Leidinggeven als Nehemiah

Pater Doris Weewee –

Nehemiah 2,11-20. Het boek toont ons hoe Nehemiah delicate zaken behandelde. In deze sectie zien we de kracht die leiderschap heeft om Gods werk gedaan te krijgen. Nehemiah modelleerde de principes van groot leiderschap. Vandaag de dag is de uitdaging voor ons allemaal om deze principes te zien en te gebruiken in onze eigen leiderschapsgebieden. Grote leiders bereiden zich persoonlijk voor om Gods werk te doen.

God voorzag
Er zijn drie soorten mensen in de wereld: mensen die dingen doen gebeuren, mensen die kijken wat er gebeurt en mensen die zich afvragen wat er gebeurt. In welke categorie zou je Nehemiah zetten? En jezelf? Hij is een van de meest inspirerende personages van de Bijbel. Hij is een levende getuigenis van wat gewone mensen kunnen doen als ze genoeg zien om te zorgen, genoeg om te huilen, genoeg om te bidden om te handelen. Als dat gebeurt, worden mens en God partners om geweldige dingen te doen. God voorzag Nehemiah van alles wat hij nodig had om het werk van de wederopbouw van de muren van Jeruzalem te volbrengen, inclusief toestemming om zijn positie in het paleis te verlaten, een koninklijke escort naar de stad Jeruzalem en toegang tot de bossen van de koning voor bouwmaterialen. Maar nu was het een kritiek moment om het werk op gang te krijgen, want Nehemiah was slechts één man; het werk vereiste de hulp en samenwerking van de rest. Hoe zou Nehemiah het probleem aansnijden bij de mensen? Hoe zouden ze reageren? Het was een tijd voor bekwame leiding om deze grote taak tot stand te brengen.

Huiswerk
Zijn reis naar Jeruzalem was lang en moeizaam. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Nehemiah in de stad aankomt zonder de noodzaak van rust en vernieuwing. Nochtans waren er bepaalde persoonlijke zaken die aandacht nodig hadden. En in overeenstemming met het patroon van Nehemiah was er tijd nodig om opnieuw te bidden voor Gods zegen over de inspanning die op het moment zou plaatsvinden. Misschien wordt dat allemaal geïmpliceerd in de eerste uitdrukking: “dus ik kwam naar Jeruzalem en was er drie dagen”. Grote leiders moeten hun eigen leven organiseren voordat ze anderen kunnen leiden. Als we onszelf niet kunnen leiden, hoe mogen we dan anderen leiden? Grote leiders doen hun huiswerk (onderzoek doen). Nehemiah haastte zich niet in actie of wilde niet alleen maar praten. Hij nam de tijd om de muren te inspecteren. De vermelding lijkt te suggereren ten minste de helft van de omtrek van de stad, vanwege de hoeveelheid puin. Dit bevrijdde hem van de aanklacht dat hij als nieuwkomer niets wist van de omvang van de taak of het herstel. Nehemiah zag meer ’s nachts dan de bewoners zagen in het daglicht

Bestudeerde kijk
Het kost tijd om te weten hoe we erin slagen om Gods werk te doen. We moeten vragen stellen, succesvolle inspanningen bestuderen en leren welke beginselen tot geestelijke en numerieke groei leiden. We hebben geen behoefte aan een scala ideeën, maar aan een volwassen en bestudeerde benadering van hoe mensen in onze samenleving reageren op verschillende inspanningen en hoe we hen in de evangelisatie kunnen betrekken. Grote leiders kijken naar God voor richting en zoeken naar Zijn glorie! Een van de subtielere nuances in de taal van Nehemiah is zijn bescheiden beschrijving van de taak die hij gaat ondernemen. Hij is niet de auteur van grandioze en zelfdienende schema’s die de aandacht vestigen op zijn vaardigheid als leider of die leiden tot verheerlijking van zichzelf. In plaats daarvan sprak hij zijn intentie uit in termen van wat Gods wil was, en zo beschreef hij het werk als datgene wat “God in zijn geest deed om voor Jeruzalem te doen”. En dit leert ons twee dingen over al onze plannen: al onze dromen moeten groeien uit een bestudeerde kijk op Gods wil voor Zijn volk! Geen enkel visioen dat de wil van God voor Zijn volk verandert, is aanvaardbaar, hoeveel mensen het ook bijeenbrengt! Al onze dromen moeten leiden tot de heerlijkheid van God en niet van menselijke trots en heerlijkheid!

Visie
Soms worden mensen weggevoerd met verschillende outreaches die uiteindelijk zichzelf verheerlijken in plaats van de Heer. Iedereen zegt: “Kijk eens naar wat we doen!” in plaats van te kijken naar wat God doet! Grote leiders zijn dromers van grote dromen. Een grote leider is nooit tevreden met status quo. Soms duurt het even voor een vreemdeling om scherp te zien wat er is verzacht door vertrouwdheid. Een grote leider zorgt ervoor dat we een frisse blik op onszelf houden van wat mogelijk is. Hij ziet wat anderen niet kunnen zien. Hij ziet mogelijk wat anderen onmogelijk kunnen zien. Een geleerde zei eens: “Visie is essentieel om te overleven.” De visie wordt voortgebracht door geloof, gesteund door hoop, gewekt door de verbeelding, en gesterkt door enthousiasme. Het is groter dan het zicht, dieper dan een droom, breder dan een idee. Visie omvat uitgestrekte vergezichten buiten het rijk van het voorspelbare, het veilige, het verwachte. Als we aan de ene kant resistent moeten zijn tegen verandering die de patronen van Gods Woord verandert, dan moeten we eveneens resistent zijn tegen de verleiding om ons neer te leggen bij business as usual. Sommige kerken zouden liever dood zijn dan innovatief. Ik wil dat ook niet zijn; en ik denk ook niet dat je dat doet!

Vieze politiek
Nooit was er een tijd waarin ons land meer nodig had om opnieuw te dromen dan heden. Grote leiders bouwen een gemeenschap van eenheid. Het gaat niet alleen om het gieten van de visie, dat is belangrijk; maar anderen de eigenaar van de visie maken, om deze tot hun eigen doel te maken. Een van de dingen die me echt stoort aan sommige leiders of beïnvloeders heden ten dage is hun neiging om zichzelf te machtigen door anderen te verdelen. Kijk uit voor de leider die praat over anderen wanneer hij met je is! Omdat zo’n leider misschien over je praat als hij met iemand anders is! Dit is een gemeenschappelijke en wereldse manier om macht te bouwen door de kloof en veroverende mentaliteit. We zijn gemakkelijk vatbaar voor manipulatie door vleierij en door het vertrouwen van gedeelde “zorgen” over anderen. Maar wat in werkelijkheid gebeurt, is dat we in loyaliteit aan één persoon worden aangetrokken terwijl we niet loyaal aan een ander worden gemaakt. De invloed van één persoon stijgt bij het verlies van iemand anders. Dit is geen leiderschap; het is vieze politiek. Nehemiah toont ons een andere houding. Zijn invloed doet geen afbreuk aan anderen. In plaats daarvan werkt hij om inclusief en verenigend te zijn. Goed leiderschap wil mensen samenbrengen en ze niet verdelen. Grote leiders spreken met realisme en eerlijkheid.

Hulp en samenwerking
Nehemia motiveerde de mensen met een eerlijke beoordeling van waar de mensen waren — “je ziet de slechte situatie waarin we verkeren, dat Jeruzalem verlaten is en de poorten door vuur branden”. Grote leiders vragen om hulp en samenwerking. Een grote leider heeft vertrouwen in mensen. Hij kan ze niet vrezen, ze niet afstaan, of ze in minachting houden en ze vervolgens leiden. Hij moet in hen geloven en hen laten weten dat hij in hen gelooft! Nehemiah gaf hen een specifieke uitdaging om te herbouwen. “Kom, laten we de muur van Jeruzalem herbouwen.” Merk op dat hij zich met de mensen identificeert en hen aanmoedigt om mee te doen aan de taak; hij nodigt ze uit in plaats van ze te bevelen. Nehemiah gebruikte zijn officiële aanklacht van de koning om de oppositie van Israëls vijanden te overwinnen, maar hij heeft zijn gezag niet gebruikt als middel om mensen te dwingen tot het dienen van zijn doeleinden. In plaats daarvan riep hij ze samen en vroeg om hun hulp. Verwachten we van anderen dat ze ons leiderschap op basis van positie accepteren in plaats van doordachte en geïnformeerde voorstellen? Grote leiders zorgen voor motivatie om te werken. Nehemia motiveerde hen door hen te laten zien hoe dingen anders zouden zijn nadat ze de taak van wederopbouw accepteerden — “dat we niet langer een verwijt zouden kunnen zijn”, moedigde hen aan met uitingen van optimisme gebaseerd op Gods hulp en de goedkeuring van de koning. Hij toonde hen dat de bewijzen van Gods wil al beschikbaar waren om hun geloof te bevorderen.

Groot vertrouwen in God
Grote leiders nemen een standpunt in tegen degenen die het werk van God belemmeren. We hebben al gezien dat twee mannen die in het gebied regeerden, ontevreden waren dat er iemand was gekomen om het welzijn van Israël te zoeken. Hun macht was aan het verminderen en ze vonden het niet leuk (v. 10). Nu zien we dat de innerlijke wrochten die zij hadden gevonden, de inspanningen van Nehemiah in diskrediet hebben gebracht. Zij bevochten zijn motieven, wat impliceert dat hij op zoek was naar een opstand tegen de koning (v. 20). Dit zou niet het einde van hun tactiek zijn. Het bestuderen van hen zal ons inzicht geven in een aantal van de uitdagingen die Gods volk zal moeten overwinnen om te bouwen. Het antwoord van Nehemiah onthult dingen over hem: zijn grote vertrouwen in God! Zijn onwil om de waarheid in gevaar te brengen om te slagen. In dit geval waren deze drie aanbidders van valse goden en er was niets te winnen door deze mannen uit te nodigen om deel te nemen aan het project. Ze konden de mensen alleen maar verderven met hun conclusies. Het antwoord van de mensen zegt alles: “Laten we opstaan en bouwen.” Hier is het bewijs van groot leiderschap: wanneer we mensen samen kunnen brengen om vrijwillig Gods werk te doen. Nehemiah bracht mensen tot een nieuw niveau van toewijding en groei op een manier die God verheerlijkte. We kunnen hetzelfde doen als we leiden als Nehemiah.

OMHOOG Jaargang 64, editie 04, 2 februari 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: