Druppels liefde: het geluk van Jezus

door pater Ricardo Carvalho CSsR –

Deze wekelijkse column is een overweging op de lezing van de zondag. Eerwaarde Ricardo Carvalho CSsR is de parochiepriester van Maria Koningin van de Wereld (Latour) en St.-Franciscus (Livorno).

Matteüs 5,1-12a

Het is niet moeilijk om het profiel te beschrijven van een gelukkig persoon in de samenleving die Jezus kende. Het zou te maken hebben gehad met een volwassen man met een goede gezondheid, getrouwd met een eerlijke en vruchtbare vrouw, met zonen en een of ander rijk land, godsdienstig en gerespecteerd door zijn dorp. Wat wil je nog meer?

Dit was beslist niet het ideaal dat Jezus dreef. Zonder vrouw of kinderen, zonder land of goederen, als bedelaar door Galilea reist, reageert zijn leven niet op enig conventioneel geluk. Zijn manier van leven was provocerend. Als hij gelukkig was, was dat op een culturele manier, het tegenovergestelde van wat werd vastgesteld.

In werkelijkheid dacht hij niet veel na over zijn geluk. Zijn leven draaide eerder om een project dat hem opwond en hem intens deed leven. Het heette “Gods regering”. Schijnbaar was hij blij als hij anderen blij kon maken. Hij voelde zich goed om mensen terug te laten keren naar de gezondheid en de waardigheid die hen ten onrechte waren ontnomen.

Hij zocht niet zijn eigen belang. Hij ging door met het creëren van nieuwe voorwaarden voor geluk voor iedereen. Hij wist niet hoe hij gelukkig moest zijn zonder anderen erbij te betrekken. Aan allen stelde hij nieuwe criteria voor, die vrijer en radicaler zijn, om een wereld te creëren die waardiger en vreugdevoller is.

Hij geloofde in een “gelukkige God”, de scheppende God die met tedere liefde naar alle schepselen kijkt, de God die vriend is van het leven en niet van de dood, die meer aandacht heeft voor het lijden van mensen dan voor hun zonden.

Vanuit het standpunt van het geloof in die God doorbreekt hij de religieuze en sociale schema’s. Hij predikte niet: “Gelukkig zijn de rechtvaardigen en vromen, want zij zullen Gods beloning ontvangen”. Hij zei niet: “Gelukkig zijn de rijken en machtigen, want zij rekenen op Gods zegen”. Zijn kreet maakte iedereen van streek: “Gelukkig zijn de armen, want God zal hun geluk zijn”.

De uitnodiging van Jezus komt als volgt naar ons toe: “Zoek geen geluk in de bevrediging van uw belangstelling, noch in de geïnteresseerde beoefening van uw religie. Wees gelukkig en werk trouw en geduldig voor een gelukkiger wereld voor iedereen”.

Gebed:
Vader, beweeg mij door de Geest om het pad van heiligheid te bewandelen, mijn leven in uw handen te leggen en te proberen de zaligsprekingen na te leven die door uw Zoon Jezus zijn verkondigd.Categorieën:column, geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: