Dankwoorden bij overdracht Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam –

Parochieraad en misdienaars
Ruben, vicevoorzitter van de parochieraad Paramaribo Noord, spreekt namens de hele parochie een woord van welkom tot pater Kumar en doet ook de belofte van trouw en volgzaamheid aan het gezag van de pastoor. Hij bedankt ook pater Kross voor zijn herderlijke zorg voor parochie Noord en voor de aanstelling van een nieuwe pastoor. En ook dank aan pater Jan voor zijn inzet, zorg en toewijding in de afgelopen drie jaren in Noord.
De misdienaars nemen allen op het priesterkoor plaats met in hun midden pater Jan en pater Kumar. Al zingend brengen zij een ode aan de paters in twee toepasselijke liederen met zelf bedachte teksten op de melodie van ‘Er komen stromen van zegen’ en ‘Geef mij kracht’.

Medewerkers en parochianen
In zijn woord namens medewerkers en parochianen dankt Wielfred pater Kumar dat hij bereid is gevonden en heeft aanvaard om zich dienstbaar te maken in ons land, in het bijzonder in de parochie Noord. Veel succes wordt hem toegewenst in zijn nieuwe ambt. Aan pater Jan wordt ook dank uitgesproken voor zijn pastoraat in Noord in de afgelopen drie jaren. ‘Samen hebben wij veel meer lief dan leed gedeeld. Wij hebben ook veel van u geleerd. U blijft nog enkele weken, nu als kapelaan. Het gaat u goed in uw nieuwe zending.’
Het generaal bestuur van de salvatorianen wordt ook bedankt voor de missie in ons land gedurende de voorbije veertig jaren en voor de komende jaren. Ook felicitaties aan het bestuur voor de komende zaligverklaring van pater Frans Jordan, stichter van de Salvatoriaanse familie. Ook werd hartelijke dank uitgesproken aan de parochianen die trouw en spontaan zijn blijven komen naar de vieringen in onze kerken. Wielfred spreekt de wens uit dat hun voorbeeld anderen mag stimuleren om ook naar de diensten te komen.

Bisdom en medepastores
Tot slot ook dank aan pater Kross en het bisdom voor de ondersteuning aan Noord. Namens de totale parochiegemeenschap wordt heel veel succes en sterkte toegewenst aan pater Kross en het bisdom bij de vele inspanningen om missionarissen, vrouwen en mannen, uit alle delen van de wereld te interesseren voor ons bisdom, voor ons land. Hierna mogen de parochieraadsleden geschenken en souvenirs overhandigen aan pater Kumar en pater Jan. Het fotoboek voor pater Jan wordt nog gecompleteerd met de foto’s van deze mooie viering. Nu ontvangt hij alleen de cover van het fotoboek.
Pater Jan zegt in het slotwoord dat hij hier in ons land echt geloof heeft leren kennen en dankt hartelijk daarvoor. Hij heeft zijn vertrekdatum naar België verschoven naar dinsdag 5 november a.s. Hiermee geeft hij pater Kumar de gelegenheid verder te herstellen en aan te sterken. Pater Kumar dankt bisschop Choennie voor zijn herderlijke zorg voor ons bisdom. Ook dank aan pater Kross en de mede-pastores voor hun ondersteuning.
De aanwezigen worden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het kerkplein met pater Kumar en pater Jan, waaraan velen gevolg geven. (Foto’s: Eric Keles)

OMHOOG Jaargang 63, editie 38, 27 oktober 2019Categorieën:verslag

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: