Bijbelintronisatie

Gerda Misidjang –

Zondag 24 januari a.s. vieren wij in de katholieke kerk voor de tweede keer de zondag voor het Woord van God waarbij er aandacht wordt gevraagd voor het Woord. In het bijzonder door de beperkte samenkomsten vanwege de COVID-19-pandemie wordt opgeroepen om het Woord een belangrijke plek te geven in huis, thuis in het gezin, voor gebed en reflectie. Een manier om dit te doen thuis, in the domestic church zoals ze dat in het Engels noemen, is bijbelintronisatie. In dit artikel wordt beschreven hoe u dat kunt doen.

De uitdrukking bijbelintronisatie verwijst naar het zichtbaar plaatsen van de bijbel op een voetstuk, een ‘troon’. In Psalm 119,105 staat: “Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, Uw Woord is een licht op mijn pad.” In deze vers vergelijkt de psalmist Gods Woord met een lamp die niet alleen de gelovige begeleidt, maar ook het levenspad van de gelovige verlicht en deze behoedt tegen gevaren. Gods Woord moet dus een centrale plek innemen in ons leven.

Het doel van bijbelintronisatie is om zichtbaar te maken dat God aanwezig is in ons midden in Zijn Woord. Door middel van een intronisatie willen we ook aantonen dat de Bijbel, Gods Woord, centraal staat in ons leven en in ons huisgezin. Gods Woord moet niet alleen centraal zijn thuis, in onze families, maar ook op school, aan het werk en in onze religieuze instellingen, dus tijdens alle pastorale activiteiten van de Kerk. Overal waar we zijn of ons bevinden in het dagelijkse leven moet Gods Woord onze leidraad zijn. Gods Woord moet ons onderrichten, bemoedigen, verootmoedigen, wijsheid en inzicht geven om goede levenskeuzen te maken. Door de bijbel op een zichtbare plek te plaatsen in uw huis, kantoor, instelling, school (mediatheek) belijden wij net als Jozua: “Ik en mijn familie, wij dienen de Heer” (Joz. 24,15b). De Bijbel, Gods Woord, moet niet alleen zichtbaar zijn, maar ook gebruikt worden voor gebed, onderricht en meditatie. Een goede methode die gebruikt kan worden is Lectio Divina.

Waar kan intronisatie van de bijbel plaatsvinden?
Thuis in onze familie
Aan het werk
Op school
In de kerk
Overal waar we samenkomen voor bezinning, retraites en geestelijke of pastorale vormingen

Wat is nodig voor bijbelintronisatie?
Een bijbel
Een tafel of een standplaats
Tafelkleed en andere decoraties naar eigen keus (bloemen)
Kaarsen
Eventueel een kruisbeeld

Ritueel
(Als het mogelijk is kan het ritueel buiten beginnen. Een persoon houdt de bijbel verheven in de hand, terwijl anderen erbij staan met brandende kaarsen. De viering begint met de openingslitanie).

Openingslitanie
Leider: Jezus Christus onze Heer, U bent het Woord van de Vader.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: U werd een met ons om te vertellen over de Vaders liefde.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: U bent het Licht dat schijnt in duisternis.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: U verlost ons van angst en verbreekt de keten van zonde en de dood.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: U bent gekomen om ons te leiden tot de Vader.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: U bent het Eeuwig Woord.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.
Leider: Vul ons met de Heilige Geest.
Allen: Kom Heer Jezus, kom.

Lied: (naar keus)

Leider: Laat ons nu luisteren naar Gods Woord.
Lezer: De lezing is gehaald uit Jesaja 55:10-11. De profeet Jesaja spreekt over Gods Woord als de regen die de aarde bevrucht, zodat die vrucht kan dragen.
Antwoord na de lezing: Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.

Leider: Gods Woord is levend water voor droog land (Jes 55,10).
Allen: Kom en verfris ons, zodat we kunnen groeien in Christus en vruchten mogen dragen voor anderen.
Leider: Gods Woord is een lamp voor mijn voet, een Licht op mijn pad (Ps. 115,105).
Allen: Kom en leid ons door de donkere dalen van ons leven met Uw schijnend Licht.

Leider: Gods Woord is een vruchtbaar zaad dat rekent op vruchtbare grond (Mk 4,20).
Allen: Kom en plant Uw wortels in ons, zodat Uw Woord mag bloeien en vruchtbare oogst kan
dragen.
Leider: Gods Woord is als een vuur en als een hamer die rotsen splijt (Jer. 23,29).
Allen: Kom en zet ons hart in vuur en vlam, zodat de stenen in ons hart verbroken worden en
onze woorden betrouwbaar en waarheid worden.
Leider: Gods Woord is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebr 4:12).
Allen: Kom en doordring onze geest, beziel ons met passie voor goedheid en rechtvaardigheid.

Leider: Het Woord motiveert ons om te handelen, zodat we mogen doen wat het Woord zegt en
niet alleen ernaar luisteren (Jac. 1:22).
Allen: Kom en geef ons kracht zodat Uw aanwezigheid onze dagelijkse besluiten en
handelingen kan inspireren.

Leider: Gods Woord houdt eeuwig stand wanneer al het andere voorbijgaat. (Jes 40,8).
Allen: Kom en woon altijd met ons als een bron van onveranderlijke waarheid en liefde.

Afsluiting:
Lied (naar keus)
Onze Vader
Wees Gegroet

Het ritueel hierboven omschreven, kunt u zien in het onderstaande filmpje op YouTube.

OMHOOG Jaargang 65, editie 04, 24 januari 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: