Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Melvin Mackintosh –

Op 20 november is het Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Om het bewustzijn hiervan onder de jeugd te bevorderen, vroegen wij via hun leerkracht aan enkele leerlingen van de St.-Elisabethschool I om hun mening. Dit schreven ze voor ons:

Alyssa (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Kinderrechten zijn fundamentele rechten en elk kind moet zich eraan houden, want ze zijn belangrijk, zelfs ook de plichten zijn belangrijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs, want sommige kinderen kunnen geen onderwijs volgen, omdat de ouders geen geld hebben om de school te betalen. Ieder kind wordt geboren met rechten en die mogen niet afgenomen worden, omdat die rechten en plichten de kinderen beschermen. De rechten en plichten die de kinderen moeten doen, zijn : 1. de kinderen hebben recht op onderwijs, 2. de kinderen moeten hun huiswerk maken, 3. ze hebben recht op zorg en 4. ook vind ik dat ieder kind het recht heeft zijn eigen mening te geven.

Gael (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik heb de opdracht gekregen om over kinderrechten te schrijven. Wat zijn kinderrechten? Kinderen jonger dan 18 jaar hebben rechten, maar ook plichten. Deze kinderrechten staan beschreven in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. Deze afspraken gaan over je leven, thuis en op school; over wat je ouders voor je moeten doen en waarvoor ze moeten zorgen. Maar ze gaan ook over gevaren, waartegen je beschermd moet worden, zoals mishandeling en oorlog.
Je hebt recht op veiligheid en gezondheid. Je hebt recht op een naam, en ouders of verzorgers die je liefde en aandacht geven, die je goed te eten, kleren en een veilig huis geven. Ze moeten ervoor zorgen dat je naar school gaat, want je moet naar school. Het is belangrijk. Dat is je recht, maar ook je plicht. Je gaat naar school om te leren over de wereld en om te ontdekken waarin jij goed bent en wat je leuk vindt. Ook heb je recht op vrije tijd om te spelen en om te rusten. Je hebt recht om je mening te geven. En als er iets vervelends met je gebeurt of je bent ziek, heb je recht op hulp en goede verzorging.

Jade (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Iedereen weet dat wij kinderen regels hebben, bijvoorbeeld wij mogen niet zomaar eten en drinken in de klas. Maar ik ga praten over de serieuze regels zoals: kinderen hebben recht om vrij te zijn en hoeven niet altijd alles te doen wat mensen van hen verwachten. Maar er zijn ook andere regels zoals: je mag geen snoep of koek van een andere persoon nemen, je mag niet in de auto van iemand die je niet kent gaan. En niemand, ik bedoel niemand mag je aanraken waar het niet mag, want er kunnen teveel slechte dingen gebeuren. Ook je ouders mogen je geen slechte behandeling geven, ik bedoel een slechte behandeling zoals kindermishandeling of geen eten of opsluiten in een donkere kamer zonder bed of eten en drinken. Wij kinderen hebben rechten.

Jia Liang (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Hallo, vandaag ga ik over kinderrechten schrijven. Ik ga een paar opnoemen zoals: je mag een kind niet slaan, je mag een kind niet zomaar aanraken, ze moeten ook eten en drinken, ze hebben vrijheid. Je moet nooit een kind schreeuwen of slaan, anders doe je hem of haar heel veel pijn. Kinderen zijn klein en moeten nog heel veel leren over de wereld. Iedereen was een kind geweest. Bijvoorbeeld: je kind heeft per ongeluk iets gebroken, je bent boos en dan sla je. Is niet goed. Je moet ze gewoon zeggen dat ze iets verkeerds hebben gedaan, anders luisteren ze een ander keer niet meer of ze worden bang, omdat ze weten dat ze geslagen gaan worden. Daarom huilen mensen, iedereen wil liefde. Kinderen zijn hetzelfde als de grote mensen. Kinderen willen liefde hebben.

Chinphra (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik zal een beetje vertellen over kinderrechten. Kinderen hebben recht op een naam en een nationaliteit, het recht op bescherming tegen kinderarbeid. Zij hebben het recht om te verzamelen, het recht om te groeien bij de familie, zij hebben recht op schoon drinkwater en gezonde voeding. Ik vind het goed dat ik naar school ga. Sommige ouders hebben het geld niet om voor de kinderen te betalen. Ik ben blij dat ik goede voeding en opvoeding thuis krijg. In andere landen hebben zij helemaal geen eten en ook krijgen zij geen opvoeding thuis. Wij moeten zorgen dat het recht ook geldt voor gehandicapte kinderen. Het recht op een goede woonplaats en een veilige plek, het recht om naar school te gaan en later iets te worden, het recht op spelen met je vrienden/vriendinnen en niet te laat thuis komen, bescherming tegen gevecht, mishandeling en geweld. Ik vind het goed dat er kinderrechten bestaan.

Su-Ann (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik zal een beetje vertellen over rechten en plichten. Kinderrechten betekent rechten voor kinderen. Rechten betekent je mag het doen. Maar er zijn ook plichten. Plichten betekent je moet doen. Hier is een voorbeeld van rechten en plichten: als je speelt mag je spelen, maar je moet je houden aan de plichten bijvoorbeeld regels. Er zijn spelregels; als je je niet houdt aan de regels dan speel je niet. Kinderen houden zich alleen aan de rechten, maar niet aan de plichten. Plichten betekent: je moet je houden aan de regels. Maar kinderen doen dat niet. Waarom? Omdat de kinderen groot willen spelen, ze willen baas spelen, ze zijn koppig. Niet alle kinderen zijn zo hoor, je hebt kinderen die beide doen. Rechten en plichten. Hier is een advies: houd je ook aan de plichten, niet alleen aan de rechten. Kinderen, jullie moeten niet denken dat jullie groot zijn.

Jewel (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Kinderen hebben recht op vrijheid. Mensen mogen niet gewoon dingen doen met kinderen, vooral meisjes. Mannen mogen meisjes of jongens niet verkrachten. Ouders/verzorgers kunnen die kinderen niet abusen, slaan, schoppen en dood maken. Kinderen mogen ook geen domme en gevaarlijke dingen doen, zoals spelen met vuur, spelen op de straat. Kinderen moeten voorzichtig zijn in het leven, omdat er veel mensen zijn die aan zichzelf denken. Sommige mensen nemen kinderen en verkopen ze of ze maken ze dood voor geld. En ja, dat weet ik alleen over kinderrechten.

Jean-Luc (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Vandaag ga ik praten over kinderrechten. Bijvoorbeeld: mensen mogen kinderen niet slaan, want zij hebben dan veel pijn of ze gaan huilen. Vooral ouders mogen hun kinderen niet slaan, zelfs als ze stout zijn. Zij moeten dan gewoon praten met dat kind zodat hij of zij het niet meer doet. Dat geldt ook op school. Kinderen mogen elkaar niet slaan, want het is een regel. Dat kind dat geslagen wordt, gaat naar huis en de ouders worden kwaad. Dat geldt ook voor de juffrouw. Ze mogen waarschuwen maar niet slaan, want anders zouden de ouders ook boos worden. Kinderen mogen snoepen, maar niet teveel. Bijvoorbeeld als jij iets gezonds hebt gegeten, mag jij erna wel een snoepje. Maar sommige ouders willen dat niet en dat is niet leuk voor de kinderen. Zo, dat heb ik te vertellen over kinderrechten.

Xander (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Kinderrechten wil zeggen: kinderen hebben rechten om te doen wat mag gebeuren met hun eigen leven. Kinderen hebben het recht om geen arbeid te verrichten of kinderarbeider te zijn. Kinderen moeten hun vrijheid krijgen, ze mogen vrij zijn wat met ze gebeurt. Kinderen mogen niet mishandeld worden. In andere plaatsen van Suriname kunnen kinderen niks doen wanneer ze worden mishandeld. Kinderen mogen hun eigen keuzen maken met hun ouders. Maar jij als kind hebt het recht om een levenskeuze te maken. Kinderen hebben het recht om te blijven met hun ouders. Sommige mensen kijken naar kinderen net als hun huisdier, want soms worden ze slaaf in huis. Kinderen moeten goed eten, want zij zijn ook mens. Kinderen worden door hun eigen stiefvader of -moeder misbruikt. Kinderen hebben een recht dat mensen hen niet mogen aanraken zonder toestemming. Stop geweld tegen kinderen.

OMHOOG Jaargang 63, editie 41, 17 november 2019

Collage leerlingen St.-Margarethaschool
De leerlingen van klas 2 en 3 van de St.-Margarethaschool (lbo) hebben een mooie collage gemaakt in verband met Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november. Met dank aan mevrouw Gemert voor de inleiding op het thema.


Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: