Hoop en geloof gaan hand in hand

Wielfred T. Tjin A Tam –

Week van gebed voor eenheid
Middels een prachtig gekleurde flyer werden de christenen en andere belangstellenden van de cluster Noord, omvattende de EBGS-gemeenten van de Combé, Duta Wajana, Rogatekerk, kerk Geyersvlijt en de r.-k. parochie Noord, van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de oecumenische viering op dinsdag 21 januari jl. in de H. Driekoningenkerk aan de Verlengde Mahonielaan in verband met de Week van Gebed voor eenheid onder de christenen. Het thema voor de week was buitengewoon. Het materiaal voor dit jaar is voorbereid door kerken in Malta. De jaarlijkse gebedsweek vond plaats van 19 tot en met 26 januari 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. In deze gebedsweek werden wij daarin meegenomen.
Onder het zingen van het intochtslied ‘Samen in de naam van Jezus’ liepen dominees, pater, lectoren, assistenten en vertegenwoordigers van de clustergemeenten in processie de kerk binnen. Het thema van deze 3e dag in de gebedsweek was HOOP. De orde van de dienst – voor de ruim 350 aanwezigen was deze goed te volgen in het overzichtelijke programmaboekje – werd vlot afgewerkt door de dominees Dave Pawironadi, Ingrid Nortan-Uden, Rudie Castillion en pater Kumar Irudayasamy geassisteerd door de zusters Astrid, Anne, Mariana en Danja. Het Salvatorkoor onder leiding van Sandra de Boer, op keyboard begeleid door zuster Christine FCh, luisterde de dienst op met prachtige koorzang en ondersteunde bij de samenzang. Voor de eerste keer heeft het koor het themalied ‘Bijzonder vriendelijk’ niet onverdienstelijk ten gehore gebracht. De lezingen van deze dienst: 1e lezing Hand. 27, 22 en 24, tussenzang Ps. 27 De Heer is mijn Licht en mijn Leidsman en de evangelielezing Mt. 11, 28 – 30.

Hoop is zekerheid
Vol overgave verhaalde ds. Ingrid Nortan over buitengewone vriendelijkheid uit Hand. 28 als thema van de gebedsweek 2020 en over het dagthema HOOP, beide in de context van de lezingen. Als mensen zijn wij gewoonlijk al vriendelijk, maar als christenen moeten wij ons meer dan normaal vriendelijk gedragen, we moeten buitengewoon vriendelijk zijn. Zij haalt Filippenzen aan waar Paulus spreekt over ‘uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn, u moet onder alle omstandigheden vriendelijk zijn’. In Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10 is verder te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. HOOP in de gewone betekenis van het woord is een wenselijkheid, is een onzekere verwachting. HOOP in de christelijke context is een zekerheid. HOOP en GELOOF gaan hand in hand.
In het verhaal van Paulus’ schipbreuk weet hij dat zijn leven veilig is in de handen van God. Een engel had hem dat zelf verteld. Het is vanuit dit geloof in God en het vertrouwen op Zijn leiding dat hij ook zijn medereizigers hoop kan bieden op de goede afloop. In het verhaal zijn er verschillende groepen aan boord, in totaal 267 man: de bemanningsleden van het schip, een Romeinse centurion met zijn soldaten en de gevangenen die zij vervoeren. Maar Paulus weet wonderwel de vrede tussen deze groepen te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de omstandigheden hen samenbinden en onder zijn leiding delen ze met elkaar het brood. Laten wij al onze zorgen neerzetten bij de levende God, laten wij hopen, geloven en dankbaar zijn en laten wij Zijn vriendelijkheid uitdragen. Amen.

Treffende symboliek
Een ander plechtig moment beleefden de aanwezige gelovigen bij het onderdeel samen bidden. Ds. Rudie Castillion sprak aan het begin: ‘Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de stormen van het leven. Gezien de moeilijkheden erkennen wij de noodzaak om samen te werken en onze krachten te bundelen. Laten wij bidden’. Onder het bidden liepen heel sereen vanuit de sacristie aan weerszijden van het midden bankenblok vier om vier assistenten/vertegenwoordigers van de clusterkerken naar voren tot vóór het priesterkoor met in hun handen een pagaai waarop een themawoord van de gebedsweek 2020. Telkens na een voorbede door de lector bracht een draagster haar pagaai naar voren en plaatste die in de boot op het priesterkoor: zuster Mildred bracht Verzoening, zuster Nelly plaatste Verlichting, zuster Marléne bracht Hoop en zuster Ires schoof aan met Vertrouwen. Zuster Ingrid plaatste Kracht, zuster Siti bracht Gastvrijheid, zuster Carmelita plaatste als voorlaatste Bekering en zuster Harriëtte sloot de rij af met Vrijgevigheid. Een prachtig beeld, een treffende symboliek refererend aan de centrale bijbeltekst voor deze gebedsweek: het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Ds. Rudie eindigde met: ‘Dit bidden wij ook voor de kerken en de overheid op Malta om verzoening en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering en kracht, gastvrijheid en vrijgevigheid’. De zending en zegen werden gedaan door ds. Ingrid Nortan-Uden. Het slotlied was ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Na deze mooie, inspirerende en bemoedigende viering was er een receptie voor de aanwezigen op het kerkplein. Onder het genot van lekkere hapjes en verfrissende drankjes praatten zij nog na. Het was een prachtige avond.

OMHOOG Jaargang 64, editie 05, 9 februari 2020Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: