Vieringen in de H. Driekoningenkerk

Door Wielfred T. Tjin A Tam –

In de H. Driekoningenparochie gedenken en vieren wij jaarlijks op de 8e december twee feesten: het feest van Moeder Maria Onbevlekte Ontvangenis en de herdenking van de oprichting (in 1881) van de Societas Divini Salvatoris (SDS), de Sociëteit van de goddelijke Heiland.

Moeder Maria
Omdat dit jaar 8 december viel op een adventszondag, vierde de katholieke Kerk wereldwijd het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis op maandag 9 december. Paus Pius IX heeft in het jaar 1854 de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria als dogma afgekondigd: het bevestigt dat Moeder Maria vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was. Heel bekend zijn de vele verschijningen van Moeder Maria aan de heilige Bernadette in Lourdes in het jaar 1858. Bij een van deze verschijningen – op 25 maart – zei Moeder Maria aan de toen veertienjarige Bernadette: Que soy era immaculada councepciou (Ik ben de onbevlekte ontvangenis).
Wij hadden een mooie viering waarin pater Kumar voorging in aanwezigheid van een dertigtal Maria-vereerders. Op het priesterkoor was er een Mariabeeld geplaatst verlicht door een achttal brandende kaarsjes. Zuster Christine FCh begeleidde de samenzang op het orgel. De lezingen waren: Gen.3, 9-15.20 Vijandschap tussen de slang en de vrouw, Ps.98: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed, Ef. 1, 3-6.11-12 Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, en het evangelie volgens Lucas 1, 26-38 Verheug u, Begenadigde.

Voorbeden
Wij hebben ook gebeden:

  • voor alle vrouwen die in verwachting zijn en vol spanning uitkijken naar het nieuwe leven; dat zij de vervulling van hun verlangen mogen meemaken;
  • voor alle vrouwen die te lijden hebben onder geweld en moeten leven onder bedreiging en in angst; dat zij een plek vinden om in veiligheid te leven;
  • voor alle mannen en vrouwen, die voor elkaar gekozen hebben, dat zij geborgenheid bieden aan elkaar en aan wie ze zijn toevertrouwd; dat zij mogen genieten van hun onderlinge verbondenheid;
  • voor de spoedige zaligverklaring van pater Frans Jordan, stichter van de salvatoriaanse familie;
  • voor de spoedige heiligverklaring van zalige Petrus Donders.

Na de viering nodigde pater Kumar de aanwezigen uit naar voren te komen bij het Mariabeeld (op het priesterkoor) voor de afsluiting van deze feestdag onder het zingen van het lied Wij groeten u, o Koningin en het bidden van drie weesgegroetjes.

Beloften en geloften hernieuwen
Bij de herdenking van de oprichting van de SDS vieren de salvatorianen – priesters, broeders, zusters en leken – niet alleen de stichting van de salvatoriaanse familie, maar op deze dag worden ook de engagementen, beloften en geloften uitgesproken dan wel hernieuwd door betrokkenen. Op zondagavond 8 december hebben de leden van de salvatoriaanse familie in ons land hun engagement, belofte en/of gelofte uitgesproken en/of hernieuwd tijdens een mooie en inspirerende vesperviering in de H. Driekoningenkerk. De dienst ving aan om 18 uur met pater Kumar als dienstleider, en als assistenten pater Jan Geerits, Jos, Dennis, Elly, Anne en Nowilia. Het salvatorkoor luisterde de dienst op met begeleiding van zuster Christine FCH op het orgel.

De Heiland navolgen
Als lezing werd genomen de toespraak van pater Frans Jordan tijdens de kerstmis van 1899: ‘We staan voor het hoog heilig kerstfeest, dat mooie feest. We moeten deze tijd – deze heilige tijd – benutten om onze roeping, deze verheven roeping waartoe God ons geroepen heeft, te onderzoeken en te vernieuwen. Ik zou graag willen dat u in deze dagen heel speciaal binnendringt in die hoge en sublieme taak van een lid van onze sociëteit. Onze belangrijke taak is de imitatie en de navolging van onze Heer Jezus Christus, de Heiland van de wereld. Het belangrijkste is dat wij de Heiland navolgen. Juist door deze navolging moeten wij – voor zover het mogelijk is – de naam van een echte salvatoriaan verdienen. Het is zeker dat de goddelijke Voorzienigheid ons deze naam voorbehouden heeft. Als we ons noemen naar de naam van de goddelijke Heiland, dan moeten wij er ook naar streven de Salvator mundi, de Heiland van de wereld, te volgen. O wat een sublieme naam! De Voorzienigheid heeft hem ons voorbehouden en zouden wij er dan niet naar moeten streven om de Heiland van de wereld te volgen?’

Met een brandende pater Jordankaars – ontstoken aan de paaskaars – in de hand en staande voor het altaar hebben Sandra, Elly en Judith hun engagement uitgesproken. Anne, Iwan, Paul, Ruben, Wielfred, Dennis en Astra hebben hun beloften hernieuwd, terwijl Hans, Jos, René, Marlene, Nowilia en Marie hun permanente beloften hernieuwd hebben. Pater Kumar en pater Jan Geerits hernieuwden ook hun geloften tijdens de viering. Na de zending en zegen door pater Kumar feliciteerde Paul de aanwezigen met deze feestdag en nodigde allen uit voor een gezellig samenzijn op het kerkplein onder het genot van hartige hapjes en heerlijke drankjes.

OMHOOG Jaargang 63, editie 46, 22 december 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: