Vertrouwen

Chequita Goedschalk –

Crisis
Vertrouwen, wat een woord. Wat is vertrouwen? Als we het in Google opzoeken zien we heel veel definities. In het woord vertrouwen komen we het woord trouw tegen. Trouw, ja wat is dat? Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, vasthoudendheid of het zich houden aan een verbintenis, band of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en ontrouw intreedt, kan sprake zijn van verraad. Dit geeft Wikipedia als definitie.
Je hoort vaak: ik ben trouw aan mezelf, mijn partner en mijn ouders; nooit erbij stilgestaan wat het betekent of wat de consequenties ervan zijn? We zijn nu in een crisis in Suriname, waar iedereen zal moeten of kunnen vertrouwen op zijn medemens, hetzij verzorgingspersoneel, doktoren, het covid-19 managementteam of zelfs eigen familie of vrienden. Wat als al deze mensen nu ineens verraad plegen? Ik wil er niet eens aan denken. Wat als wij niet trouw zijn aan onszelf en flink erop losslaan? De gevolgen zullen niet te overzien zijn. En toch heb je stoeren ertussen die denken: ach, het overkomt mij toch niet, dus eventjes naar die poku, naar dat feestje, wat gezelligheid hebben, you only live once.

Vertrouw op Hem
Waar blijft het vertrouwen dan dat we hebben in onze Heer? Als we op Hem vertrouwen kan het ook gezellig thuis zijn. Met vertrouwen in Hem kunnen relaties weer groeien, sterk worden. Wat zegt het woord vertrouwen ons in Wikipedia? ‘In sociologie en psychologie is de mate waarin twee groepen elkaar vertrouwen een maatstaf voor het geloof in de eerlijkheid en aardigheid van de ander. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld familiebanden, relaties, binnen bedrijven en andere sociale groepen. De gave van mensen om in te schatten of iemand te vertrouwen is, kan worden teruggevoerd naar een neurobiologische structuur en activiteit in de hersenen.’ Als ik naar deze definitie kijk, dan herken ik de relatie tussen mij en God. Ik vertrouw op Hem en weet zelfs dat Hij me niet in de steek zal laten. Een band die ik door de jaren heen met Hem heb opgebouwd. Een relatie waarvan ik zeker weet dat die niet breekt. Tuurlijk kan ik boos op Hem worden, denkende dat ik gelijk heb of wanneer ik denk dat een gebed nu verhoord moet worden. Wat zal Hij vaak denken: deze denkt even een gebed en hup het staat klaar. Nee, intussen weet ik dat dit niet werkt. Het werkt zoals Hij het wilt en wanneer Hij weet dat het ready is om het aan je te geven. Terwijl ik dit schrijf, denk ik aan twee vertrouwensspelletjes: het ene je blindelings in iemands armen laten vallen en het andere geblinddoekt om obstakels heen geleid worden. Zo is het ook bij God, laat je in vertrouwen blindelings leiden.

Het woord in de Bijbel
Ik heb natuurlijk ook in de Bijbel gezocht of het woord vertrouwen er staat en hoeveel keer. Voor we gaan kijken waar we het woord vertrouwen kunnen vinden, wil toch even kwijt dat de meeste Surinamers nu het vertrouwen kwijt zijn in onze regering. Hierop kan ik niet veel zeggen, alleen dat we moeten blijven bidden voor eenieder. En natuurlijk ook voor iedereen in wie ons vertrouwen is geschaad. Samen met God kunnen we zeker hieraan werken en ervoor gaan. Hierbij heeft God ons hulp gegeven met de woorden die Hij ons in de Bijbel heeft laten optekenen. Lees en bid mee.
En wel 52 keer.
Jeremia 17,7-8; Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
Spreuken 3,5-6
Psalm 56,4
Spreuken 16,3
Jesaja 43,2
Psalm 143,8
1 Johannes 5,14
Psalm 91,1-2
2 Korintiërs 5,7
Jakobus 1,6
Psalm 62,7
Psalm 121,3
Matteüs 6:26
Psalm 145,18
Hebreeën 13,6
Spreuken 29,25
Psalm 73,25
Hebreeën 13,5
Filippenzen 4,19
Spreuken 16,20
1 Johannes 4,16
Psalm 56,5
Psalm 37,3
Psalm 31,20
1 Johannes 4,1
Gaan we de komende dagen kijken hoe we ons vertrouwen kunnen herstellen in God en vooral in onszelf, maar ook in onze naasten? Geef het vertrouwen niet op!

OMHOOG Jaargang 64, editie 13. 5 april 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Compliment Chequita!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: