Gesterkt door God, vervuld van Jezus, uitgerust met de H. Geest

Rosanda Courtar –

Retraite KCV 2020
Jouw relatie met God uit zich het best in gebed. Een zin uit de eerste sessie van inleider zuster Boomiki op de bezinningsdag voor werkers van de Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname (KCV). Deze werd op 1 februari jl. in tegenstelling tot wat we gewend zijn, niet gehouden in het dienstencentrum van de KCV aan de Awaradam, maar in Asewa Otono. Dit mede doordat er meer deelnemers waren dan Awaradam qua accommodatie aankan. Voor deze bezinningsdag reisden namelijk ruim 95 participanten af uit stad en district, waarbij de groepen uit Abadoekondre, Albina en Moengo het langst onderweg waren.
Zuster Boomiki riep ons op onze harten open te stellen voor God wanneer we bidden. Lang knielen, vele kaarsen en wierook maken niet dat je gebed echt is. We moeten onze gevoelens, onze dank, onze problemen, alles kunnen uiten door ze te vertellen aan de Heer. Begin je gebed met Hem te danken onder alle omstandigheden. Wij geloven dat God almachtig is. Dat wil zeggen dat niets buiten Zijn wil gebeurt en dat niets een verrassing voor God is. En aangezien Hij in Zijn woord zegt dat alle dingen ten goede komen aan ons die van Hem houden, dan kunnen we zelfs in de moeilijkste situaties concluderen dat Hij er een bedoeling mee heeft.

Jezus leert ons bidden
We begrijpen het niet, maar we moeten ons vertrouwen in God tonen. Als we echt een relatie met onze levende God hebben, dan betekent dat dat we regelmatig contact met elkaar hebben. Bid dus zonder ophouden. Vertel God de gehele dag door wat je bezighoudt. Bij het bidden is onze houding ook belangrijk. Naderen we God nederig of nemen we vol trots plaats op een troon naast Zijn troon? Vooral voor werkers in Gods wijngaard is trots een bekende val. We moeten ervoor waken en elkaar durven aanspreken daarop: no las’ Masra ini a wroko fu Masra.
Zuster Boomiki gaf aan dat als we Jezus volgen we op de goede weg zijn, ook waar het bidden betreft. Jezus bad altijd net voor een beslissend ogenblik in Zijn zending. Doen wij dat ook? Meestal nemen we beslissingen en vragen God deze te zegenen. We schrijven de cheque uit en vragen God even snel te tekenen. Het moet echter andersom zijn: we moeten een blanco cheque ondertekenen en God vragen welk bedrag Hij daar wilt invullen. Met andere woorden, we moeten onze stappen in Gods handen leggen en ze door Hem laten leiden. Als we God vragen wat Zijn wil voor ons is en Hij geeft ons die om te doen, dan kunnen we er 100% op vertrouwen dat Hij ons zal steunen. Jezus leert ons bidden: Laat Uw wil geschieden. Laten we ook zo proberen te bidden. Laten we veel verdragen voor de Heer. Zuster Boomiki gaf het volgende voorbeeld: “Iemand in de gebedsgroep heeft iets gedaan wat je niet aanstaat, dus beslis je niet meer naar de gebedsgroep te gaan. Ga je om de persoon of ga je om Jezus?”

Stil zijn voor God
Vanuit het thema bidden maakte de inleider een naadloze aansluiting op het thema meditatie. Als je in Gods wil staat, dan loop je de voor jouw uitgestippelde weg naar Zijn doel met jouw leven. En alleen jij kan jouw pad bewandelen. Maar om te weten wat Gods wil is, moet je Zijn geboden kennen, ernaar leven, maar ook luisteren naar wat Hij tegen jou zegt. Kun je nadat je God hebt verteld over alles waar je mee zit ook stil zijn voor Hem? Het stil maken in jezelf om Zijn stem te horen? Meditatie kan ons hierbij helpen. We hebben het dan uiteraard niet over yoga, die zich niet met Christus bezighoudt, maar met christelijke meditatie. Hierbij ga je biddend op zoek naar de Waarheid van God, Jezus, het Woord van God. Vraag God eerst de genade om je te tonen waaraan Hij wil dat je werkt. Zo kom je op een onderwerp of een woord; een vraag waarop je kunt mediteren, bijvoorbeeld hoe kan ik Gods naam bekendmaken onder mijn familie? Je kan ook de bijbel raadplegen om bijvoorbeeld een passende bijbeltekst te vinden. God zal je antwoorden geven, waar jijzelf niet op zou komen. Belangrijk is dat je op concrete uitvoerbare acties uitkomt. Vanuit de liefde die God zelf is, zal alles wat je vanuit de meditatie doet uit liefde gedaan worden. En daardoor krijgt het Gods zegen.

Wij gaan, maar zijn nimmer alleen
Voor wij de dag afsloten en onze missie voor 2020 verder zetten, droeg pater Ike de eucharistie op. We mochten Jezus’ Lichaam en Bloed tot ons nemen. Het was een plechtige dienst, waarbij God ons voor vertrek naar huis wil herinneren dat Hij nooit slaapt. Hij is er altijd, ook als we denken dat Hij er niet is, omdat onze omstandigheden als een storm om ons heen woeden. Dit vraagt een groot geloof van ons. Dat we geloven dat Hij er is, dat Hij ons kán en wíl redden. Wanneer wij in onze nood luid om onze Redder roepen, zal Hij zich altijd openbaren. Hij zal altijd antwoord geven en onze storm met een kort maar krachtig woord tot bedaren dwingen. 1 woord van onze Heer en wij zijn met Hem meer dan overwinnaar. We mochten echt aan de voeten van de Heer vertoeven, samen met Hem om de berg in de rust gaan. Het doel van de retraite, jezelf als werkers voeden en opladen om de rest van het jaar weer actief te zijn in dienst van de Heer, is daarmee zeker behaald. In de profetieën aan het begin van de dag belooft God ons rust, vrede en vreugde. Hij zegt ons niet alle werk op te pakken, maar ons daarin door Hem te laten leiden. Hij spoort ons aan alle zorgen in Zijn capabele handen te leggen, zodat we gesterkt en bemoedigd door kunnen gaan. En zoals we van onze machtige God weten, wat Hij beloofd heeft, dat doet Hij.

OMHOOG Jaargang 64, editie 08, 1 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: