Discussieavond: ‘goede en slechte tijden binnen een relatie’

Marita Ritfeld-Asontoe –

Huwelijksbelofte
De orde van gehuwden Hanna’s Lust en Sunny Point van bisdom Paramaribo heeft een discussieavond met als thema ‘Goede en slechte tijden binnen een relatie’ gehouden voor gemeenteleden in de leeftijdsklasse vanaf 18 jaar en ouder. De activiteit werd op vrijdag 18 oktober in de r.-k. kerk te Sunny Point onder grote belangstelling van zowel jongeren en koppels bijgewoond. Ter inleiding van de avond werd gekeken naar wat God in Genesis 2 zegt over de man en de vrouw. De wil van God is dat de man zijn ouderlijk huis verlaat en zich hecht aan zijn vrouw en de twee worden één lichaam. Ze worden dus onafscheidelijk.
Willen wij de relatie tussen man en vrouw nader bekijken binnen het huwelijk dan is het belangrijk na te gaan wat de huwelijksbelofte inhoudt. De huwelijksbelofte werd door de discussieleiders, het echtpaar Ritfeld –Asontoe, aan de aanwezigen voorgehouden.
Huwelijksbelofte:
Ik wil je man (vrouw) zijn
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

Sacrament
De katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten. Dit zijn zeven heilige handelingen die een katholiek tijdens zijn leven zou moeten uitvoeren. De sacramenten zijn door Christus zelf ingesteld en als deze worden uitgevoerd zal God de gelovige genadig zijn. De zeven sacramenten zijn: het heilig doopsel, de heilige eucharistie, het heilig vormsel, de huwelijksviering, de ziekenzalving, de biecht en de priesterwijding. Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. God staat voor liefde, warmte en geluk en zijn wens is dat alle mensen elkaar liefhebben. Het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt uit liefde gesloten en maakt beide personen gelukkig.

Vragen
De vraag op die avond was: Maar wat dan als er op een bepaald moment de problemen zich voordoen. De belofte die gedaan was in de kerk, schijnt niet meer te werken. Wat dan? Er zijn een drietal voorbeelden die zich kunnen voordoen in het huwelijk ter discussie aan de orde gekomen. Ten eerste: ‘de vrouw die voor de man moet klaar staan, om voor de huishouding te zorgen, koken, kleren wassen enzovoorts, weigert dat te doen; de man die voor zijn gezin moet zorgen, wilt niet meer werken voor een baas en heeft ook geen andere inkomen’.
Als tweede voorbeeld: ‘de vrouw of de man wordt langdurig ziek. Hoe vang je dat deel op die je partner moet opbrengen maar vanwege ziekte niet meer in staat is dat te doen’. Tot slot werd gediscussieerd over: ‘man en vrouw waren gewend aan een spannend seksleven. Vanwege uiteenlopende redenen begint die man teleur te stellen in bed of de vrouw heeft helemaal geen zin meer in niets, wat te doen. Want zegt men, als je partner ophoudt te zijn de partner wenste te hebben, kan je toch niet op zo’n manier doorgaan?’

Behoefte aan discussie
De aanwezigen hebben over de vermelde voorbeelden flink gediscussieerd en het panel bestaande uit de koppels Alantee, Todie en Galon hebben vanuit Godswoord de juiste antwoorden op de vragen kunnen geven. Op basis van de interactie was duidelijk te merken dat de behoefte voor een dergelijke activiteit groot is bij de broeders en zusters. De orde van gehuwden zal zeker werk ervan maken om ook in het komend jaar deze bijeenkomst te herhalen om ook over andere vraagstukken waarmee men als christenen in het dagelijks leven geconfronteerd raakt te kunnen discussiëren. Voor de gehuwden en zij die van plan zijn in het huwelijk te stappen of reeds lang in concubinaat met elkaar leven, wordt door de orde van gehuwden van 29 november tot 1 december 2019 een gehuwdenweekend te Zanderij 1 georganiseerd.

OMHOOG Jaargang 63, editie 38, 27 oktober 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: