Solidariteit tonen en bidden (9)

17 juni — Werelddag tegen woestijnvorming en droogte
Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte (WDCDD) wordt wereldwijd gevierd op de 17e juni. Het thema van dit jaar is Restoration, Land, Recovery: We build back better with healthy land. De wereldwijde focus van deze dag zal zijn om actieve stappen te ondernemen om aangetast land te herstellen in gezond land. Deze inspanningen zorgen voor economische veerkracht, creëren banen, verhogen inkomens, vergroten de voedselzekerheid en verbeteren de biodiversiteit. Door het verminderen van de impact van klimaatverandering ondersteunen deze acties ook een groen herstel van de COVID-19-pandemie. Bijna driekwart van het ijsvrije land van de aarde is door mensen veranderd om te voldoen aan een steeds groeiende vraag naar voedsel, grondstoffen, snelwegen en huizen. Het herstellen van beschadigde ecosystemen verzacht de klimaatverandering en versterkt de afweer van de natuur tegen rampen en extreme weersomstandigheden zoals bosbranden, droogte, overstromingen en zand- en stofstormen. Het herstel van natuurlijke landschappen vermindert ook het nauwe contact tussen dieren in het wild en menselijke nederzettingen, waardoor een natuurlijke buffer tegen zoönotische ziekten wordt gecreëerd. Het vermijden, vertragen en terugdraaien van het verlies van productief land en natuurlijke ecosystemen is nu zowel urgent als belangrijk voor een snel herstel van de pandemie en om het voortbestaan van mens en planeet op lange termijn te garanderen.

“De COVID19-pandemie heeft nog eens versterkt hoe hard we onze bossen, droge gebieden, wetlands en andere landecosystemen nodig hebben: voor voedsel, voor de groene economie, voor ecotoerisme, als buffer tegen extreme klimaatgebeurtenissen. In Costa Rica zijn onze unieke tropische bossen een beperkte en kostbare natuurlijke hulpbron die we niet mogen verwaarlozen. Op de dag van woestijnvorming en droogte roep ik ons allemaal op om hard te werken om ons land te herstellen. We hebben allemaal een rol te vervullen, want we hebben allemaal een aandeel in de toekomst van onze planeet. ”
— Andrea Meza, minister van Milieu en Energie van Costa Rica

Moeder/Vader God,
we danken U voor Moeder Aarde
van wie we zijn geschapen
en naar wie we terugkeren
als de reis van het leven voorbij is.
We erkennen dat klimaatverandering
en menselijke activiteit het land degraderen,
waardoor ooit productieve bossen,
graslanden en landbouwgrond in woestijnen veranderen.
Als we actie ondernemen om het land te herstellen,
begeleid dan onze stappen en onze keuzes.
Inspireer ons met creativiteit
en help ons te luisteren naar de wijsheid van de natuur
terwijl we onze toekomst creëren.

20 juni — Wereldvluchtelingendag
Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die door de Verenigde Naties is aangewezen om vluchtelingen over de hele wereld te eren. Deze dag viert de kracht en moed van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan conflicten of vervolging. Wereldvluchtelingendag is een gelegenheid om empathie en begrip voor hun benarde situatie op te bouwen en hun veerkracht te erkennen bij het opnieuw opbouwen van hun leven. Het thema van Wereldvluchtelingendag 2021 is: Iedereen kan een verschil maken — elke actie telt. Op deze dag roept de VN ons op om samen te werken aan een inclusieve wereld. Dit jaar benadrukt de VN het geweldige werk van vluchtelingen die in hun gastland wonen tijdens COVID-19. Naast het testen van onze kracht en het benadrukken van onze ongelijkheden, heeft de pandemie ons op nieuwe manieren verbonden en ons gemotiveerd om te handelen voor het algemeen welzijn. Veel vluchtelingen hebben gereageerd door op te treden om hun nieuwe gemeenschappen te dienen als eerstelijnswerkers. Deze alledaagse helden uit alle lagen van de bevolking hebben hun eigen gezondheid op het spel gezet om hun nieuwe buren, gemeenschappen en land te helpen. Ieder van ons kan iets doen om een vluchteling in onze gemeenschap te verwelkomen, te helpen of te begeleiden. Maar vandaag worden we ook geroepen om de gaven van culturele diversiteit, levenservaringen en waarden die vluchtelingen met ons delen, te erkennen en te waarderen. Hun aanwezigheid vergroot ons bewustzijn en daagt ons uit om ons open te stellen buiten onze comfortzones. Zo groeien we allemaal samen.

God,
zegen alle mensen die op zoek zijn
naar hun toevlucht tegen geweld, onderdrukking en wanhoop.
Help ons de vluchtelingen onder ons te herkennen en erkennen
en niet alleen hun behoeften, maar de geschenken die ze brengen.
Inspireer ons om op welke manier wij ook kunnen de hand te reiken,
wetende dat iedereen een verschil kan maken en elke actie telt.

26 juni – Internationale Dag In Ondersteuning voor slachtoffers van foltering
Marteling is het opzettelijk toebrengen van ernstige pijn (fysiek of psychisch) en mogelijk letsel. In de moderne samenleving wordt marteling beschouwd als een schending van de mensenrechten en een misdaad onder internationaal recht. Het wordt onaanvaardbaar verklaard door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verdragen van Genève en het VN-Verdrag tegen foltering. Er is geen moreel aanvaardbare rationalisatie voor het toebrengen van martelingen. Daarom moet marteling worden veroordeeld waar en wanneer het ook plaatsvindt. Deze dag richt zich op het uitspreken tegen marteling en het eren en ondersteunen van slachtoffers en overlevenden van marteling over de hele wereld. Veel mensen over de hele wereld hebben onvermoeibaar gewerkt om plegers van marteling voor het gerecht te brengen, vaak met groot risico voor zichzelf. Vele anderen hebben een handreiking gedaan aan de slachtoffers van marteling, hen onderzocht, aandacht gegeven aan hun fysieke en psychologische trauma’s, hun behoefte aan behandeling en genezing, en hen vergezeld op hun reis naar een herstelde gezondheid en heelheid. Op deze dag zijn we solidair met de slachtoffers van marteling door het gebruik ervan te veroordelen en elke poging om het gebruik ervan te rechtvaardigen af te wijzen. We eisen ook dat regeringen over de hele wereld verantwoordelijk worden gehouden voor martelingen die binnen hun grenzen, in hun naam of op hun verzoek zijn gepleegd. Laten we ons inspannen om de wereld voor eens en altijd van marteling te verlossen.

God van mededogen en liefde,
we erkennen dat ieder mens
naar Uw beeld is geschapen en respect verdient.
We delen allemaal
dezelfde aangeboren menselijke waardigheid
en elke persoon is onze broer of zus.
Bescherm ons allemaal terwijl we opstaan
en het gebruik van marteling veroordelen.
Bescherm degenen
die zich wereldwijd inzetten voor mensenrechten,
vaak met groot persoonlijk risico.
Herstel menselijk medeleven
in de harten van degenen die martelen
en beweeg hen ertoe te weigeren deel te nemen
aan het toebrengen van schade aan wie dan ook.
Genees degenen die de slachtoffers van marteling zijn geweest,
zodat ze zich weer kunnen voelen
geliefd, veilig, en gerespecteerd.
Mogen ze vernieuwd worden door het medeleven
en de vriendelijkheid van anderen.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: