laudato Si: Planetaire ongelijkheid

Smartphone verslaving- samen alleen

Wij bisschoppen van de Amazone vragen uw aandacht voor de achteruitgang van het menselijk leven en het maatschappelijk verval. Er is een wereld onstaan waarin een kleine groep zich alles kan veroorloven terwijl er wereldwijd grote groepen gebukt gaan onder de gevolgen van dit luxe leven. De ongelijkheid heeft planetaire vormen aangenomen. Door de moderne media raken wij verstikt in een kleine cosmetische wereld waardoor wij de grote problemen van de wereld niet meer zien en ons niet meer betrokken voelen bij het leed van de grootste groep mensen op aarde. Paus Franciscus vraagt in de volgende citaten uit Laudto Si aandacht voor deze planetare ongelijkheid.

49. Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de gemarginaliseerden treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij zijn vandaag onderwerp in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Als het concreet wordt, komen zij dikwijls op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel academici, opiniemakers, media en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking zijn. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, draagt ertoe bij het geweten te verstarren en gedeelten van de werkelijkheid in gefragmenteerde analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden om economische hulp te laten af hangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormen voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig verenigbaar is met een integrale en solidaire ont wikkeling”. De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumentisme van enkelen als oorzaak te zien, vormt een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo de huidige verdeling van goederen wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan om op een wijze te consumeren die men onmogelijk kan veralgemeniseren omdat de planeet het afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel dat men produceert verspilt en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”. Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan de ongelijke verdeling van de bevolking , zowel op nationaal als op wereldniveau, want de toename van de consumptie leidt tot complexe regionale problemen door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen en de kwaliteit van leven.Categorieën:geloof en leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: