Namenafroep kinderen Parochie Noord die catechese volgen

door Wielfred T. Tjin A Tam –

Advent 2020
Wij kunnen ons geen mooiere en dankbare momenten – door COVID-19 – voorstellen dan deze advent om de kinderen die catechese volgen, te presenteren aan onze geloofsgemeenschap van Parochie Noord. Het gaat om 120 kinderen: 86 van de H. Driekoningen, 17 van de St.-Augustinus (Blauwgrond) en 17 van de St.-Jozef (Geyersvlijt), die worden voorbereid op het doopsel, het ontvangen van hun 1e H. Communie en op het H. Vormsel. Het is advent, een tijd van bezinning, een tijd van uitzien naar, van waakzaam zijn, van blijdschap, een tijd van bijzondere aandacht schenken aan onze naasten, aan onze armen, aan onze kinderen, aan onze zieken, aan onze ouderen, aan rouwenden, een tijd van voorbereiden op komende gebeurtenissen. De prachtige Schriftlezingen in deze beginperiode van het B-jaar geven ons zeker de kracht met de realiteiten – en rariteiten – in ons zijn en in ons dagelijks bestaan voort te gaan; Gods Woord bemoedigt ons steeds het goede te blijven doen in Zijn wonderbare schepping – voor de mensen, dieren, en planten, onder welke moeilijke omstandigheden wij ook mogen verkeren. Kwade krachten en kwade machten zullen altijd op de loer liggen.

Bemoedigend
In de eucharistievieringen op de avond van kinderdag, zaterdag 5 december, en op zondagmorgen 6 december werden de kinderen van het 1e jaar catechese en van het 1e jaar voorbereiding op het H. Vormsel voorgesteld aan de gemeenschap in de H. Driekoningenkerk. In deze kerk volgden kinderen van het 2e jaar voorbereiding op het H. Vormsel in het weekend de catechese. De presentatie van de kinderen van de St.-Jozefkerk vond plaats in een mooie eucharistieviering op zondagavond 6 december en die van de St.-Augustinuskerk in de eucharistieviering op zondagavond 13 december jl. Na de presentaties werden de kinderen en de catecheten met wijwater gezegend door pater Kumar. In de adventstijd houden wij in onze parochie ook kindernevendiensten (KND) en het is altijd bemoedigend om zoveel kinderen te zien in onze vieringen.

In de palm van Gods hand
Je ouders hebben je een naam gegeven.
Zij hebben je vanaf je geboorte bij die naam geroepen.
Je naam is een wezenlijk deel van je persoon.
Door die naam krijg je een eigen identiteit.
In de loop van je geschiedenis heb je die naam gevuld
met jouw eigen manier van denken en voelen,
met je eigen uitstraling.
Ook al dragen andere mensen diezelfde naam als jij,
jouw naam klinkt apart, uniek.
Wanneer je bij je naam wordt geroepen, word jij bedoeld,
jij en niemand anders.

Roeping
God roept mensen bij hun naam
om hen een bijzondere taak toe te vertrouwen,
God geeft hun talenten
om zo hun droom waar te maken.
Hij riep Saulus bij zijn naam
en maakte dat Bartimeüs weer kon zien.
Dat blijft Hij doen.
Ook jullie worden bij naam geroepen.
Als teken dat jullie bij deze gemeenschap willen horen
en bereid zijn als christenen door het leven te gaan,
hebben jullie eerder je naam al opgegeven.
Wij zullen nu alle namen opnoemen, één voor één
en hebben vandaag weer ‘de Hand’ in ons midden geplaatst.
De Hand, waarmee wij eind oktober
ook onze dierbare doden hebben herdacht.
Al onze namen staan immers geschreven in Gods Hand,
al de namen van de kinderen die dit jaar meedoen in de catechese
om zich voor te bereiden op doopsel, communie en vormsel.

Dank
Wij danken van harte de ouders en verzorgers voor deelname van hun kinderen aan onze catechese. Christelijke vorming van onze lieve kinderen is essentieel. Ook hartelijke dank aan de catecheten voor hun inzet. Onze werkgroep Kindercatechese staat onder leiding van mevrouw Soeki Mitro en haar enthousiaste en gemotiveerde catecheten. Deze zijn bij de H. Driekoningenkerk: Marlene, Christien, Dyani, Shirley, Marcelin, Marnie, Shirley, Joan en Jane; bij de St.-Augustinuskerk: Merqerey en Nancy; bij de St.-Jozefkerk: Ingrid, Jaffna en Ingrid. Ook dank aan pater Kumar voor zijn ondersteuning en begeleiding. Aan allen een succesvol kindercatechesejaar toegewenst.

OMHOOG Jaargang 64, editie 49, 13 december 2020Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: