Maken kleren de man, de vrouw en de kerk?

Jo-Ann Ooft-Monsels –

Besluiteloos
In december zocht ik tevergeefs naar kleding om tijdens de kerstdiensten te dragen. Bepaalde jurken vond ik te open of te strak, dus kocht ik ze niet. In de Chinese winkels was er geen enkel kledingstuk dat ik goed genoeg vond. Heel vervelend! Wat bijdroeg aan de frustratie was een vreemde assumptie: ik wilde graag dat de kleuren van mijn kleding overeenkwamen met die van mijn echtgenoot. Dat ging moeilijk, want hij was minstens even besluiteloos. Eigenlijk maakte hij zich niet te druk welk hemd in de kast het zou worden. In nieuwe kleren scheen hij geen zin te hebben. Uiteindelijk vond ik dus een nieuwe broek die ik nog nooit had aangetrokken. Dit gaat ’m worden, dacht ik. Ik kocht nog een bijpassende bloes. Deze kleding was bij de tijd, maar wel geoorloofd om naar de kerk te dragen.

Geestelijk gekleed
Deze kerst wilde ik graag mooi zijn voor de Heer (en als ik eerlijk ben ook voor mijn echtgenoot). Het moest een familie kerstfeest zijn met passende kleding, een prachtige dienst en eenheid en liefde bij onze andere activiteiten. Maar de passende kleding werd het dus niet… Ten eerste kreeg ik een ingeving om een jurk te dragen onder de knie. Heer, ik wil ook een keer bij de tijd zijn. De sportschool heeft me regelmatig gezien. Dit is mijn moment. The moment to shine! Die ingeving van een jurk onder de knie was niet te verklaren, vooral niet met die broek in gedachten. Ten tweede kwam er een ingeving van een oude rode jurk. Is my mind playing tricks on me? Pas bij de derde ingeving begon het kwartje te vallen. Zet een beetje zalfolie bij jullie voorhoofd en doe die geestelijke wapenrusting aan alvorens naar de kerk te gaan. Nu begreep ik dat de Here God die radeloosheid over gepaste kleding had gebruikt, zodat ik GEESTELIJK gekleed naar de kerk ging.

Geestelijke wapenuitrusting
Er blijkt best een groot verschil tussen mooi gekleed zijn en GEESTELIJK gekleed zijn. Deze geestelijke kleding is niet alleen jezelf tot voordeel maar ook je medemens, volgens Efeziërs.

“Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.
Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen (Efeziërs 6:10-18).”

Krachtig standpunt
Mijn uiteindelijke kledingkeus bleek helemaal ondergeschikt aan de eeuwenoude instructies om de geestelijke wapenrusting te dragen. De instructies voor de geestelijke wapenrusting lezen meer als soldatenkleding. Het is net alsof je in uniform naar de kerk gaat. Uiteraard gaat de kledingkeus al lang niet meer over die oude rode jurk of die nieuwe broek. Die ingeving van de oude rode jurk was eerder symbolisch. Het gaat niet slechts om de buitenkant. Het gaat erom dat christenen werkelijk geloven wat in die bijbel staat, en dat geloof krachtig uitstralen als zou het onze kleding zijn. Dat we echt geloven dat enkel de Here Jezus Christus ons rechtvaardig maakt tegenover onze Lieve Heer. Vanuit dat krachtig standpunt kunnen we bidden voor onszelf en elkaar. De Here God vraagt expliciet dat we ons niet te druk maken welke kleding we zullen dragen (Mattheüs 6). Hij vraagt wel expliciet dat we ons kleden met compassie, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (Colossenzen 3:12). Indien we samen de wapenrusting aandoen als gemeente zijn we mooi gekleed voor onze Heer en hebben we geestelijk heel passend aan. In dat licht wens ik alle lezers een gelukkig 2022 toe vol eensgezindheid en innerlijke vrede.

OMHOOG Jaargang 66, editie 04, 30 januari 2022Categorieën:geloof en leven

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: