BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

Thema: Laat u zich ook vinden?

Pasen is voor de Christenen de kern van het evangelie, die blijde boodschap, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan! Het kenmerkende bij Pasen is de verschillende persoonlijke ontmoetingen tussen de verrezen Heer en zijn discipelen.

De Kerk is een plaats van ontmoeting, waarbij wij samenkomen en Gods aangezicht zoeken, blijk geven van onze dankbaarheid voor al Zijn weldaden, Hem loven en prijzen. Maar het is ook een plaats van samenkomst om schuldbelijdenis te doen en onze noden aan de Heer voor te leggen, omdat wij geloven dat God bij machte is ons te hulp te komen, en dat hij dagelijks voor ons zorgt.

Nu de kerkdeuren nog voor enige tijd gesloten zijn vanwege het gevaar voor verspreiding van het zeer gevaarlijke coronavirus, moeten wij des te meer doorgaan om elkaar te ontmoeten via sociale media. De angst om besmet te worden met het virus is duidelijk zichtbaar in de ogen van vele mensen. Het doet ons denken aan de broosheid van het leven, aan ons tijdelijk verblijven in deze wereld. Angst om dood te gaan, angst voor de toekomst die zo onzeker is, ook in financieel opzicht. Helaas helpt de politieke en economische situatie in het land niet om die angst weg te nemen, vanwege de hoge prijzen in de winkels alsgevolg van de hoge valutakoers. Ook het enorm wantrouwen dat er heerst onder de gemeenschap naar mate de dag van de verkiezingen nadert, is onvoorstelbaar en vormt geen goede basis voor de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Hebben wij voldoende door hoeveel mensen in angst leven, om niet te spreken over hoevelen in paniek zijn? Angst voor de dood kan tal van geestesziekten veroorzaken. Wij hopen en bidden dat u door de paasboodschap weer hoop krijgt. Pasen is een wonderlijk gebeuren waarin het leven het wint van de dood. Wij mogen met Pasen onze blik nadrukkelijker richten op de Levensvorst die de macht van de dood verbroken heeft, en eeuwig leven aan het licht heeft gebracht.

De teksten van de evangeliën, zijn afkomstig van ooggetuigen, die ons vertellen wat er op de paasmorgen gebeurd is en wat dat voor ons betekent. Zij vertellen ons dat het pas echt Pasen is wanneer wij een ontmoeting met Jezus hebben, de Opgestane Heer uit de dood. Wij staan stil bij de ontmoeting van Jezus met Maria van Magdala, waaruit blijkt dat de Levende Jezus erop uitgaat een ontmoeting met ons te hebben.
Maria die eerder door Jezus bevrijd werd van zeven demonen, heeft Christus gevolgd met alles wat ze had. Hij had haar van haar angsten bevrijd. En Maria was een ander mens geworden. Jezus was de liefde van haar hart, want ze had haar leven aan Hem te danken!

Maria zit op paasmorgen bij het lege graf van Jezus te huilen om de dood van haar geliefde Heer. Ze is verblind door het verdriet. Haar tranen brengen haar in een isolement. Terwijl zij nog op zoek is, wordt zij door Jezus gevonden. Zij zoekt een dode die binnen in het graf lag, maar ze wordt gevonden door de Levende die buiten het graf staat!

“Maria!” Het is dezelfde stem die haar bevrijdde. Die het licht in haar donkere leven bracht. En zo wordt ze gehaald uit haar verdriet en ziet Jezus en roept het uit: “Rabboeni!” En in dat ene woord ligt al haar blijdschap en geloof samengevat. Rabboeni betekent: Mijn Meester. Opeens beseft ze het. Het is haar Heiland. Hij leeft! Maria! – Rabboeni! weinig woorden. Toch is er een hechte band. De band van de liefde. Maar het grootste wonder is dat Jezus haar opzoekt. De Opgestane Heer is nog steeds een Herder, die omziet naar zijn schapen.

Het is de vraag of wij ontvankelijk zijn voor die persoonlijke ontmoeting met de Heer. In die ontmoeting met de Heer breekt een nieuwe dag aan in uw leven, een nieuw begin. Hij bevrijdt u uit alle angst die u gevangen houdt. En Hij houdt van u.

Maria krijgt van Jezus een taak. Ze mag getuige zijn van een geweldige boodschap. Zo wil Jezus u en mij inschakelen om die boodschap door te vertellen, het goede nieuws van Pasen. Er zijn veel mensen, die zonder hoop leven in deze wereld. Geef rekenschap van de hoop die in u is. Net als Maria. En zij ging heen en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had.

De Heer is opgestaan, ja Hij is waarlijk opgestaan!

Bezinningsvolle paasdagen toegewenst!

Namens het Comité Christelijke Kerken,
Praeses, Ds. Desiré Peerwijk, ondervoorzitter
Paramaribo, 12 april 2020Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: