Adventum, een tijd van wachten, uitzien naar…

Door pater Martin Noordermeer –

Het gaat om Christus
Afgelopen zondag vierden wij het feest van Christus koning en afgelopen woensdag Srefidensi, het feest van onze jonge republiek: twee begrippen, twee thema’s die toch dicht bij elkaar liggen, of het nu gaat over het hemelse rijk van koning Christus waarnaar wij allen onderweg zijn of de aardse republiek van Suriname waarin wij mogen leven. En dan mogen we ook nog beseffen dat wij in een torarica leven. In zijn originele betekenis is terra rica rijk, gezegend land. Suriname is een torarica, een rijk en gezegend land door God aan ons gegeven!
Dat rijk van koning Christus zal een nog rijker en een nog gezegender rijk zijn dat dit aardse tranendal zoals wij het zingen in het Salve Regina. In het kerkelijke, liturgische jaar gaat het om Christus… ‘door Hem, met Hem, in Hem, voor Hem, van Hem…’ Daarom is het feest van Christus koning een mooie afsluiting van het kerkelijke jaar en kunnen wij met de advent het nieuwe kerkelijke jaar beginnen.

Aanspreekpunten
De adventstijd is een tijd van wachten, uitzien naar. Zoals het Joodse volk eeuwenlang heeft uitgezien naar de komst van een Verlosser die beloofd was door Yahweh, zo vatten wij in vier weken samen dat lange wachten op de komst van die beloofde Verlosser die door de profeet Jesaja ‘Immanuel’ werd aangeduid, GOD-MET-ONS. Dat is Zijn naam, Zijn functie. Jesaja schreef dat in de 2e helft van de 8e eeuw voor Christus! In die lange geschiedenis van wachten door het Joodse volk hebben bepaalde personen, die namens God spraken en die wij profeten noemen, een belangrijke rol gespeeld en we noemen bij name de profeten Jesaja en Micha, de voorloper Johannes de Doper en Mirjam, Zijn moeder, Maria. Zij waren voor de Joden aanspreekpunten in hun verwachting op ‘Degene die komen moet…’
Diezelfde personen spelen ook in onze adventstijd een grote rol.

Jesaja
Jesaja leefde op het scharnier van de 7e en de 8e eeuw. Zijn naam betekent Yahweh is redding en die naam heeft hij waargemaakt door de Redder aan te kondigen. Als hij tegen koning Achaz optreedt en namens Yahweh hem verwijten maakt dat hij meer zijn vertrouwen stelt op aardse koningen dan op Yahweh zelf. Ook dit liet Yahweh door Jesaja tot koning Achaz zeggen: Vraag Yahweh uw god om een teken! Maar Achaz antwoordde: Dat doe ik niet. Ik wil Yahweh niet op de proef stellen… Toen zei Jesaja: Daarom geeft Yahweh zelf u een teken: Zie een jonge vrouw zal zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen en Zijn naam zal zijn: Emmanuel… (Jes. 7/14)

Micha
Deze tekst van Jesaja wordt een eeuw later overgenomen door de profeet Micha. Jesaja heeft aangekondigd dat een jonge vrouw een kind ter wereld zal brengen. Welnu, dat zal plaatsvinden in de stad Bethlehem, de stad van koning David: …En gij Bethlehem van Efrata, gij zijt niet de minste onder de steden van Juda, want uit u zal geboren worden Hij die mijn volk zal regeren… (Mi. 5/4-6) Aan deze profetieën van de profeten Jesaja en Micha, opgetekend voor het nageslacht, heeft het Joodse volk moed, geloof, hoop en vertrouwen geput voor de toekomst.

Johannes de Doper
Johannes de Doper staat met één been in het Oude en met zijn andere been in het Nieuwe Testament. Hij is het die de verwachting voor het Joodse volk het meest aanvoelde en onder woorden wist te brengen allereerst al door het doopsel van boete en bekering dat hij toediende in de Jordaan. …Bekeer u en laat u dopen, want Hij die wij verwachten is nabij. Midden onder u staat Hij die gij niet kent… Als dan Jezus tot hem komt om zich te laten dopen, scheurt de Hemel open en een stem zegt: …Dit is mijn welbeminde Zoon: Luister naar Hem!… Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt… Hij mocht de langverwachte Messias aan de wereld tonen.

Maria
Zij zal degene zijn die op de vraag van de engel Gabriël ja zegt om mee te werken aan Gods heilsplan met de wereld. …Zie de Dienstmaagd des Heren… Mij geschiede naar Zijn woord… Haar naam MIRJAM is werkelijk wat zij waard is: Mirjam, de Hebreeuwse naam voor Maria, is werkelijk een cadeau van God aan de mensen maar evenzo een cadeau van de mensen aan God. Zo heeft God Zijn heilsplan kunnen realiseren met de mensheid.

Jesaja, Micha, Johannes de Doper en Maria zullen vaak vermeld worden in de adventstijd. Zij hebben werkelijk bijgedragen om dat geloof in de komende Verlosser levendig te houden en hoop te geven op de toekomst! In Jubilate staat een mooi lied dat een weergave is van Jesaja. Op blz. 17 en 18 staat: Zie volk van God, uw koning komt… (Jes. 60/1-vv.)

OMHOOG Jaargang 64, editie 47, 28 november 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: