De herinnering aan Zalige Petrus Donders is nog steeds levend

Herdenking 210e geboortedag

Door Wielfred Tjin A Tam/Stichting Devotie Petrus Donders

Wij hebben samen met velen, onder wie veel schooljeugd, tijd vrijgemaakt om Zalige Petrus Donders te gedenken bij gelegenheid van zijn 210e geboortedag. Deze viering, deze herdenking vond plaats midden in de vele eind-van-de-maand evenementen waaronder de pride walk, de diverse Divalifestiviteiten, shows en andere vermakelijkheden. Drie prachtige en zonnige dagen hebben wij beleefd en wij zijn zeer dankbaar hiervoor.

Herdenking op de scholen
Op vrijdagmorgen 25 oktober bezochten wij de vieringen in de St.-Clemensschool, de Eugenio Pacellischool, de St.-Vincentiusschool, de Petrus Dondersschool, de Elisabeth 1 school en de Petrusschool. Heel prachtig wat de schoolleiding en in het bijzonder de godsdienstleerkrachten in korte tijd hebben voorbereid met hun leerlingen vanaf de peuterafdeling tot en met de zesde klasse om onze Zalige Petrus Donders op hun eigen gepaste wijze te eren. Dit hebben zij gedaan door middel van zang, dans, toneel, voordrachten, korte optochten en het opzetten en inrichten van mini-exposities uitbeeldende het leven en de werken van Petrus Donders in ons land in het bijzonder op Batavia. Het waren zeer creatieve en inspirerende expressies. Wij danken dan ook van harte de schoolleiding, de godsdienstleerkrachten maar bovenal de leerlingen voor hun spontane bijdragen, wij zijn heel trots op ze. Op de Fatimaschool is de herdenking naar een andere dag verschoven vanwege de ziekte van de godsdienstleerkracht. Beterschap wensen wij haar toe. Wij spreken ook de hoop uit dat de andere r.-k. gloscholen het voorbeeld volgen. Ook onze dank aan het Pastoraal Centrum en aan het RKBO voor hun ondersteuning. Wij zullen met hen overleggen om ook op of rond de sterfdag van Petrus Donders, 14 januari, en de dag van zijn zaligverklaring, 23 mei, activiteiten te houden met de scholen. Op deze wijze blijft de herinnering aan Zalige Petrus Donders levend en bevorderen wij ook de devotie tot hem. Voornamelijk onder onze schooljeugd zullen wij Zalige Petrus Donders verder promoten.

5 km wandelloop
Op zaterdagmiddag 26 oktober hadden wij onze 5 km wandelloop. Start en finish was het terrein bij de Elisabeth 1 school. Na een kort welkomst- en dankwoord door de voorzitter van de stichting, een zegenbede door pater Martin Noordermeer en een warming-up van 10 minuten door coach Manilla is de loop rond 5u in de namiddag met ruim 250 deelnemers gestart. Ook hier hebben vele schoolkinderen geparticipeerd. Tot de wandelaars behoorde een groot aantal leerlingen van de St.-Bernardusschool uit Bernarddorp die hun zelfgemaakte Petrus Donders spandoek meedroegen en de Petrus Donders padvindersgroep met haar mooie vaandel.
Op deze middag was er ook een 6-tal andere wandellopen en wij moesten ons zelf behelpen door het drukke verkeer in de straten, hetgeen niet altijd even vlot verliep. Wij moesten dan ook de route aan het eind van de loop enigszins aanpassen. De laatste lopers stapten rond 7u ‘s avonds over de finishlijn. Door de korte, maar hevige regenbuien rond 2u op die middag waren ook enkele straten op de wandelroute onder water gelopen, waaronder de Petrus Dondersstraat. Dit heeft de wandelaars niet weerhouden toch erdoorheen te trekken, waarvoor onze waardering en dank. Wij hebben geleerd uit de minpunten van deze loop en de organisatie zal hiermee rekening houden bij toekomstige wandelmarsen. Wandellopers, jong en oud, in het bijzonder de schooljeugd, wij danken jullie van harte.

Bedevaart naar Batavia
Op zondagmorgen 27 oktober – 3e dag, de verjaardag van onze Zalige – vertrok een groep van 16 pelgrims richting Batavia als afsluiting van de viering van de herdenking van de 210e geboortedag. Geen grote groep, maar alleszins de moeite waard de bedevaart te organiseren op deze dag. Naast de dames Joke en Lilawatie, die bij elke bedevaart present zijn, bestond het gezelschap verder uit het echtpaar Rei Mujori uit Japan, gids Sieglien, kunstenaar Leo Wong Loi Sing – ontwerper en maker van de 14 kruiswegstaties op Batavia – en echtgenote, mevrouw Annette van parochie Welgedacht A en Duncan – neef van wijlen Mgr. Aloysius Zichem – en echtgenote. Pater Martin Noordermeer OMI, onze bedevaartpater ging voor in de kruisweg en in de eucharistieviering; de medewerkers waren Gerard, Irma, Angela, Enno en Wielfred. Als overdenking heeft pater Noordermeer de lezingen van deze zondag gekozen: de 30e zondag door het jaar: Sir. 35, 15b-17, 20-22a ‘De Heer beluistert de verdrukten’, Ps. 34(35) ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’, 2 Tim 4, 6-8.16-18 ‘Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid’, en het Evangelie volgens Lc. 6, 12-16 ‘De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis’. Zeer toepasselijke lezingen. Pater gaf ook de parallellen aan tussen de pastoor van Ars, Jean Baptista Marie Vianney en onze pater Petrus Donders, pastoor van Batavia: komen uit arme gezinnen, hebben heel hard moeten werken en studeren om priester te worden, hebben zich ingezet voor de zieke medemensen en minderbedeelden.
Het was prachtig zonnig weer en de deelnemers hebben het geheel als zeer leerrijk ervaren. Op deze bijzondere dag mochten wij met toestemming van Petrus Donders Batavia ruim vóór drie uur verlaten. Het weer bleef goed, geen drop regen, en wij hebben dan ook dankbaar gebruikgemaakt om voor een uurtje een bezoek te brengen aan het dorp Kalebaskreek, ruim tien minuten varen vanuit Batavia. Rond 17.30u bracht buschauffeur Annand ons veilig terug op het achtererf van de Kanselarij.

Vrijgave mini-documentaire over Zalige Petrus Donders
Het is ons gelukt om de nieuwe (mini-) documentaire over Zalige Petrus Donders vrij te geven op zijn geboortedag, zondag 27 oktober 2019. De YouTube versies worden al gretig gedeeld en gelinkt. Er zijn vijf YouTube versies: de versie in de Nederlandse taal, de versies met ondertiteling in de talen Nederlands, Engels, Portugees en Spaans. In de toekomst volgen mogelijk ook versies met ondertiteling in andere talen waaronder de Franse taal. Landelijk zullen wij deze documentaire ook vertonen aan onze parochie- en scholengemeenschappen. Met de uitgave van deze documentaire houden wij de herinnering aan Zalige Petrus Donders levend en wij bevorderen ook de devotie tot hem. Wij danken allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze documentaire, maar danken in het bijzonder Mgr. Karel Choennie voor zijn bijdrage en medewerking.

Met de launch van de mini-documentaire sluiten wij een driedaagse periode af van herdenking van Petrus Donders, mooi en intens. Onze complimenten en dank aan onze godsdienstleerkrachten die in hun lessen ook vertellen over Zalige Petrus Donders. De resultaten hebben wij ervaren in de expressies van de schooljeugd op vrijdag 25 oktober jl. Prachtig, ga zo door! Ook dank aan onze medewerkers voor hun inzet in de voorbije dagen.

OMHOOG Jaargang 63, editie 40, 10 november 2019Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: