Mgr. Karel Choennie over COVID-19-besmettingen

Boodschap van de bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie
over de COVID-19-besmettingen in ons land en de recente versoepeling
van maatregelen daaromtrent

Beste mensen,

Ik kan u geen nieuwe informatie geven. Ik kan slechts herhalen wat u reeds weet en een beroep doen op uw goedheid en verantwoordelijkheid als gelovige burger van dit land.

De huidige stand van zaken
Er is een versoepeling van de maatregelen afgekondigd. Tegelijkertijd heeft de president gezegd dat het aantal gevallen toeneemt en dat er helaas doden te betreuren zullen zijn. Verder is duidelijk geworden dat we intussen bijna aan het maximum zijn geraakt van onze verpleeg- en opvangcapaciteit zowel qua fysieke opvang als qua beschikbaar personeel. Met de stijging van het aantal besmettingen in Frans-Guyana, Guyana en Brazilië hoeven wij ons geen illusies te maken: we zitten in een risicozone en het aantal besmettingen zal toenemen. Voor Brazilië verwachten sommige deskundigen dat de piek pas in augustus bereikt zal worden. Dat er in China ook een tweede golf van besmettingen van een vermeend gemuteerd covid-19-virus zichtbaar wordt, benadrukt de ernst van de zaak en het feit dat de wereld nog geen antwoord heeft op deze pandemie.

Wat verwachten we van de overheid?
Duidelijk is dat wij deze pandemie slechts kunnen beheersen als we allen samen werken. Van de regering en de overheid verwachten wij sterk, voorbeeldig en ondubbelzinnig leiderschap dat berust op gezag en niet op macht. De maatregelen moeten duidelijk van het Nationaal Covid Managementteam blijven komen. Deze maatregelen werken het best als ze in onderling overleg worden genomen in een brede kring van terzake deskundigen en actoren in onze samenleving, zodat alle aspecten van ons sociaal-maatschappelijk leven aan bod komen. De maatregelen moeten zinvol en realistisch zijn, en toegespitst op de doelgroepen. De richtlijnen voor verpleegsters bijvoorbeeld moeten dus duidelijk anders zijn dan die voor landbouwers. Verder is Suriname zo’n groot land dat bepaalde maatregelen voor goed afgeschermde gebieden anders kunnen zijn dan voor gebieden waar bijvoorbeeld gemeenschapsverspreiding mogelijk is.

Risicogebieden
Het is duidelijk dat de grensrivieren en de grenssteden maar ook de grens met Brazilië extra aandacht verdienen en dat die grenzen in goed nabuurschap met onze buurlanden bewaakt moeten worden. Het is niet duidelijk welke extra voorzorgsmaatregelen er in deze gebieden zijn getroffen. Zeer belangrijk is wel dat allen die betrokken zijn bij het bewaken van onze grenzen goed doordrongen zijn van de zware verantwoordelijkheid die op hun schouders rust: om de samenleving te beschermen tegen personen die mogelijk besmet zijn en op illegale wijze het land willen binnenkomen. Discipline en geestkracht zijn nodig om niet te zwichten voor pogingen tot verleiding of intimidatie.

Kwetsbare groepen
Seniore burgers, mensen met onderliggende aandoeningen, armen die zich niet goed kunnen beschermen, Inheemsen en Marrons die in aanraking kunnen komen met illegale goudzoekers: groepen die een groter risico lopen op besmetting vanwege hun lichamelijke gesteldheid of vanwege de omstandigheden waarin zij zich noodgedwongen bevinden. Wij allen zijn geroepen om speciale zorg te schenken aan onze senioren in de bejaardentehuizen: op de eerste plaats zorgen voor goede lichamelijke verzorging, maar ook dat ze niet vereenzamen en dat de familie binnen de grenzen van het mogelijke er alles aan doet om hen niet alleen te laten.

Speciale aandacht wil ik vragen voor onze inheemse broeders in het zuiden van Suriname. Bekend is dat er besmettingen zijn bij de Trio-stam in Brazilië en dat er frequent onderling contact is. Er zijn gelukkig organisaties die zich speciaal met deze groepen bezighouden. Het zou goed zijn als er in de berichtgeving extra aandacht wordt gegeven aan de geïsoleerde groepen.

Eigen verantwoordelijkheid
Met de versoepeling van de maatregelen komt er een zwaardere last van eigen verantwoordelijkheid op onze schouders. Die verantwoordelijkheid is het best te dragen als wij in de kleine kringen van gezin en familie duidelijke afspraken maken. Een mooi voorbeeld kregen we van de oud-president die zijn jaardag slechts in heel beperkte kring heeft doorgebracht. We gaan dus niet kunnen feesten en hoe moeilijk dat ook is, met onderlinge afspraken kunnen wij tot aanvaardbare besluiten komen.
Heel zwaar is het feit dat we niet of heel beperkt op ziekenbezoek kunnen gaan. We zullen hier creatief mee moeten omgaan. Gelukkig kunnen we tegenwoordig elkaar zien bij het bellen. Laten we verstandig zijn en zoveel mogelijk de moderne middelen gebruiken om met elkaar te communiceren.
Overlijden en begrafenis: reeds enige maanden kunnen wij niet op onze gebruikelijke wijze afscheid nemen van onze geliefden bij het overlijden en bij de begrafenis. Wij hebben nieuwe gebaren gevonden om elkaar toch medeleven te betuigen door de hand op het hart te leggen en door vooral met de ogen te spreken.

Huiskerk en meditatie
De gebedshuizen zijn gesloten. Hoewel we niet in de kerk kunnen samenkomen is de huiskerk een even krachtig zoniet krachtiger instrument om tot gebed en gemeenschap te komen met elkaar. In het oude testament ten tijde van de Babylonische ballingschap hadden de Joden geen tempel, geen priesters, geen eredienst. Wat ze hadden was het gezin en de Thora. We kunnen onze verlegenheid overwinnen door in het gezin aan tafel samen de bijbel te lezen en te bidden. We zullen de vruchten ervan meteen ervaren.
Naast het samenkomen rond de bijbel is het contemplatief gebed of het meditatief gebed een unieke mogelijkheid om dicht bij God te zijn. In het contemplatief of innerlijk gebed proberen wij het volkomen stil te maken in en om ons heen. Zonder woorden en gedachten proberen wij ons open te stellen voor het mysterie van God. Het paradoxale van het innerlijk contemplatief gebed is dat het ons verenigt met God, de medemens en de schepping op een tot nog toe ongekende wijze.

Vertaal deze boodschap
Niet iedereen spreekt Nederlands. Neem de tijd om deze boodschap en andere relevante boodschappen over covid-19 te delen met uw vrienden, personeel, buren in een taal die ze verstaan.

OMHOOG Jaargang 64, editie 25, 28 juni 2020Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: