Wij mogen niet vergeten te bidden voor de zielen van overledenen

Tussentoestand
Op 2 november herinnert onze moeder de H. Kerk zich deze woorden, die St.-Augustinus rond het jaar 425 neerschreef. De grote kerkleraar dacht hierbij aan een traditie, die toen reeds eeuwenoud was, niet alleen in de katholieke kerk maar ook in de Joodse godsdienst. Reeds voor de komst van Christus baden de Israëlieten: ‘Bevrijd, o God, de ziel van uw dienstknecht, zoals Gij Jonas hebt bevrijd uit de buik van het monster, Noë uit zondvloed, Isaac uit de hand van zijn vader, de drie knapen uit de vuuroven, Daniël uit de leeuwenkuil en Suzanna van de valse beschuldigingen’. De eerste christenen namen dit gebed over en schreven het op de muren van de Romeinse catacomben. De jonge Kerk geloofde dat er na de dood een tussentoestand was, een plaats waar de ziel gelouterd moest worden voor zij de eeuwige gelukzaligheid mocht binnengaan. Zij schreven dan ook op de graven van hun dierbaren: ‘God verkwikke u’. Ook vroegen zij wanneer zij de eucharistie vierden: ‘Heer, wil aan allen die in Christus ontslapen zijn, de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen’.

Opdat niemand tekort zou worden gedaan
Zij hadden van de apostel Mattheus geleerd, dat er inderdaad in het andere leven nog schuld vergeven kan worden. (Mt. 12:32) Daarom gedenkt onze moeder de H. Kerk op 2 november alle gestorvenen, opdat niemand die overleden is, tekort zou worden gedaan. Dit jaar zouden wij Allerzielendag heel bijzonder moeten vieren. Wie van ons verloor niet een van zijn dierbaren: een vader, een moeder, een kind, een geliefde vriend? Deze vraag kunnen we ons elk jaar stellen. Maar werd de wereld dit jaar ook niet geteisterd door verschrikkelijke rampen, waarbij in een ogenblik duizenden mensen het leven verloren: orkanen, overstromingen, dijkdoorbraken? Het waren onze broeders en zusters, die plotseling werden opgeroepen om te verschijnen voor Gods rechterstoel. Hadden zij nog de tijd om alles in orde te maken, om alle rekeningen te vereffenen? En hoevelen die plotseling werden weggerukt hebben in het geheel geen vrienden of nabestaanden meer? Daarom past het ons christenen zeker dit jaar heel bijzonder hen te gedenken die dit jaar door de Heer tot een beter leven werden opgeroepen. De liturgie van Allerzielendag biedt ons daarbij een keur van treffende gebeden. Zouden bv. de volgende gebeden niet in staat zijn het hart van God te treffen:

Heer Jezus Christus,
wij dragen U offergaven en lofgebeden op.
Aanvaard ze voor die zielen, die wij heden gedenken.
Doe hen, o Heer,
van de dood overgaan tot het leven,
dat Gij vroeger beloofd hebt aan Abraham en zijn nageslacht.
Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer,
in het gezelschap van Uw heiligen
in eeuwigheid want Gij zijt goedertieren.
Geef hen, Heer, de eeuwige rust.

(Gehaald uit Omhoog 3 november 1963)

OMHOOG Jaargang 63, editie 39, 3 november 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: