Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons

Chequita Goedschalk –

Van 19 t/m 24 januari werd de week van gebed voor eenheid onder de christenen gehouden. In clusterverband werden verspreid oecumenische diensten gehouden met een centraal thema. Op woensdag 22 januari jl. mocht de Heilige Familiekerk gast zijn voor de cluster van kerken in Zorg en Hoop. In de viering hebben geparticipeerd pater G. Woei A Jin, ds. N. Neslo-Claver, ds. D. Dokman, ds. G. Zinhagel, ds. D. Rhode en pater I. Romanus. Na de viering kregen de aanwezigen een natje en droogje.

Buitengewone vriendelijkheid
Het thema voor deze avond was uit Handelingen 28,1,2 en 7 gastvrijheid: toon buitengewone vriendelijkheid. Het buitengewone stond centraal tijdens de hele week van gebed. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagde de week van gebed ons uit te streven naar meer dan het gewone. De centrale bijbeltekst komt voor in het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek van dit jaar voorbereid.

Creatief
De viering werd geopend door pater Woei A Jin. Bij binnenkomst zag men een boot, die moest de boot voorstellen waarmee er naar Malta was afgereisd. De visualisatie van de voorbeden was heel creatief: op roeispanen was de nood van het gebed aangebracht. Deze werden door misdienaars naar voren gebracht en bij de boot geplaatst. De boot was ook een symbool, omdat we als mens niet opgewassen zijn tegen alle stormen van het leven. En een boot kan pas vooruit wanneer wij allen samen roeien. Gezien de moeilijkheden erkennen wij de noodzaak om samen te werken en onze krachten te bundelen. De noden waarvoor er gebeden is, zijn: verzoening, verlichting, hoop, vertrouwen, kracht, gastvrijheid, bekering en vrijgevigheid.

Gastvrijheid
De lezingen voor die avond waren psalm 46, epistellezing Handelingen 28:1-2,7 en de evangelielezing Lucas 14:12-24. De overweging werd gedaan door ds. Neslo-Claver. Ik hou enkele zinsneden voor uit de overweging. Gastvrijheid verwijst naar de relatie tussen gast en gastheer/gastvrouw. Indien er sprake is van een gastvrije relatie, ontvangt de gastheer/gastvrouw de gast met welwillendheid. Oorspronkelijk was gastvrijheid eerder een zaak van het beschermen en het aanbieden van voedsel. De westerse connotatie van het begrip slaat tegenwoordig voornamelijk op etiquette en het vermaken van de gast. Wel wordt gastvrij zijn nog steeds geassocieerd met het tonen van respect voor de gast, het voorzien in diens noden en het behandelen van de gast als een gelijke. Culturen en subculturen bepalen de mate waarin van de gastheer verwacht wordt zich gastvrij op te stellen ten aanzien van vreemden.

Liefdevolle vriendelijkheid
Het evangelie leert ons dat wanneer wij zorgen voor hen die in nood verkeren, wij liefde voor Christus zelf laten zien (zie ook Matteüs 25,40). Bovendien brengen we ons hart in overeenstemming met het hart van God als we liefdevolle vriendelijkheid tonen aan de zwakken en ontheemden. In Gods hart nemen zij een speciale plaats in. Of het nu mensen zijn uit andere culturen of met andere overtuigingen, immigranten of vluchtelingen – wanneer wij buitenstaanders verwelkomen hebben we Christus zelf lief en hebben we lief zoals God liefheeft. Als christenen zijn we geroepen om te handelen vanuit geloof, om uit te reiken met Gods omarmende liefde. Ook naar hen die we moeilijk kunnen liefhebben.

Hier ben ik Heer, hier zijn mijn oren,
geopend om U te verstaan,
verlangende om te vernemen
waar U mij zegt te gaan.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn handen,
geopend opdat U ze vult;
ze zijn voor U om te gebruiken
waar U ze hebben wilt.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in uw licht de weg te zoeken
waar ik de naaste vind.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn lippen,
geopend want een lied begint,
het is voor U dat ze bewegen,
dat ik van liefde zing.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn voeten,
gekomen ver bij U vandaan;
hier ben ik Heer, U hebt geroepen,
zeg mij waarheen en ik zal gaan.. Amen

OMHOOG Jaargang 64, editie 05, 9 februari 2020Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: