Thuis bidden

Melvin Mackintosh –

Kerken dicht
Net toen we dachten dat de COVID-19-maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, versoepeld zouden worden, ging de teller van geïnfecteerde personen in Suriname omhoog. De dag voor het hoogfeest van Pinksteren kregen kerken toestemming om in plaats van met maximaal 50 personen tot 250 personen toe te laten in de vieringen in de kerken. In alle haast werd dat teruggedraaid, maar het lukte alle kerken niet om deze mededeling op tijd te brengen aan hun parochianen. Op de zondag van Pinksteren moesten bij sommige kerken mensen weggestuurd worden. Dat dit wrevel wekte, is begrijpelijk.
De COVID-19-maatregelen zijn verscherpt en kerken zullen helaas weer hun deuren dicht moeten houden. Er wordt weer een beroep gedaan op eenieder om de geestelijke communie te ontvangen, om thuis in gebed te gaan en om gebruik te maken van de livestreaming van verschillende parochies via hun Facebookpagina’s. De uitzending van de heilige mis vanuit de studio van Apintie TV werd na twee weken onderbreking weer op het schema geplaatst.
Vlak voor de Goede Week had het bisdom Paramaribo aan de hand van Paul Tjon Kiem Sang, kanselier, een pamflet doen uitgaan waarin richtlijnen, tips en uitleg werden gegeven voor een goede voorbereiding en om de livestreaming en uitzendingen op tv intens mee te vieren. Ik herhaal deze uitleg hieronder opdat het u mag helpen om niet slechts een toeschouwer op afstand te zijn maar een nauw betrokken participant in de viering via livestreaming.

Samen met huisgenoten
Om de vieringen zo goed mogelijk te beleven via televisie, radio, pc of mobiele apparaat is het van belang dat u zich goed voorbereidt. Neem een half uur of minstens een kwartier voor de aanvang van de viering stilte, ga in gebed en/of mediteer op de lezingen van de viering. U mag ook de rozenkrans bidden of een gewetensonderzoek doen. Belangrijk is dat u innerlijk tot rust komt. Meditatieve muziek kan daar ook goed aan bijdragen.
Hoe u zich ook voorbereidt, kies wel een plek hiervoor uit die u tot gebedsruimte maakt. Het kan ook een hoekje zijn in uw woonkamer. Een tafeltje of kastje, een wit kleed eroverheen en daarop een of meerdere kaarsen en uw bijbel. Een bloemetje erbij mag ook. Indien u over een kruisbeeld beschikt, plaats dat dan prominent erbij. Uw gebedsruimte is gereed!
Thuis bidden is veel beter met huisgenoten: samendoen, dat is communie. Het is daarom goed om vooraf aan het thuisgebed af te stemmen met elkaar en de voorbereidingen ook gezamenlijk te doen. Meezingen en meelezen worden van harte aanbevolen. De lezingen worden dagelijks op de Facebookpagina van bisdom Paramaribo geplaatst. Of u kunt googelen op lezingen van vandaag. Zorg ervoor dat u een bijbel bij de hand heeft.
Indien er anderen aanwezig zijn die niet per se zullen meedoen, kunt u afspreken dat zij wel ertoe bijdragen dat de omgeving verder stil is. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk elkaars gevoelens en overtuigingen worden gerespecteerd, vooral binnen het huis.
Om de participatie te vergroten, is het goed om de lezingen mee te lezen en de liederen mee te zingen. Het is van harte aanbevolen dat u thuis dezelfde houding aanneemt als in de kerk, zoals staan, knielen of zitten op de geëigende momenten.

Geestelijke communie
Artikel 1389 van de catechismus van de katholieke kerk zegt: ‘De kerk beveelt […] de gelovigen […] ten zeerste aan op alle zon- en feestdagen de heilige eucharistie te ontvangen, of nog vaker, zelfs iedere dag’, omdat de communie onze vereniging met Christus doet groeien, ze verwijdert ons van de zonde en ze brengt de eenheid van het mystieke lichaam – de Kerk – tot stand.
Helaas kunnen wij in de huidige situatie juist aan deze aanbeveling van de Kerk buiten onze schuld om geen gevolg geven. Gelukkig biedt de Kerk ons in dergelijke extreme situaties het alternatief van de geestelijke communie. Wij spreken daarbij ons geloof uit in Jezus’ aanwezigheid in het sacrament van de eucharistie, en het verlangen om Hem in ons hart te ontvangen.
Eerlijke, geestelijke communie schenkt ons de genade die wij zoeken. Het is een echt delen in het lichaam en bloed van Jezus (onvolmaakt totdat wij weer daadwerkelijk de communie kunnen ontvangen).
Om de ontvangst van de geestelijke communie te ondersteunen, kunnen wij daarvoor een speciaal gebed bidden:

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

of:

Heer Jezus Christus, wij kunnen U nu niet ontvangen in Uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken U om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door Uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens Uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken U, Heer voor Uw zegeningen en genaden die U ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Intussen bieden steeds meer parochies livestreaming van de dienst in hun kerk aan. Volg de mededelingen via onze websites (www.bisdomparamaribo.org en http://www.omhoog.org) en social media voor updates en aanvullende informatie.

OMHOOG Jaargang 64, editie 22, 7 juni 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: