Salvatoriaanse familie: Wie was Frans Jordan (4)

Jos Steeman –

Als we willen spreken en misschien mediteren over de eigenschappen van pater Jordan, dan ontkomen we er niet aan om ook ‘Het vriendschapspact van pater Franciscus van het Kruis Jordan’ erbij te nemen. Dit boek werd geschreven door de Salvatoriaan pater Peter van Meijl en geeft ons, naast het geestelijke dagboek (GD), een inzicht in de spiritualiteit van de persoon pater Jordan. De beleving van zijn spiritualiteit wordt daarin op een duidelijke wijze beschreven. Zijn belangrijkste persoonskenmerken komen sprekend naar voren. Als eerste mogen we vermelden zijn vertrouwen jegens de Almachtige God, van waaruit hij een rotsvast vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid koesterde. Daar zijn voorbeelden te over van te vinden tijdens zijn moeizame tocht naar de stichting van de Sociëteit van de Goddelijke Heiland. Hij mocht zich echter ook gesteund weten door paus Leo Xlll, die hem in privé-audiëntie ontving op 6 september 1880, vlak na de terugkeer van zijn reis naar het Heilige Land. Dat was dus ruim een jaar vóór de stichtingsdatum van de eerste tak van het Apostolische Leergezelschap, waaruit later de Salvatorianen en Salvatorianessen voortkwamen.

We moeten ook zeker noemen zijn bijzondere verering van de Heilige Maagd Maria als de Moeder van de Goddelijke Heiland, de Koningin van de Apostelen en de Onbevlekte Ontvangenis. Ook mogen worden genoemd de ononderbroken hernieuwing van zijn apostolische ijver en zijn wereldwijde inzet voor de mensen. In 1888 schrijft hij de leefregel: “Omdat de liefde van Christus ons drijft en Christus voor alle mensen gestorven is, is de Sociëteit er voor alle mensen”. Vandaar zijn vurig verlangen naar heiligheid; niet voor zichzelf als persoon, maar voor alle mensen. Dit blijkt uit zijn geestelijke dagboek, waarin hij in 1894 noteert: ”Zolang nog een enkel mens op aarde is, die God niet kent en boven alles bemint, mag je geen ogenblik rusten”. Hieraan gekoppeld vers 3 uit het 17e hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes: ”Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” Dit geeft ons een sterke motivatie om het voorbeeld van pater Jordan na te volgen, zeker voor wat betreft zijn onwankelbaar vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid.

Voor het bovenstaande is dankbaar geput uit “Met pater Jordan door het jaar” (pater Gerard Geyskens SDS) en “Het vriendschapspact van pater Franciscus van het Kruis Jordan” (pater Peter van Meijl SDS).

Pater Fransciscus ‘Frans’ van het Kruis Jordan is de stichter van de Salvatoriaanse familie. In mei 2021 wordt hij zalig verklaard. In voorbereiding op deze bijzondere dag biedt de Salvatoriaanse familie deze artikelen aan waarin diverse aspecten van de persoon Frans Jordan worden belicht. Deze aspecten zijn gehaald uit het dagboek van pater Frans.

OMHOOG Jaargang 65, editie 16, 18 april 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: