden via Zoom. Op 28 februari jl. is het seminar fysiek afgesloten met een plechtige eucharistieviering. Zuster Gerda Misidjang heeft het seminar gecoördineerd en werd ondersteund door negen toegewijde begeleiders. Ben je benieuwd naar de inhoud van het seminar? In dit artikel schrijf ik enkele indrukken uit drie presentaties en mooie getuigenissen.

Presentaties en getuigenissen
Er is een gezegde: je kunt niet twee heren dienen. Sommige mensen bezoeken (trouw) de kerk en doen ook mee met wintipraktijken. Twijfelde jij nog eraan of het is toegestaan? Je begrijpt dat als mensen jou vertellen dat er met dit dubbelleven geen vuiltje aan de lucht is, jij de Bijbel moet gebruiken om het te toetsen. Volgens de inleider zuster Betty moeten mensen die twee goden dienen een keuze maken, want de Bijbel keurt dit af.
In een andere sessie heeft een zuster haar ervaring met wintipraktijken gedeeld. Zij vond het niet leuk om mee te doen aan die bonupraktijken. Als kind was zij verplicht hieraan mee te doen. Na het volgen van de cursus Leven in de Geest heeft zij voor Jezus gekozen. Deze zuster benadrukt het volgende: “There is no turning back”.
Zij ervaart veel voordelen aan het wandelen in het Licht. Voor haar is er geen weg terug naar het land van demonen. Demonen worden ook onreine geesten genoemd, engelen van Satan en boze machten. Pas op, speel niet met vuur! Er zijn mensen die geesten oproepen van voorouders. Weet je dat zulke mensen bezig zijn met demonen? Boze machten kunnen leugens vertellen aan mensen die zich hiervoor openstellen en verdeeldheid zaaien in families. Mensen die last hebben van demonen kunnen ziek worden of kwaadaardige dingen doen.
Zuster Agnes heeft tijdens een andere presentatie ook haar getuigenis gedeeld. Zij vertelde dat zij nieuwe karaktereigenschappen heeft gekregen, nadat zij ‘de witte duif’ heeft ontvangen. Zij heeft eigenschappen genoemd zoals: rust, vriendelijkheid, dienstbaarheid en enthousiasme om naar de kerk te gaan.

Gaven van de Geest
Een hoogtepunt tijdens het seminar was de handoplegging. Tijdens de handoplegging kan men een kostbaar geschenk ontvangen. Wat zit in dit geschenk? Het geschenk bevat de gaven van de Heilige Geest. Bij de handoplegging is er een gebed gedaan voor iedere participant. De handen zijn niet gelegd op het hoofd van elke deelnemer, omdat de activiteit virtueel heeft plaatsgevonden. Ik vroeg mij af hoe dit zou werken. Desondanks heeft het ritueel op een wonderbaarlijke manier bij mij gewerkt.
Tijdens het gebed kan het aanvoelen alsof er een elektrische schok door je lichaam gaat. ‘De witte duif’ kan zich ook op een rustige manier aanmelden. Één gave van de Heilige Geest die je kunt ontvangen is het spreken in de tongentaal. Wat is de tongentaal precies? De tongentaal of klanktaal wordt in de Bijbel als een gave van de Geest genoemd die men spreekt door de Heilige Geest. Je kunt het niet leren zoals de Engelse of Nederlandse taal. Het wordt gegeven door de Heilige Geest. Er zijn nog meer gaven. Je kunt erover lezen in Handelingen en Korintiërs.

Geestelijke genezing
Tijdens het seminar was er ook ruimte voor counseling; counselinggesprekken als instrument voor geestelijke genezing. Je zult je afvragen wat counseling inhoudt. Counseling is een gesprek tussen twee personen. In dit geval de werkgroepsleider en de participant.
Weet je dat sommige mensen blind zijn? Ik bedoel niet dat zij niet echt kunnen zien hoor. Zij zijn blind, omdat zij zich niet altijd bewust zijn van hun zonden. Zonden zijn een gruwel in Gods ogen. Enkele zonden zijn: het plegen van overspel, stelen, liegen, roddelen, schelden en het doden van mensen.
Counseling kan helpen om blinde vlekken in te zien en emoties die men heeft weggestopt boven water te halen. Tijdens het gesprek wordt bijvoorbeeld gesproken over momenten waarop mensen op je ziel hebben getrapt, waarbij het niet is gelukt om ze te vergeven. Er zijn ook andere counselingtechnieken toegepast die veel emoties bij een groep deelnemers hebben losgemaakt.
Bij het toepassen van bepaalde counselingtechnieken hebben sommige deelnemers ontdekt dat er zich pijnlijke zaken hebben afgespeeld in hun leven. Zelfs voordat zij waren geboren of tijdens hun kinderjaren. Het gaat hierbij om het gevoel dat bij hen opkwam dat zij ongewenst waren als baby of zich afgewezen voelden in hun jeugd.
Enkele deelnemers zijn in tranen uitgebarsten na deze sessie. Je afgewezen of gekwetst voelen gaat gepaard met een verlammende, pijnlijke emotie genaamd schaamte. Schaamte kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Het counselen is bedoeld als instrument voor geestelijke genezing en als voorbereiding op het biechten.

Nieuw leven in Christus
Waarom biechten bij de priester en niet alleen bij God? De apostelen en hun opvolgers (bisschoppen en priesters) kregen de opdracht om mensen namens God hun zonden te vergeven (Johannes 20, 21-23). Op het moment dat een priester je van je zonden ontslaat (absolutie), worden ze écht vergeven door God. Je hoeft dan niet te twijfelen of ze wel zijn vergeven.
Het biechten wordt ook wel het boetesacrament genoemd binnen het rooms-katholieke geloof. De zonden worden verteld aan de priester en hij bidt om vergeving te vragen voor die zonden. Het volgen van de leefregels van Jezus Christus wordt ook wel de smalle weg genoemd, maar het geeft nieuw leven en het zit vol liefde, vreugde, rust en zegeningen.
Ken je het christelijke lied I found a new Life? De inhoud van het lied richt zich op een nieuw leven, een leven met Christus. De tekst van het lied geeft het volgende aan: Mensen zullen je vragen wat er met je is gebeurd, nadat je in de Geest bent gedoopt. Je mag deze mensen vertellen dat je religieus bent geworden, gered bent door Christus, gedoopt in de Heilige Geest, vervuld met het vuur van de Holy Spirit en dat je uitsluitend Jezus hebt in je gedachten.
Het vuur van de Geest is de motor in het lichaam en leven van christenen. Zonder de Heilige Geest zijn christenen gelijk aan een auto zonder een motor. Het seminar Leven in de Geest is een verrijking en zeer machtig. Het is een aanrader voor alle gelovigen die een intieme relatie willen met onze Here Jezus Christus.

(Cheryl Jacott-Daal, lid van de gebedsgroep in de Sint-Alfonsusparochie, was deelnemer aan het seminar Leven in de Geest, dat elk jaar wordt georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing.)

OMHOOG Jaargang 66, editie 10, 13 maart 2022Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: