Leerlingen I.P.J. Berkenveld over Aswoensdag

Wij vroegen leerkrachten van verschillende katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover wat op te schrijven. Aswoensdag is op 26 februari a.s. Hieronder de opstellen van enkele leerlingen van de I.P.J. Berkenveldschool.

Gia Salik
Aswoensdag is de dag na carnaval. Het is de dag waarop sommige gelovigen naar de kerk gaan om een askruisje te halen bij de pater. De as is van gedroogde palmbladeren van het vorige jaar. En vanaf deze dag bereiden we ons voor op de veertig dagen, de vastentijd. In deze periode herdenken wij de tijd toen Jezus veertig dagen in de woestijn was. We eten in deze tijd minder vlees en vooral minder snoep. En vanaf Aswoensdag moeten wij rustig blijven. Veertig dagen na Aswoensdag volgt Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Palmzondag. Ik vind het braaf van Jezus dat hij veertig dagen in de woestijn heeft kunnen overleven zonder eten. En daarom ben ik dankbaar dat ik hem heb als mijn God en ik sta trots bij de pater om het kruisteken te halen en tot Jezus te bidden.

Siara Bleau
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen, de vastenperiode en op deze dag begint de voorbereiding naar Pasen. Aswoensdag is de dag na carnaval. Aswoensdag is een katholieke dag. Deze dag is een boeteviering en de mensen die willen, kunnen naar de kerk gaan om een kruisje van as bij de pater te halen. Dit kruisje is van as van palmen die het jaar daarvoor gebrand zijn. Tijdens de vastentijd gaat men minder zoet en vlees eten. Tijdens deze tijd gaan we extra bidden en proberen onszelf te verbeteren van al onze fouten en zonden. Wij vasten veertig dagen, omdat Jezus ook veertig dagen in de woestijn heeft gevast. Jezus heeft al deze veertig dagen kunnen volhouden, omdat Hij veel geloof had. Wij kunnen ook snel door deze tijd gaan als wij geloven in Jezus en Zijn evangelie.

Zaïnah Bruma
Aswoensdag is de dag van het vasten. Aswoensdag is de dag na carnaval. Het is de dag waarop gelovige christenen naar de kerk gaan om een askruisje bij de priester te halen. Ze krijgen een kruisje van as getekend op hun voorhoofd. Het as van de kruisjes is gemaakt van de gebrande palmen van het jaar daarvoor. Door de kruisjes herinnert de priester de mensen dat ze van stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Het is de dag van boetedoening waarop de rust begint. Aswoensdag is de voorbereiding op de veertig dagen vastentijd toen Jezus in de woestijn aan het vasten was. Jezus heeft het veertig dagen zonder te eten volgehouden in de woestijn. Daar ontmoette hij ook de duivel die hem wilde verleiden, maar Jezus hield het vol tot het einde van die veertig dagen. Jezus had God Zijn Vader lief en gehoorzaamde Hem. In die veertig dagen eten de gelovige mensen geen vlees en bidden ze veel.

Christel Forst
Aswoensdag is de eerste dag na carnaval. Het is ook de dag van boetedoening. Op deze dag gaan de meeste mensen naar de kerk om van de priester een askruisje op hun voorhoofd te krijgen, gemaakt van de verbrande palmen van de Palmzondag van het vorige jaar. Dit kruisje krijgen we van de pater als herinnering dat wij niet onsterfelijk zijn, maar dat wij allemaal ooit eens dood gaan en de pater zegt ons: wij zijn van stof en tot stof zullen we wederkeren. Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen vastentijd. In deze periode gedenken wij de veertig dagen die Jezus Christus in de woestijn heeft gelopen zonder eten en drinken. In deze periode komen wij tot rust en moeten wij aan al onze zonden denken en om vergiffenis vragen aan God. Ik wil mensen ook vertellen over Jezus Christus en Aswoensdag en de veertig dagen vastenperiode.

Christina Hartman
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen vastentijd. En de christenen gaan dan naar de kerk om het askruis te ontvangen. De palmen die het jaar ervoor waren gebruikt op Palmzondag worden dan gebrand. De as wordt dan even natgemaakt met water en op het voorhoofd geplaatst door de priester met de woorden: als as bent u op aarde gekomen en als as zult gij wederkeren. Aswoensdag is niet alleen de eerste dag van de veertig dagen vastentijd maar ook de boeteviering. We gedenken dan onze zonden en fouten. De dag voor Aswoensdag wordt carnaval volledig gevierd. De veertig dagen zijn een herdenking aan de veertig dagen die Jezus Christus zonder eten en drinken in de duisternis was. En Jezus werd dan getest door de duivel. Het askruis is om ons te herinneren dat wij niet onsterfelijk zijn. Boetedoening is niet alleen om één dag onze zonden te gedenken, maar om veranderingen te brengen door meer te geloven.

OMHOOG Jaargang 64, editie 06, 16 februari 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: