Statement bisschoppen Jamaica: strijd tegen criminaliteit en geweld

Melvin Mackintosh –

Op de website van de Jamaicaanse overheid staat dat er tussen 1 januari en 24 april 2021 in totaal 411 moorden geregistreerd zijn. Op de website van Statista Reseach Department is te lezen dat Jamaica een van de meest gewelddadige landen is in de Caribbean. In 2020 waren er ongeveer 46,5 moorden per 100.000 inwoners. Het nationaal nieuws overspoelt de 2,9 miljoen inwoners (volgens Wikipedia) met criminaliteit en geweld. Naar aanleiding hiervan werd in april 2021 een statement van de katholieke bisschoppen in Jamaica, met name Mgr. Kenneth Richards, aartsbisschop van Kingston, Mgr. Burchell McPherson, bisschop van het bisdom Montego Bay en Mgr. John Persaud, bisschop van het bisdom Mandeville, gepubliceerd. U kunt het originele statement hieronder downloaden.

De plicht om te reageren
De afgelopen maanden is het nationale nieuws vol met alarmerende verhalen over criminaliteit en geweld. Onze gezinnen worden ontwricht door geweld. Onze gemeenschappen worden vernietigd door geweld. Sociale en economische ontwikkelingen worden gesaboteerd door geweld. Ons geloof wordt op de proef gesteld door geweld. Wij hebben de plicht om te reageren.
We voelen ons gedwongen om voor onze geloofsgemeenschap en de mensen van goede wil een voorbeeld te zijn en voor te gaan in het nemen van actie om de criminaliteit in te dammen en een authentieke en holistische menselijke ontwikkeling te bevorderen. We hopen dat mensen onze redenering zullen ondersteunen en alles in het werk zullen stellen om deze serieuze nationale crisis aan te pakken. Het christelijke geloof zet ons aan om van God te houden met geheel ons hart en van onze buren gelijk onszelf. In de voetstappen van onze Heiland gaan we de verplichting aan om op te komen voor de belangen van de meest kwetsbaren en voor de rechtsgang, vrede en de maatschappelijke orde van de Jamaicaanse gemeenschap. Onze toewijding ligt in het beschermen en bevorderen van de waarde en waardigheid van de mens van conceptie tot de natuurlijke dood.
Wij zijn van mening dat mensen niet crimineel geboren zijn. Wij allen leren gedragspatronen – positieve en negatieve – van onze ouders en gezinnen. Ook de Kerk, scholen, media en de brede samenleving hebben invloed op elk individu. Een stabiel, zorgzaam gezin is een van de meest belangrijke factoren in het bewerkstelligen van succes in het onderwijs en bij de algehele ontwikkeling van een kind.
Onze boodschap is simpel en direct. Vaders en moeders, als u wilt dat uw kind het goed doet en wilt voorkomen dat het wordt opgeslokt in asociaal gedrag, zorg dat u een manier vindt om bij elkaar te blijven en uw kinderen de best mogelijke opvoeding en onderwijs. Wij geven onze volle ondersteuning hieraan. In het bijzonder ondersteunen we de aanwezigheid en volledige betrokkenheid van vaders in het leven van hun kinderen, in het delen – gelijk als de moeders – van de taken voor het ouderschap.

Karaktervorming
Terwijl de inspanningen in het verbeteren van de prestaties in het onderwijs zich veelal concentreerden op het bereiken van hoge prestaties van een student bij examens, vinden wij dat er gelijke prioriteit moet worden gegeven aan karaktervorming als ultieme doel van echt onderwijs. In lijn met het nationale beleid voor transformatie van het onderwijs, bevestigt de katholieke Kerk in Jamaica nog eens de noodzaak voor een socialisatieproces bij onze tienduizenden jeugd en jongeren op meer dan 100 scholen met waarden en uitingen van zelfrespect, respect voor anderen, discipline, eerlijkheid, waarheid, eigen verantwoordelijkheid en een sterke arbeids- en patriottische ethiek.
Wij beloven om in de kerken de toewijding om mentor te zijn voor kwetsbare jeugd en jongeren in de Jamaicaanse scholen en gemeenschap aan te wakkeren. We spreken onze ondersteuning uit aan de uitbreiding van gedisciplineerde buurtorganisaties en andere co-curriculaire activiteiten die bijdragen aan karaktervorming van alle jonge mensen. We doen een aanbeveling voor het plaatsen van maatschappelijke werkers en personen met een levendige, culturele expressie op alle scholen.
Wij bevelen aan dat scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen speciale ondersteuning krijgen van de staat en van de gemeenschap. We zullen ons inzetten om drop-outs van onze scholen te verminderen en uiteindelijk te stoppen. We zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat jonge mensen de school verlaten zonder een degelijk getuigschrift in schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid, maar wel met ten minste een praktische vaardigheid evenals goede morele waarden en normen.
We pleiten voor een periode van nationale dienstbaarheid voor alle schoolverlaters om maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen waar nodig, om arbeidsgewoonten te versterken en om gelegenheid te bieden aan studenten om iets van de investeringen die in gepleegd zijn, terug te geven aan de gemeenschap.

Politie in de samenleving
Als katholieken bevorderen we het gebruik van alle legale en grondwettelijke maatregelen door de veiligheidstroepen om criminaliteit de kop in te drukken. Gegeven de principes van persoonlijke vrijheid en menselijke waardigheid die verankerd zijn in het evangelie en onze mensenrechten, kunnen we de noodtoestand als een langetermijnmaatregel voor criminaliteitsbestrijding niet ondersteunen. We zijn resoluut tegen preventieve detentie en gevangenneming zonder de gang naar de rechtbank.
Er is een urgente behoefte om de cultuur van de politie van Jamaica, die op dit moment wantrouwen geeft bij zoveel mensen, te veranderen. We ondersteunen de oproep voor een politie midden in de samenleving, waar buurten het respect voor hun beschermers kunnen herwinnen, de politie informatie kan verkrijgen, en waar een cultuur van orde en recht verstevigd kan worden.

Corruptie
Volledig bewust van de wrede en chronische ongelijkheden van klasse en rijkdom in het land, roepen wij Jamaicanen op om na te denken over een radicale wijziging van de manier waarop de staatsinkomsten worden besteed, hoe privérijkdom wordt vergaard en gebruikt; alles moet gericht zijn op zorg en genezing, zoals geboden in het evangelie. We onderschrijven alle inspanningen die gepleegd worden om een eind te maken aan corruptie in de ruimste zin van het woord.
Ten slotte dringen wij aan op een hogere mate van overeenstemming tussen de twee grote politieke partijen in het land over de aanpak van crimineel geweld. De betrokkenheid van de politiek moet een demonstratie zijn van de christelijke deugden die ontworpen zijn om de rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden van eenieder te beschermen en te verruimen, en niet slechts om bepaalde belangen te dienen. Laat eenieder in de politiek zelfzucht en egoïsme terzijde leggen. Als Kerk spreken we lof uit aan hen die gekozen en benoemd zijn in een publieke functie en persisteren dat zij zichzelf en ons allen houden aan de hoogste ethische en morele standaarden.

Gedateerd 19 april 2021

Mgr. Kenneth D. Richards, DD, CD
aartsbisschop van Kingston

Mgr. Burchell A. McPherson, DD
bisschop van het bisdom Montego Bay

Mgr. John D. Persaud, DD
bisschop van het bisdom Mandeville

OMHOOG Jaargang 65, editie 19, 9 mei 2021Categorieën:geloof en leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: