Internationale solidariteitsdagen – maart 2022

8 maart – Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag (IWD) op 8 maart is een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen worden gevierd. Het thema van dit jaar is: Gendergelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst. Dit is een dag om te dromen en te werken aan een wereld die vrij is van gender vooroordelen, stereotypen en discriminatie die ons kunnen beroven van de gaven en creativiteit van vrouwen. Het is een dag om te werken aan een wereld die inclusief, rechtvaardig is en diversiteit viert. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties erkennen dat vrouwen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een duurzame toekomst voor onze wereld. Om maximaal bij te dragen aan deze inspanning, moeten vrouwen gelijke toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg, gelijk loon voor gelijk werk, gelijke toegang tot alle professionele kansen en gelijke politieke invloed en stem in de samenleving. Gender vooroordelen en stereotypen liggen ten grondslag aan de verschillende vormen van discriminatie waarmee vrouwen worden geconfronteerd. Deze moeten worden erkend, uitgeroepen en afgewezen, willen vrouwen over de hele wereld als volwaardige en gelijkwaardige partners kunnen bijdragen aan het creëren van onze mondiale toekomst.

O, Heilige,
we danken u voor de vele geschenken
die vrouwen bijdragen
aan het creëren van een meer rechtvaardige,
billijke en duurzame toekomst voor onze wereld.
Inspireer ons allemaal
om actief de vooroordelen te doorbreken
die nog steeds veel vrouwen ervan weerhouden
om hun volledige potentieel te bereiken.
Mogen de vele vrouwelijke leiders onder ons
de huidige en toekomstige generaties van vrouwen inspireren
om hun eigen gaven te kennen
en deze genereus te delen
voor het algemeen welzijn.


21 maart – Week van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie
Helaas treft racisme nog steeds mensen over de hele wereld. Het is een gevolg van kolonisatie en onderdrukking en wordt nog steeds door sommigen uitgebuit als een middel om mensen van elkaar te scheiden. Op 21 maart begint de VN-week van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie. Na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties (VN) in 1948, was het internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie het eerste van de belangrijkste internationale overeenkomsten inzake mensenrechten die door de Algemene Vergadering van de VN in 1965 werd aangenomen. Het trad in werking in 1969. Racisme en discriminatie zijn blijven leiden tot “etnische zuivering” van kleine minderheidsgemeenschappen in vele uithoeken van de wereld, brutale onderdrukking van de mensenrechten door machtige meerderheidselites, arbeidsuitbuiting en op ras gebaseerde vooroordelen in de strafrechtstelsels van veel landen. Mensenrechten zijn gebaseerd op de aangeboren menselijke waardigheid van elke persoon. Geen enkel mens is veilig tenzij we allemaal veilig zijn. Er worden geen mensenrechten gerespecteerd tenzij de rechten van alle mensen worden gerespecteerd. De voortdurende dood van Afro-Amerikanen in politiehechtenis in de VS is een flagrant voorbeeld van hoe racisme kan worden geïnstitutionaliseerd en genormaliseerd als de samenleving er niet in slaagt er eerlijk mee om te gaan. Tenzij het wordt uitgeroeid, verspreidt racisme zich als een kankergezwel en heeft het de macht om een hele samenleving te vernietigen. De waarheid vertellen over de geschiedenis van racisme is de eerste stap in genezing.

O, God,
reinig onze harten van het racisme
dat in ieder van ons blijft hangen.
Help ons op onze reis
naar het creëren van een cultuur van ontmoeting,
waarbij we elke persoon erkennen als onze zuster en broeder.
Open ons hart zodat we met empathie,
begrip en mededogen naar elkaars verhalen kunnen luisteren.
Help ons terwijl we werken om onszelf
en onze culturen van racisme
en discriminatie in al zijn vormen te genezen.


22 maart – Wereldwaterdag
Water is een kostbaar geschenk dat al het leven op deze “blauwe planeet” aarde in stand houdt. Onze eigen evolutionaire verbinding met de oceanen wordt weerspiegeld in het “zoute water” van menselijk zweet en tranen. Zoet water afkomstig van verzorgende regens en smeltende sneeuw stroomt door onze eigen aderen, net zoals het door de slagaders van rivieren en beken van de aarde stroomt, meren en uitgestrekte netwerken van ondergrondse watervoerende lagen vult. Het thema van Wereldwaterdag dit jaar is Grondwater: het onzichtbare zichtbaar maken. Het meeste zoete water op onze planeet is grondwater. Omdat het uit het zicht is, hebben we de neiging om de cruciale rol te vergeten die het speelt bij het opslaan van water, beschermd tegen verdamping. Doordat klimaatverandering steeds meer verlies van oppervlaktewater veroorzaakt, begint de menselijke waterconsumptie de grondwatervoorziening te bedreigen. In december 2022 zal de VN een top over grondwater houden om acties vast te stellen voor een meer verantwoord en duurzaam gebruik en bescherming van deze essentiële natuurlijke hulpbron. We roepen ieder van ons op om al het mogelijke te doen om deze natuurlijke schat te behouden en te beschermen. Elke bespaarde druppel kan een verschil maken.

God, we prijzen u voor zuster Water.
We danken u
voor de vele manieren waarop ze ons leven
en al het leven op onze planeet ondersteunt.
Help ons om dit geschenk verstandig te gebruiken,
waarbij elke druppel water als een zegen wordt beschouwd.
Inspireer ons om actie te ondernemen
om deze kostbare hulpbron te beschermen tegen besmetting.
Zegen ons en zegen onze wereld
terwijl we doen wat we kunnen
om zuster Water te behouden en te beschermen.


25 maart – Internationale herdenkingsdag van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel
De internationale herdenkingsdag van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel is een gelegenheid om de oorzaken, gevolgen en lessen van de trans-Atlantische slavenhandel te bespreken. Tijdens de 400-jarige geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel werden meer dan 17 miljoen mannen, vrouwen en kinderen gevangengenomen en als slaaf verkocht. Vele miljoenen stierven ook op weg naar Amerika tijdens de beruchte “middelste passage” als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden aan boord van slavenschepen. Overleven betekende een leven lang slavernij, vaak gepaard met wreedheid. Slavenarbeiders probeerden de slachtoffers hun namen, culturen, talen, religieuze gebruiken, menselijke waardigheid en elke hoop op vrijheid te ontnemen. Gezinnen werden vaak uit elkaar gerukt en verkocht zonder waarschuwing of enige informatie over waar dierbaren naartoe werden gebracht. Desondanks hielden generatie na generatie tot slaaf gemaakte mensen de hoop levend. Het verlangen naar vrijheid voor henzelf en hun nakomelingen kwam tot uiting in gebed, zang, verhalen en rituelen. Vandaag eren we hun kracht en vastberadenheid. We erkennen de gewichtige bijdragen die aan wereldwijde beschavingen zijn geleverd door degenen die zoveel hebben geleden. Deze dag roept ons allemaal op om de wreedheid te gedenken die het gevolg was van het racisme en de discriminatie die de volledige menselijke waardigheid van een heel mensenras ontzegden. We moeten dergelijke houdingen die ook voor toekomstige generaties tot vreselijk lijden kunnen leiden, actief afwijzen en weerstaan.

God, we vragen vergeving voor het lijden
dat zoveel mensen wordt aangedaan
door de trans-Atlantische slavenhandel.
Genees ons van het racisme dat ons van elkaar blijft scheiden.
Help ons om elkaar als broeders en zusters te respecteren,
te eren en te steunen, zodat we nooit meer de volledige
en gelijkwaardige menselijkheid van wie dan ook ontkennen
op basis van ras, etniciteit, religie of geslacht.
Help ons onvermoeibaar te werken aan het creëren
van een wereld van gerechtigheid waarin alle mensen worden gerespecteerd.
Help ons om de sociale structuren te herstellen
die afstammelingen van voormalige slaven blijven beïnvloeden
en om gelijke kansen voor groei en sociale bloei te herstellen
die te lang zijn ontkend.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: