Bisschopswijding Cayenne: Wees niet bang, twijfel niet, maar geloof

Jan Geerits SDS –

Gods genade
De plechtige viering van de bisschopswijding van Mgr. Alain Ransay tot bisschop van Cayenne was in het Palais Régional Omnisports Georges Théolade. Dat is een grote overdekte ruimte van 2000 plaatsen waar niet alleen sportmanifestaties plaatsvinden maar ook andere grotere bijeenkomsten (zoals feesten en deze keer dan een bisschopswijding) worden georganiseerd. De verlichting en geluidsinstallatie waren prima en de tv-ploeg deed goed haar werk met degelijk materiaal. Er was het volwassenkoor van de kathedraal van Cayenne met ongeveer 35 volwassenen, ondersteund door een muziekband met meerdere blaasinstrumenten, keyboard en combo. De muziek was heel mooi, makkelijk om mee te zingen en levendig; enkele Taizé liederen en ook meerdere liederen in het Creools.
Er was ook een aparte dirigent (animator) voor het volk dat flink meezong en dat tijdens de dienst ook goed participeerde. Participatie … een van de pijlers van het synodale proces, werd hier liturgisch goed ingevuld en toegepast. De vertrekkende apostolische administrator, monseigneur Dubost, schatte de aanwezigen op iets meer dan 1000 mensen en zei dat de liturgie eerder ‘Martiniquees’ was en niet ‘Guyanees’. Met 1000 deelnemers werd wel duidelijk dat men even de COVID-19 pandemie vergeten was. De viering duurde iets meer dan drie uur maar het was een gedragen viering en Gods genade was voelbaar.

Het artikel gaat door onderaan de foto’s.

80% Katholiek
Zijne excellentie monseigneur Fortunatus Nwachukwu, apostolisch gedelegeerde voor Frans-Guyana en de Franse Antillen en apostolische nuntius van de Caraïben (CARICOM) was de hoofdcelebrant, bijgestaan door monseigneur David Macaire, aartsbisschop van Saint-Pierre en Fort-de-France (Martinique) en monseigneur Michel Dubost, apostolisch administrator van het bisdom Cayenne. Er waren nog vier andere bisschoppen aanwezig: onze bisschop Karel Choennie, de aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort van Riems die ook voorzitter is van de Franse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Kenneth Richard van Kingston in Jamaica en bisschop Clyde Harvey van Sint George’s in Grenada. Er waren een 70-tal priesters en meerdere diakens op het priesterkoor en zoals reeds aangegeven een 1000-tal gelovigen in de zaal (hal).
Cayenne is een departement (een soort provincie) van Frankrijk met 260.000 inwoners. 80% van de bevolking is katholiek. Het bisdom telt 26 parochies (door 5 dekenaten gestructureerd) met 45 priesters en 20 diakens. Bij de priesters waren er 2 van Brazilië en 2 van Côte d’Ivoire omdat de nieuwe bisschop er vroeger ooit een retraite had gepreekt.
Er zijn vervolgens in Frans-Guyana 6 zustergemeenschappen en 14 r.-k.-schoolcomplexen. De meeste priesters zijn religieuzen (vooral Spiritijnen en Oblaten) waarvan de meesten van Afrika komen. Er zijn weinig lokale roepingen terwijl de bisschop van Martinique me zei dat zij momenteel 10 seminaristen in opleiding hebben. Hij vertelde ook dat na de viering een jongen van 26 jaar bij hem kwam met de vraag of het nog mogelijk was op zijn leeftijd om de opleiding in het seminarie te beginnen. De bisschop heeft hem het nummer van de priester doorgegeven die zich bezighoudt met priesterkandidaten en er werden ondertussen al concrete afspraken gemaakt.

Het artikel gaat door onderaan de foto’s.

Vreest niet maar geloof
Bisschop Alain Ransay is geboren in Martinique op 11 november 1961 en pas na een universitair diploma wiskunde en enkele jaren praktijk als leerkracht, besloot hij om priester te worden en volgde in Frankrijk de seminarieopleiding. Zijn bisschopsleuze is “vreest niet, maar geloof!”. De lezingen van de eucharistieviering waren de lezingen van de 5de zondag door het jaar waar in het evangelie van Lucas, Jezus aan Petrus – na een onvruchtbare visvangst – zegt om naar het diepe te varen en daar de netten uit te gooien. Petrus die wel meer ervaring had dan Jezus wat het visvangen betreft, vertrouwde op wat Jezus hem zei – hij geloofde dus – en hij deed het. Het resultaat was buiten alle verwachtingen en toen gebeurde er een tweede wonder: Simon Petrus en de enkele medewerkers ontdekten plotseling wie Jezus eigenlijk was waardoor ze zich heel klein en helemaal afhankelijk voelde van Hem. Ze lieten dan ook alles achter omdat ze nu ontdekt hadden dat alleen Jezus hun leven kon vervullen.
Iedere gedoopte kan deze ervaring opdoen maar een bisschop antwoordt op deze ervaring door een radicale toewijding aan het lichaam van Christus, de kerk. Bij dit alles gaat het er telkens heel synodaal aan toe: niet alleen door samen onderweg te zijn in gemeenschap met de paus en de andere bisschoppen maar ook door dienaar te zijn van alle mensen, vooral de kleine en arme mens, die tot het bisdom behoren en door luisterend en openhartig samen te werken met zijn directe medewerkers: de priesters en diakens en andere pastorale verantwoordelijken.
Bij zijn dankwoord op het einde van de dienst benadrukte en riep de nieuwe bisschop zijn christenen op om geen angst te hebben en niet te twijfelen maar om te geloven omdat Jezus zelf het van ons allemaal vraagt. Ondanks de meerdere uitdagingen en moeilijkheden in het bisdom is het ook vandaag nodig in het bisdom Cayenne om naar Jezus zijn woord te luisteren en erop te vertrouwen zoals Simon Petrus het gedaan heeft om de mensen, zeker de jongeren, ontvankelijk te maken voor Gods Woord door zelf eerst het goede voorbeeld te geven en te blijven bidden en waarachtig te getuigen. Weest niet bang, twijfel niet maar geloof ….. en wonderen zullen ook vandaag nog gebeuren!

OMHOOG Jaargang 66, editie 06, 13 februari 2022



Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: