Leerlingen St.-Ludwinaschool over Aswoensdag

Wij vroegen leerkrachten van verschillende katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover wat op te schrijven. Aswoensdag is op 26 februari a.s. en markeert het begin van de vastentijd. Hieronder de opstellen van enkele leerlingen van de St.-Ludwinaschool.

Jaizz Maayen, klas 5a
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de veertig dagen durende vastentijd, die loopt tot en met paaszaterdag, ook stille zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.

Roshela Lont, klas 5b
Aswoensdag is een katholieke feestdag. Het begint na carnaval en duurt veertig dagen vóór Pasen. In deze tijd staan we stil bij een aantal zaken in ons leven. De as wordt gemaakt van de takken die het vorig jaar bij Palmzondag gebruikt waren bij het palmfeest. De takken worden verbrand tot as. Met deze as wordt een kruisje op het voorhoofd getekend, dat betekent: ik maak fouten, ik ben een zondaar, maar ik wil bij Jezus horen. We belijden dat we van stof zijn en tot stof zullen wederkeren. De as wordt gezegend; dan krijg je een kruisje op het voorhoofd.

Gillian Coulor, klas 5a
Aswoensdag is een katholieke feestdag die door christenen gevierd wordt. Aswoensdag valt elk jaar op de woensdag na carnaval. Deze periode noemt men veertigdagentijd. In deze tijd ga je tonen dat je spijt hebt van je fouten en verklaren dat je een beperkt mens bent. Waarom men as gebruikt voor een askruisje is omdat mensen uiteindelijk van stof zijn. Op deze Aswoensdag wordt er een dienst gehouden en dan krijgt iedereen een askruisje.

Ivraisa Siebendie, klas 5b
Aswoensdag is de eerste woensdag na carnaval en is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen. Aswoensdag is ook een dag van boetedoening waarbij de mensen een kruisje van as op hun voorhoofd krijgen. Zo tonen zij berouw over hun zonden. Aswoensdag is een gebeurtenis in de katholieke kerk. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober. Het vasten laat ons denken aan Jezus in de woestijn. Op Aswoensdag is er een kerkdienst.

Roquesha Mac andrew, klas 6b
Aswoensdag is de eerste woensdag van de veertigdaagse periode voorafgaand aan Pasen. De vastentijd herinnert de katholieken aan de tijd dat Jezus in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Op woensdag is er een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen, voor het altaar staan en van de priester een kruisje van as op het voorhoofd krijgt met de woorden: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult u wederkeren”. As is een teken van menselijke gebrekkigheid. As is ook een teken van nieuw leven.

OMHOOG Jaargang 64, editie 07, 23 februari 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: