Solidariteit tonen en bidden (7)

21 maart – Week van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie
Op 21 maart begint de VN-week van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie. Na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) in 1948 was het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie de eerste van grote internationale afspraken over mensenrechten die door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen. Ze werd aangenomen in 1965 en trad in werking in 1969. Helaas, tot heden blijft rassendiscriminatie de wereld teisteren, met veel slachtoffers van geweld en armoede in haar kielzog. Recente, wereldwijde gebeurtenissen hebben de aandacht gevestigd op de vaak brute gevolgen van racisme, zoals de dood van Afro-Amerikanen in politiehechtenis in de Verenigde Staten, etnische zuivering in Myanmar van de Rohingya-minderheid, rassendiscriminatie of geweld in Europa, uitbuiting van buitenlandse arbeiders uit arme ontwikkelingslanden in Saoedi-Arabië enz. Paus Franciscus’ recente encycliek Fratelli Tutti roept ons op te erkennen dat we allemaal broeders en zusters voor elkaar zijn. Universele mensenrechten zijn gebaseerd op een aangeboren, universele, menselijke waardigheid. Ras gebruiken om ons van elkaar te scheiden is een kunstmatige constructie die gebaseerd is op de leugen dat de ene groep op de een of andere manier superieur is aan de andere. Wij zijn geroepen om een wereldwijde cultuur van ontmoeting te creëren waarin “dialoog de weg is, onderlinge samenwerking de gedragscode is, en wederzijds begrip de methode”. (Abu Dhabi- toespraak op 3 februari 2019 door paus Franciscus: ” Human Fraternity: For World Peace and Living Together” )

O God, versterk ons terwijl we de reis vervolgen
om alle vormen van racisme,
die blijft hangen in ons eigen hart, uit te roeien.
Stel ons open voor een cultuur van ontmoeting,
waarin iedereen wordt herkend als onze broer of zus .
Help ons om actief deel te nemen
In het luisteren en delen van onze verhalen,
zodat we kunnen op elkaar reageren met mededogen en begrip.
Terwijl we racisme in ons hart onder ogen zien,
help ons dan ook om mee te werken
aan het ontmantelen van sociale structuren
en beleidsmaatregelen op basis van rassendiscriminatie .

22 maart – Wereld Water Dag
Deze dag werd opgericht in 1993 door de Verenigde Naties om bij een ieder bewustzijn te scheppen over de noodzaak de kostbare gave van water te beschermen en behouden. Toenemende ernstige droogte en verstoring van lang vastgestelde seizoensgebonden weerpatronen hebben het bewustzijn over de essentiële rol van schone waterbronnen voor het voortbestaan van het leven op aarde verhoogd. Deze dag herinnert ons aan onze verantwoordelijkheid om zoetwaterbronnen te behouden en te beschermen. De stijgende zeespiegel heeft zoetwaterbronnen van veel kustgemeenschappen al vervuild. Aangezien gletsjers en poolijskappen blijven smelten, wordt verwacht dat deze dreiging de komende jaren zal toenemen. Zelfs als de wereldwijde klimaatverandering kan worden gestabiliseerd, zal het decennia duren om zoetwaterbronnen te herstellen. Klimaatverandering bedreigt ook de biodiversiteit van onze oceanen. Water in al zijn vormen heeft bescherming en conservering nodig.

God, wij loven u om zuster Water.
We zijn getuige van de kracht van water
om de canyons en kustlijnen van de aarde vorm te geven.
Water omringt ons met warmte en veiligheid
in de baarmoeder van onze moeder.
Water zegent de aarde met regen en ondersteunt ons leven.
Ze reinigt en verfrist ons en wast ons in zachte stromen.
Water wekt onze bewondering met haar schoonheid
wanneer golven beuken tegen rotsen of zachtjes rollen aan de kust;
wanneer ze neerstort in een waterval
of een berg met een zachte witte mantel bedekt;
terwijl ze de schoonheid van de lucht en bomen in haar heldere meren weerspiegelt
of een vallei hult in een vroege ochtendmist.
God, we danken u en prijzen u voor zuster Water.

25 maart -International dag van de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel
Deze VN-dag van herinnering is jaarlijks gehouden sinds 2008. Meer dan 17 miljoen Afrikanen werden vervoerd naar Amerika tussen de 16e en het midden van de 19e eeuw, met vele miljoenen meer die gestorven zijn tijden de reis. Deze dag is voor het eren van degenen die hebben geleden, voor het herdenken van degenen die leefden en die stierven, en voor het aanpakken van maatschappelijke ongelijkheden die hun afstammelingen en hele samenlevingen blijven treffen. In de VN resolutie 62/122, die deze dag van herinnering instelde, streven we naar het scheppen van een groeiende bewustzijn over de extreme gevolgen van racisme en discriminatie. Deze dag is ook om te herkennen dat de hoop te midden van wanhoop en lijden het overleven van de mens mogelijk maken. De wreedheid en gruwel van de transatlantische slavenhandel werd alleen mogelijk door de volledige menselijke waardigheid van een heel mensenras te ontkennen. Het lijkt passend dat deze dag midden in de week valt van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie. Het herinnert ons eraan dat onze gedeelde menselijkheid ons allemaal tot broeders en zusters maakt.

God, we vragen vergeving voor het lijden
dat door de transatlantische slavenhandel
aan zoveel mensen is aangedaan.
Genees ons allemaal van het racisme
dat ons van elkaar blijft scheiden.
Help ons om elkaar te respecteren,
te eren en elkaar te ondersteunen als broeders en zusters ,
zodat we nooit meer ontkennen
het volledige en de gelijke menselijkheid van een ieder
op basis van ras, etniciteit, religie , of geslacht.
Help ons onvermoeibaar te werken
om een wereld van gerechtigheid te creëren
waarin alle mensen worden gerespecteerd.
Help ons om de sociale structuren te herstellen
die afstammelingen van voormalige slaven blijven treffen
en om gelijke kansen voor groei en sociale bloei te herstellen,
die te lang zijn ontkend.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: