Op afstand maar toch nabij…

Beste gelovigen,

vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen kunnen de meesten van ons niet lijfelijk aanwezig zijn bij de vieringen van de Goede Week. Wij begrijpen heel goed dat, vooral in deze tijd van nood waarmee de wereld getroffen wordt, het verlangen om samen aanwezig te zijn bij de Heer en ons geloof te vieren heel groot is. Het bisdom wil u als trouwe kerkganger daarom enigszins tegemoet komen door enkele vieringen van de Goede Week live uit te zenden. U kunt dan gewoon in uw huiskamer toch intens meevieren. Hiervoor kunt u zich goed voorbereiden en in dit pamflet geven wij enkele tips en uitleg, die u kunnen helpen om niet slechts een toeschouwer op afstand te zijn, maar een nauw betrokken participant in de viering die u op het beeldscherm volgt.

Wij wensen u veel devotie toe in deze Goede Week.

Voorbereiden

Om de vieringen zo goed mogelijk te beleven via de televisie, radio of computer is het van belang u daarop goed voor te bereiden. U kunt minstens een half uur of een kwartiertje voor aanvang van de viering in stil gebed gaan en/of mediteren op de lezingen van de viering.

U mag ook de rozenkrans bidden of een gewetensonderzoek doen. Belangrijk is dat u innerlijk tot rust komt. Meditatieve muziek kan daaraan goed bijdragen.

Hoe u zich ook wilt voorbereiden, kies daarvoor een plek uit in uw huis die u tot gebedsruimte maakt. Het kan ook een hoekje zijn in uw woonkamer. Heeft u een tafeltje of kastje beschikbaar, bedek die dan met een wit kleed en plaats daarop een kaars (of meerdere) en uw bijbel. Een bloemetje erbij mag ook. Indien u over een kruisbeeld beschikt, plaats die dan prominent erbij en uw gebedsruimte is gereed.

Samen met huisgenoten

Het mooiste van het thuisgebed is wanneer wij het samen doen met onze huisgenoten. Het is daarom goed om vooraf hierover met elkaar af te stemmen en de voorbereidingen dan ook gezamenlijk te doen. Meezingen en meelezen is ook ten zeerste aanbevolen en daarom zullen wij vooraf de orden van dienst, met de te zingen liederen, publiceren via onze website en social media. Dit geldt tevens voor de lezingen van iedere viering. Zorg dus ervoor dat u een bijbel bij de hand heeft.

Indien er anderen aanwezig zijn die niet per sé zullen meedoen kunt u afspreken dat zij wel ertoe bijdragen dat de omgeving verder stil is. Wij willen zoveel mogelijk elkaars gevoelens en overtuigingen respecteren, vooral binnen het gezin.

Interactieve participatie

Om het gevoel van deelachtig zijn te vergroten geven wij u de lezingen en liederen van de verschillende vieringen, zodat u kunt meelezen en meezingen. Het is van harte aan te bevelen dat u thuis dezelfde houdingen aanneemt als in de kerk, zoals staan, knielen of zitten op de geëigende momenten.

Geestelijke communie

Artikel 1389 van de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “De kerk beveelt […] de gelovigen […] ten zeerste aan op alle zon- en feestdagen de heilige Eucharistie te ontvangen, of nog vaker, zelfs iedere dag,” omdat de communie onze vereniging met Christus doet groeien, het verwijdert ons van de zonde en het brengt de eenheid van het mystieke lichaam – de kerk – tot stand.
Helaas kunnen wij in de huidige situatie juist aan deze aanbeveling van de kerk, buiten onze schuld om, geen gevolg geven. Gelukkig biedt de kerk ons in dergelijke extreme situaties het alternatief van de geestelijke communie. Wij spreken daarbij ons geloof uit in Jezus’ aanwezigheid in het sacrament van de Eucharistie, en het verlangen om hem in ons hart te ontvangen. Eerlijke geestelijke communie schenkt ons de genade die wij zoeken. Het is een echt delen in het lichaam en bloed van Jezus (onvolmaakt totdat wij weer daadwerkelijk de communie kunnen ontvangen). Om de ontvangst van de geestelijke communie te ondersteunen kunnen wij daarvoor een speciaal gebed bidden:

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

of:
Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade. Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Volg nauw de mededelingen via onze websites (www.bisdomparamaribo.org en http://www.omhoog.org) en social media voor updates en aanvullende informatie.


U kunt de brochure hier downloaden:

Hieronder de orde van de dienst op Palmzondag:Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: