Solidariteit tonen en bidden (4)

6 februari – Internationale dag van zero tolerance voor genitale verminking van vrouwen

Dankzij Stella Obasanjo, de toenmalige first lady van Nigeria, werd in 2003 ‘nultolerantie voor genitale verminking van vrouwen’ het officiële standpunt van het inter-Afrikaans comité voor traditionele praktijken die van invloed zijn op de gezondheid van vrouwen en kinderen, en van de VN-subcommissie voor mensenrechten. Deze datum werd vastgesteld als een dag gewijd aan internationale bewustwording over genitale verminking van vrouwen en de noodzaak om deze praktijk uit te roeien. Female Genital Mutilation FGM wordt nu beschouwd als een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes, en is universeel erkend als een vorm van misbruik van mensenrechten. Daarnaast zijn de medische risico’s erkend, waaronder ernstig bloedverlies, infecties, pijn, later complicaties tijdens de bevalling en mogelijk negatieve, psychologische effecten op de lange termijn. FGM is de laatste tijd aan het afnemen, maar deze dag moeten we onze focus blijven houden op deze vorm van geweld tegen vrouwen totdat het echt wereldwijd is beëindigd.

Heilige Vader,
bedankt voor de prachtige lichamen
die U ons heeft geschonken.
Deze ‘aardse schepen’ hebben hun oorsprong
in hetzelfde kosmische sterrenstof
dat de aarde zelf heeft voortgebracht.
Alles wat U hebt gemaakt
is goed en heilig
en dient te worden gekoesterd,
beschermd en geëerd.
We bidden
dat genitale verminking van vrouwen zal eindigen,
zodat geen enkele vrouw of meisje
op deze wijze wordt misbruikt.
We bidden
dat vrouwen en mannen overal
zullen gaan beseffen
dat het lichaam van een vrouw
net zo heilig is zoals U het hebt geschapen.


8 februari – Internationale dag van gebed en voor bewustwording tegen mensenhandel

De Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede en de Internationale Unie van Generaal Oversten (UISG) hebben 8 februari aangewezen als de feestdag van St.-Josephine Bakhita – een voormalige slaaf en slachtoffer van mensenhandel – als een jaarlijkse gebedsdag en dag voor bewustwording tegen mensenhandel. Mensenhandel wordt erkend als een vorm van moderne slavernij. Telkens wanneer een persoon tegen zijn wil door fysieke dwang of dreiging met geweld wordt gedwongen om te werken of deel te nemen aan seksuele handelingen, is dit slavernij. Veel mensen in wanhopige, economische situaties worden verleid om naar andere landen te worden gebracht, weg van familie en vrienden, met de belofte van betaalde banen, slechts om tegen hun wil te worden vastgehouden wanneer zij eenmaal zijn aangekomen. Ze worden uitgebuit en zijn vaak niet in staat zichzelf te bevrijden van slavernij. Zowel nationale als internationale wetten hebben geprobeerd een einde te maken aan mensenhandel, en toch blijft deze praktijk bestaan. Deze dag roept ons op om ons bewust te worden van de waarschuwingssignalen van mensenhandel en om vermoedelijke gevallen te melden aan de autoriteiten. Veel slachtoffers zijn vrijgelaten, omdat waarschuwingssignalen werden herkend en gemeld.

O God,
zegene allen die lijden als slachtoffers van mensenhandel.
Help hen te weten dat ze geliefd zijn en niet vergeten.
Inspireer ons allemaal met vastberadenheid en moed
om verdachte situaties van mensenhandel te melden.
Verander het hart van mensenhandelaars
en degenen die profiteren van mensenhandel,
zodat ze kunnen voelen de pijn die ze veroorzaken
en zich tot U kunnen wenden voor vergeving.
Laten we bouwen aan een economie zonder mensenhandel.


11 februari – Werelddag van de Zieken

De Werelddag van de Zieken is in 1993 ingesteld door paus Johannes Paulus II en wordt herdacht op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op deze dag bidden katholieken over de gehele wereld voor degenen die lijden aan ziekte of letsel, en voor degenen die hen dienen. Deze dag is bijzonder aangrijpend dit jaar door miljoenen mensen in alle uithoeken van de wereld die lijden en sterven aan de COVID-19-pandemie. In zijn bericht voor Wereldziekendag schrijft paus Franciscus: “De huidige pandemie heeft de ongelijkheden in onze gezondheidszorgsystemen verergerd en inefficiënties in de zorg voor de zieken blootgesteld. Ouderen, zwakke en kwetsbare mensen krijgen niet altijd of op een billijke manier toegang tot zorg. Dit is het resultaat van politieke beslissingen, middelenbeheer en meer of mindere inzet van degenen die verantwoordelijke functies bekleden. Het investeren van middelen in de zorg en hulp aan zieken is een prioriteit die verband houdt met het fundamentele principe dat gezondheid een primair algemeen goed is. Maar de pandemie heeft ook benadrukt de toewijding en vrijgevigheid van medisch personeel, vrijwilligers, ondersteunend personeel, priesters, religieuze mannen en vrouwen, allemaal hebben zoveel zieken en hun families geholpen, behandeld, getroost en gediend met professionaliteit, zelfgave, verantwoordelijkheid en liefde voor de naaste. Ze zijn een stille menigte van mannen en vrouwen, en kozen ervoor om niet weg te kijken, maar om te delen in het lijden van patiënten, die ze zagen als buren en leden van onze ene menselijke familie. Laten we op deze dag met liefde en mededogen de hand reiken naar al degenen die ziek zijn. Laten we actie ondernemen en onze steun geven aan degenen die de zieken dienen – gezondheidswerkers, keuken- en huishoudpersoneel, familie en vrienden. Moge onze gebeden elkaar troosten, vertroosten en genezen.”

God van genezing,
we bidden voor iedereen die aan ziekte of letsel lijdt.
Mogen ze gezegend worden
met een terugkeer naar goede gezondheid
en met liefdevolle, compassievolle zorg
van familie, vrienden en verzorgers.
We bidden ook voor iedereen
die zorgt voor degenen die lijden – verpleegsters, doktoren, gezondheidswerkers,
keuken- en huishoudpersoneel, pastoraal zorgverleners,
laboratorium- en röntgenpersoneel –
en al diegenen die hun eigen gezondheid in gevaar brengen
tijdens deze COVID-pandemie
om de samenleving op essentiële manieren te dienen.
Mogen allen worden beschermd,
en mogen we onze waardering tonen
en onze hulp aanbieden wanneer we maar kunnen.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)

OMHOOG Jaargang 65. editie 06, 7 februari 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: