Boodschap Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) voor Díválí 2021

Op donderdag 4 november 2021 wordt het Díválifeest gevierd, niet alleen in Suriname maar over de gehele wereld.

Het woord Díválí is afgeleid van het Sanskritwoord Dípávalí wat ‘een rij lampjes’ betekent waarbij het licht het symbool van dit feest is. Hoewel Díváli voor de Hindoes één van de belangrijkste feesten is, wordt het met grote luister ook door niet-Hindoes gevierd vanwege het feit dat de symboliek van het licht in alle culturen, godsdiensten en levensfilosofieën een cruciale rol speelt. Licht spreekt tot ieder mens, ongeacht diens achtergrond, omdat in iedere mens een diepe behoefte bestaat, om de krachten der duisternis te overwinnen en door die van het licht te vervangen.

Want het licht is niet alleen de fysiek noodzakelijke voorwaarde voor het zien, waardoor de mogelijkheid van oriëntering in en verkenning van de wereld wordt geschapen. Het licht voorziet ook in diepere psychologische zin in een wezenlijke behoefte. Immers, de mens heeft behoefte aan inzicht, transparantie en helderheid. Geen wonder dat in de Westerse geschiedenis het tijdperk van de verheffing van de rede (verstand) de Verlichting wordt genoemd. In ethisch opzicht wordt het licht met goedheid in verband gebracht. Dit verband tussen licht en goedheid is duidelijk aanwezig in het Díválí- of Dípávalífeest, dat telkenjare op de dag van de nieuwe maan (Amávasyá) van de maand Kártik of Kátik (oktober/november) wordt gevierd.

Zoals bij een eeuwenoude traditie met een gevarieerde achtergrond en een diepzinnige betekenis wel valt te verwachten, is het Díválífeest eigenlijk een combinatie van verschillende feesten, die een herdenking zijn van één of andere mythologische of historische gebeurtenis. Deze feesten werden gedurende een aantal achtereenvolgende dagen werden gevierd, maar zijn in de loop der tijden min of meer met elkaar gaan samenvallen. Thans worden deze feesten in verband met of zelfs op de avond van het eigenlijke Díválífeest gevierd, omdat ze – symbolisch beschouwd – vrijwel dezelfde betekenis hebben, namelijk de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van werkelijkheid op onwerkelijkheid, van waarachtigheid op onwaarachtigheid, van vrede op strijdlustigheid.

Op dit moment staan wereldleiders op het punt om in Glasgow beslissingen te nemen die grote gevolgen zullen hebben voor het voortleven van volgende generaties. Door de duistere krachten van hebzucht, egoïsme en eng nationalisme heeft de mens de totale schepping aan de rand van vernietiging gebracht. Moge dit feest een het geweten van onze wereldleiders verlichten tijdens hun beraadslagingen en besluiten de komende dagen.

De IRIS spreekt tenslotte de innige wens uit dat de energie en positiviteit die door Dívalí gegenereerd worden, de duisternis die is ontstaan door de Covid-pandemie en de huidige economische crisis mag verdrijven; dat wij allen helder zicht krijgen op de innerlijke vijanden als wellust, boosheid, hebzucht, egoïsme maar vooral haat jegens elkander; dat met de zegeningen van Dívalí deze vijanden vernietigd mogen worden.

De IRIS wenst de totale Surinaamse samenleving een Shubh Dípávalí toe!

De Interreligieuze Raad in Suriname,
Arya Dewaker Suriname
Madjlies Moesliemien Suriname
RK Bisdom Paramaribo
Sanatan Dharm Maha Sabha
Surinaamse Islamitische VerenigingCategorieën:geloof en leven, persbericht

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: